Dansportalen

Stockholm: Drottninggatan Dansmuseets nya adress

Det var en uppenbart nöjd Dansmuseichef som fredag den 9 december kunde berätta att kontraktet på de nya lokalerna var undertecknat. Det har tagit ett år och många timmar av förhandlingar men nu är det bestämt. Övertagandet sker första april 2013.

"Jag är glad över slutresultatet", säger Erik Näslund, "som det tagit ett extra halvår att värka fram. De nya lokalerna är en god ersättning för de fina lokalerna vid Gustav Adolfs Torg, som betytt så mycket för museets utveckling och förnyelse."

Senaste nytt 28 mars 2013:
Museibutik och restaurang öppnar den 16 april 2013
Delar av museet öppnar 24 maj
Hela museet öppet från och med den 25 oktober 2013
                                                                           AJö
Dansmuseets kommande hem i hörnet Jakobsgatan-Drottninggatan.

Dansmuseets kommande hem i hörnet Jakobsgatan-Drottninggatan.

Just den levande verksamheten och öppenheten bidrog starkt till att museet nominerades till årets museum 2005 – mycket hedrande, även om museet inte vann.

Drottninggatan 17 blir den nya adressen till det gamla bankhuset från 1908, ritat av arkiekten Tor Turén för Sundsvalls Handelsbank. Huset har därefter inrymt både Uplandsbanken och senast Riksgäldskontoret, som flyttade dit på 1980-talet i samband med den stora omdaningen av södra Klarakvarteren, då huset även byggdes till.

Här kan Dansmuseet fortsätta att vidareutveckla verksamheten med goda möjligheter för ett rikt utbud av aktiviteter. Dansmuseet är världsunikt som ett museum för dans. Det är ett levande museum där dansen inte bara är en historisk samling av gamla kostymer, föremål och avbildningar.

"Vi vill kunna bjuda på levande rörelse och förnyelse. Vi vill kunna presentera dans och närliggande konstformer för alla åldrar och all smaker. Läget vid Drottninggatan med dess rika folkliv kommer att göra museet ännu mer känt och attraktivt för både stockholmare och turister, fortsätter Erik Näslund och ska använda mer av moderna medier på den nya platsen:

"Vi kommer att satsa mycket på audiovisuella medier, men naturligtvis kommer vi att fortsätta att producera spännande utställningar och visa våra unika samlingar från till exempel Svenska baletten i Paris och Diaghilevs Ballets Russes."

Den vackra bankhallen ska användas för publik verksamhet.

Den vackra bankhallen ska användas för publik verksamhet.

Huset ägs, som de flesta regeringsbyggnaderna, av Statens Fastighetsverk och fastighetschefen för Södra Klara, Charlotta Andersson, presenterade och visade runt i lokalerna tillsammans med projektledaren Katarina Stannevik.

"På Fastighetsverket är vi glada att få behålla Dansmuseet som hyresgäst. Dess verksamhet är en viktig del i levandegörandet av de här kvarteren. Vi vill att här ska vara liv och rörelse även när kontoren töms och butikerna stängs på kvällar och helger. Dansmuseet kommer att bidra med sin kulturella tyngd och stora öppenhet mot allmänheten" säger Charlotta. "Ett museum på den här platsen blir ett lyft för Drottninggatan."

Lokalerna är på drygt 1500 kvadratmeter, cirka 300 mindre än de nuvarande, men är i viss mån lättare att disponera med mindre spillytor.

Så vidtog en rundvandring i huset, som är under full ombyggnad. Först nu när kontraktet är underskrivet kunde man sätta igång med de specifika omdaningar som krävs för ett museum. Det är dammigt och fyllt av materiel och verktyg – vi ikläds skyddsväst, spiksäkra skor och förstås hjälm på huvudet.

Planskiss över nya lokalerna på Drottninggatan/Jakobsgatan.

Planskiss över nya lokalerna på Drottninggatan/Jakobsgatan.

Från huvudentrén når man kassa och museibutik till höger och restaurang till vänster. Rakt fram ligger den vackra bankhallen med bevarade ytskikt och ett vackert avrundat glastak. Dagsljuset kommer dock att ersättas med el för att passa verksamheten.

Hallen är inte lika stor och imponerande som den vid Gustav Adolfs Torg, men den har mycket behagliga proportioner och bättre akustik. Här kommer man att ha mycket av den publika verksamhet som museet blivit känt för. Allt från barndans och nyskapade föreställningar till krokikvällar, föredrag och sammankomster.

Från centralhallen kommer man till den permanenta utställningen som ligger i tillbyggnaden till vänster och har fönster mot Jakobsgatan. Går man åt höger når man det eleganta trapphuset i rosaskimrande stucco lustrolänk till annan webbplats, som leder till de undre regionerna – hiss kommer naturligtvis att installeras.

Där nere finns lokalerna för tillfälliga utställningar, uppdelade på två salar. "Det är faktiskt en fördel för museet," säger Erik. "Nu kan vi variera mellan större och mindre utställningar. Kanske ha två utställningar parallellt. Vi har ibland varit nödgade att tacka nej till en del projekt, som inte passade i vår nuvarande stora hall. Men salarna ligger i direkt förbindelse med varandra när man gör större installationer."

I övrigt kommer undervåningen att innehålla bibliotek, restaurangkök, personalrum och förråd. Restaurangen, som kommer att ligga i hörnet av byggnaden med fönster mot både Drottning- och Jakobsgatorna, den blir större med en stor matsal och en mindre kafédel. Den får också en extra ingång direkt från gatan.

Fasaden mot Jakobsgatan med Drottninggatan till höger, Dansmuseets nya lokal i det bruna huset.

Fasaden mot Jakobsgatan med Drottninggatan till höger, Dansmuseets nya lokal i det bruna huset.

Den breda trottoaren längs Jakobsgatan ger möjlighet till uteservering på den soligaste delen av hela Klarakvarteren.

Ansvariga för utformningen av museilokalerna är Murman Arkitekter AB i Stockholm. Arkitekt för yttre gestaltning och detaljplan är Hans Birkholz, BAU. Dansportalen kommer att följa färdigställandet med stort intresse.

"Ja, nu när vi får så fina lokaler hoppas jag bara att Kulturdepartementet vill stödja oss bättre och ompröva de anslagsminskningar man genomfört de senaste tre åren" avslutar Erik Näslund, "men vi kommer att ha dem som grannar tvärs över gatan, så det blir kanske lättare att övertyga dem om museets kvalitéer i framtiden."

Anders Jörlén
9 dec 2011
Jag ville bara dansa
NorrDans
Dans i Nord
GöteborgsOperan

Läs mer här:

Powered by SiteVisionlänk till annan webbplats