Dansportalen
Erik Näslund är chef för Dansmuseet sedan 25 år. Foto Mats Lindgren

Erik Näslund är chef för Dansmuseet sedan 25 år. Foto Mats Lindgren

Från undangömt prång till centralt palats

STOCKHOLM: Under de tjugofem år Erik Näslund varit chef för Dansmuseet har det ömsat skinn tre gånger. Rolf de Marés kvarlåtenskap har alltid utgjort grundbulten i Dansmuseets samlingar alltsedan starten.

Vägen till de vackra och välfungerande lokaler som i dag inhyser museet har knappast varit spikrak och problemfri och utan chefen Erik Näslunds envishet och målmedvetenhet är väl frågan om det överhuvudtaget funnits kvar i dag.

För jämnt tjugofem år sedan stod han med näsan i en massa flyttkartonger och packade ner sin arbetsplats. Dansmuseet, som tidigare varit inrymt både på Operan och i Filmhuset skulle nu flytta från Diplomatstaden till Dansens Hus.

"Det var ett politiskt beslut att det nya Dansens Hus också skulle inrymma Cullbergbaletten, Danscentrum och Dansmuseet. All dans skulle dit, men till sist blev det bara Dansmuseet som flyttades dit. Jag hade inget med det beslutet att göra, men jag insåg snabbt att den nya lokalen var hopplös för museiändamål," säger Erik Näslund.

En restaurang låg ovanför och deras avlopp läckte ner i museet. Och flytten från Diplomatstaden innebar inte att Dansmuseet blev mer tillgängligt.

"Jag hade stora förhoppningar men de kom på skam. Jag började snabbt söka alternativa lokaler som både kunde rymma en permanent utställning och tillfälliga. Det beslutet var inte helt populärt bland de styrande," säger han.

Under nittiotalets första år gjorde han bland annat en stor utställning med verk av Léon Bakst, som bland annat var verksam vid Diaghilevs Ballet Russes, och en annan om ryskt avantgarde.

"Båda utställningarna var av världsklass, men ingen kom dit. Efter några år övervägde jag att sluta. Jag nästan grät över allt det vi gjorde, men som ingen såg."

Men så lämnade Operan sina repetitionslokaler i det före detta bankpalatset vid Gustav Adolfs Torg. Dåvarande generaldirektören för Statens Fastighetsverk ville öppna lokalerna för en publik verksamhet.

"Han visste att jag sökte nya lokaler och frågade mig om jag ville flytta Dansmuseet dit. Naturligtvis ville jag det och så blev det, även om Kulturdepartementet gjorde klart att vi inte skulle få ett öre mer. Där tyckte man att de lokaler vi hade var tillräckliga. Men vi klarade det ändå genom privata donationer."

Dansmuseet flyttade från Dansens hus till Gustav Adolfs torg 1999. Museet låg nu inte längre som ett bihang till en annan verksamhet utan man kunde identifiera Dansmuseet som en egen byggnad. För första gången syntes museet utåt, och det generösa utrymmet tillät både en omfattande permanent utställning och ett lika stort för tillfälliga. En av de första stora utställningarna var ett samarbete med Musée d’Orsay i Paris om balettdansören Vaslav Nijinskij. Som väckte uppseende.

"Jag fick helt andra möjligheter att gå vidare, det blev upptakten till en rad aktiviteter som vi inte haft möjligheter till tidigare. Vi kunde föra in den levande dansen i museet, den första föreställningen vi gjorde var en kammarversion av Stravinskijs ´Våroffer´ med Jan-Erik Wikström, som för övrigt varit ett enormt stöd till oss sedan dess. Carl-Axel och Monica Dominique spelade och de, Stravinskij och Jan-Erik lockade delvis olika publiker. En väg som jag gått vidare på sedan dess. Det är viktigt med programaktiviteter som breddar publiken. Därmed stärker vi vår existens."

Caféet med stora fönster mot torget blev snabbt succé, och där utvecklades en i ordets bästa bemärkelse spretig programverksamhet, med artister som Anita Björk, Margareta Hallin och Jan-Olof Strandberg, och senare bland andra Mattias Enn, Albin Flinkas och Fredrik Meyer.

I den stora permanenta utställningshallen etablerades en ny dansscen i Stockholm där koreografer som Noberto dos Santos, Pontus Lidberg, Björn Elisson, Virpi Pahkinen och Claire Parsons inspirerades att skapat nya verk.

Vidare lät Erik Näslund skapa spännande aktiviteter för barn i alla åldrar och prova-på-dans med bland annat streetdance och afrikansk dans. I en vrå installerande han en liten biograf, som visade dansfilmer nonstop. Mer och mer blev Dansmuseet till ett mångkulturellt kulturhus dit alltfler människor i olika åldrar och med olika bakgrunder sökte sig. Den mångförgrenade verksamheten flöt på fint. Men…

… så dök det upp mörka moln vid horisonten: Rosenbad skulle renoveras och det stod alltmer klart att regeringskansliet kastade lystna ögon på den gamla banklokalen vid Gustav Adolfs Torg. Erik Näslund säger att den här gången var han verkligen beredd att ge upp, men så kom tanken på alla som slitit tillsammans med honom, så han blev kvar. Och efter en tid av plågsam ovisshet kom ett gott bud: Banklokalen vid Drottninggatan 17. Visserligen en flytt till, men tanken på att få göra en nystart blev en stimulerande motor för alla som arbetar på Dansmuseet.

Dansmuseets fasad mot Drottninggatan. Foto Peter Frisk Produktion

Dansmuseets fasad mot Drottninggatan. Foto Peter Frisk Produktion


Och nu ligger det där, sedan våren 2013, med alla olika verksamheter i behåll. Två stora hallar, en för den fasta utställningen kring Rolf de Maré och hans samlingar, en lika stor i källarplanet för mer temporära utställningar.

Det nya museet har iscensatts av konstnären Charles Koroly och tagits emot med entusiasm för den okonventionella och fantasirika presentationen. I centrum på övre våningen ligger den stora bankhallen med vackra gjutjärnskonstruktioner som utsmyckning – ett stort rum för levande dans och film bland annat. Av caféet har blivit Bistro Rolf de Maré.

"I dag är vi jätteglada och jättenöjda över det nya Dansmuseet och att vi har allt trassel bakom oss," säger Erik Näslund. "Jag kan lämna över museet till framtiden med tillfredsställelse."

Calle Pauli

7 jan 2015

Texten har tidigare publicerats på Dansmuseet sida - www.dansmuseet.selänk till annan webbplats

Dansportalen har fått tillstånd att återge artikeln, vilket vi tackar för.

Jag ville bara dansa
NorrDans
Dans i Nord
GöteborgsOperan

Läs mer här:

Powered by SiteVisionlänk till annan webbplats