Dansportalen

Chefssituationen vid Kungliga Baletten

Med anledning av vad som den senaste tiden stått i media vill Dansportalen framföra följande:
Dansportalen tar självklart avstånd från alla former av sexuella trakasserier.
Hur Kungliga Operan löser situationen är en fråga för operaledningen, fackföreningarna och berörda personer. I avvaktan på vilka beslut som kommer att tas gäller detta:

Tillförordnad balettchef är Ann Lund. Ett konstnärligt råd bestående av de tre balettmästarna Michel Bejar, Brendan Collins och Eva Nissen biträder Ann Lund. Det konstnärliga huvudansvaret har teaterledningen genom Anders Franzén / Birgitta Svendén.

Balettrepertoaren under våren påverkas inte.
I teaterns jämställdhetsarbete pågår en attitydundersökning rörande arbetsmiljön. För övrigt gör dansarnas fackförening alltid en personalenkät inom baletten efter halva chefsperioden. Dessa undersökningar rapporteras under våren, varefter beslut om eventuella förändringar tas av teaterledningen.

Bakgrund
En incident inträffade i samband med en personalfest under våren 2009. Den berörda personen – som inte är underställd balettchefen – anmälde händelsen under hösten 2009. Balettchefen tilldelades en varning och bad den berörda personen om ursäkt. Denna ursäkt accepterades och saken ansågs utagerad.

På nyåret 2010 togs saken upp av Dagens nyheter och andra media, vilket medfört att den kommit att diskuteras på nytt. Detta har medfört att balettchefen och hans närmaste upplevt situationen som pressande. Balettchefen har därför tagit time-out och befriats från sina arbetsuppgifter tills vidare.

Anders Jörlén
Jag ville bara dansa
NorrDans
Dans i Nord
GöteborgsOperan

Läs mer här:

Powered by SiteVisionlänk till annan webbplats