Dansportalen

Göteborg: Makalösa skådespelare på Stadsteatern


och ambitiös satsning på Operan

Det händer någon gång att åskådaren plötsligt inser att en föreställning håller på att ta slut och för sitt inre ropar "Nej, nej, inte här! Låt den fortsätta!" Så var fallet när jag såg Gunilla Heilborns Uppgifterna på Göteborgs Stadsteaters stora scen.

Titeln säger precis vad det handlar om: funderingar kring och lösningar på en rad uppgifter, i en tradition som för tankarna till tysk dansteater, och i synnerhet då Pina Bausch. Sämre förebilder kan man ha.

Ensemblen i Uppgifterna fr  v Cecilia Larsson, Gustav Ekman Mellbin, Eivin Dahlgren, Henric Holmberg, Petter Kevin, Carina M Johansson och Mia Höglund-Melin. Fotograf Ola Kjelbye

Ensemblen i Uppgifterna fr v Cecilia Larsson, Gustav Ekman Mellbin, Eivin Dahlgren, Henric Holmberg, Petter Kevin, Carina M Johansson och Mia Höglund-Melin. Fotograf Ola Kjelbye


I Uppgifterna har Gunilla Heilborn arbetat med skådespelare. Det sätt på vilket de sju skådespelarna, varav två praktikanter, löser sina väl valda uppgifter är helt enkelt makalöst. Ett ord som "linjeövning" kommer länge att locka mig till skratt. Och övningen Dansbeskrivning är här förträffligt genomförd.

Jag måste erkänna att den ende av skådesplelarna jag sett förut är Henric Holmberg. Visst är han en klippa, men överlag har Heilborn här arbetat med nyfikna, gladlynta och påhittiga skådespelare som varit beredda attt pröva det mesta. Jag tror bestämt att praktikanterna Petter Kevin och Cecilia Larsson här har fått lärdomar för livet.

Tajmingen var flera gånger utsökt: vid ett tillfälle framkallar en aktör stora skrattsalvor bara genom att dra ner en tröja som halkat upp ett par centimeter. Vid ett annat reagerar publiken likadant när någon säger: "Oj, han går ut." Det vill säga: Här förekommer i mer än generös grad scener som inte kan refereras utan måste upplevas. Men man kan i stället fundera. Programhäftet ger därvidlag god hjälp. Slutmeningen i ett litet Manifest lyder så här: "Vi vill inget ont."

På ett annat ställe i programmet återfinns poeten Lina Ekdahls text om uppgifter. "Människor utan uppgifter har inga vänner."  Eller: "Det finns ju uppgifter. Titta dig omkring! Hur mycket uppgifter som helst!"

Denna glada, infallsrika, generösa föreställning leder lätt till frågor om äskådarens egna uppgifter. Till exempel: Varför är vi här?

Gunilla Heilborn har valt en dynamisk arbetsmetod som jag innerligen hoppas att hon får möjligheter att återkomma med inom en snar framtid.

Chiaki Horita i Helena Franzéns Fading. Fotograf Mats Bäcker

Chiaki Horita i Helena Franzéns Fading. Fotograf Mats Bäcker

GöteborgsOperan
GöteborgsOperans balett har i höst gjort en ambitiös satsning med tre urpremiärer. Programmet har kallats Leinonen Franzén Zappalà efter koreografernas efternamn.

Helena Franzén är flitigt verksam, hon har koreograferat närmare 70 verk, uppbär ett tioårigt långtidsstipendium från Konstnärsnämnden och har förordats till ett treårigt produktionsbidrag från Kulturrådet (liksom även Gunilla Heilborn i båda fallen).

Susanna Leinonen skapade år 2000 sin första koreografi. 2008 tilldelades hon ett femårigt konstnärsstipendium i Finland och samma år fick hennes danskompani statsbidrag. Leinonen har tidigare skapat verk för bland annat Kungliga baletten i Stockholm och Skånes dansteater.

Transient Horizon av Susanna Leinonen. Fotograf  Mats Bäcker

Transient Horizon av Susanna Leinonen. Fotograf Mats Bäcker

Roberto Zappalá är konstnärlig ledare och huvudkoreograf för Compagnia Zappalà Danza i Catania på Sicilien. Han startade sin ensemble 1989 och har skapat över 25 koreografier som framförts internationellt. Härmed introduceras han i Sverige.

Resultatet av satsningen blev tre gruppdanser där en åskådare som inte sett ensemblen på länge inte har en chans att urskilja några individer.

I Franzéns och Leinonens verk är dansen sig själv och praktiskt taget allting hänger på om koreografin når fram eller ej. Det verk som utmärker sig är Zappalàs: där finns ett inneboende gott humör. Kostymerna är säregna – genombrutna, vita, vadlånga särkar – och framför allt: här medverkar en exvilibrist på mungiga!

Baletten i Göteborg rymmer många intressanta dansare. I nypremiären av Mats Eks Törnrosa i december har de välkomna chanser att visa upp sig även som individer.

Sud-Virus av Roberto Zappalà med Hildur Ottarsdottir och Danielle de Vries. Fotograf Mats Bäcker

Sud-Virus av Roberto Zappalà med Hildur Ottarsdottir och Danielle de Vries. Fotograf Mats Bäcker

P.S.
Åtta koreografer har förordats, som det korrekta uttrycket är, för tioåriga långtidsstipendier från Konstnärsnämnden. Förutom Franzén och Heilborn är de: Lena Josefsson, Gunilla Witt, Örjan Andersson, Charlotte Engelkes, Mårten Spångberg och Jens Östberg.
Peter Bohlin
13 dec 2011

Jag ville bara dansa
NorrDans
Dans i Nord
GöteborgsOperan

Läs mer här:

Powered by SiteVisionlänk till annan webbplats