Dansportalen
SVB Piteå

Det är en stor dröm som skulle krossas. Svensk balettskolans personal börjar att förlora hoppet. Eleverna är oroliga för att deras drömmar ska krossas. "Det skulle kännas så jobbigt" säger Wilma Hagerman, 11 år till Piteåtidningen 24 sep. Foto Joel Gustafsson, Piteå-tidningen.

Öppet brev till Piteå Kommun

PITEÅ: Svenska Balettskolan hotas av nedläggning. Piteå Kommun behöver spara 4,5 miljoner och då väljer man att spara in pengarna genom att lägga ner en riksrekryterande utbildning som bara finns i Stockholm, Göteborg och just det Piteå.

Det faktum att drömmarna krossas för de elever som efter hårda antagningsprov lyckats ta sig in på Svenska Balettskolan tas inte med i beräkningen.

Då man sedan tar del av de visioner som presenteras i Piteå Kommuns Verksamhetsplan 2017-2019 blir beslutet än märkligare. Låt oss ge er några exempel:

För det första hävdar verksamhetsplanen att Piteå Kommun ska vara en ”plats där människor vill bo, verka och leva, och att positiva upplevelser gör Piteå till ett självklart val för såväl boende, som för företagare, besökare, turister och studenter. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle både i stads- och landsbygd.”

Fortsättningsvis kan man läsa att ”Piteå är en plats där unga kan förverkliga sina drömmar.” En nedläggning av Svenska Balettskolan visar tydligt på att så inte är fallet. I alla fall inte om man är dansare och drömmer om att få möjligheten att under skoltid utbilda sig till sitt drömyrke.

För det andra, strävar Piteå Kommun efter en god miljö och hälsa för nästa generation: ” För en god folkhälsa är trygghet, delaktighet och kultur viktiga faktorer.”

Svenska Balettskolan erbjuder alla de delarna till sina elever. Det är trygga barn och ungdomar som går till skolan med ett leende på läpparna varje dag.

De är delaktiga i sin utbildning och tränas i att ta eget ansvar för sin fortsatta hälsa genom medvetna val både när det gäller kost och sömn. Kulturen är en stor del av utbildningen.

Dans är en uttrycksform och eleverna får ta del av olika kulturers dans och studerar dans i alla dess former likväl som den klassiska musiken.

För det tredje, hävdar verksamhetsplanen vidare att ”samverkan mellan nämnderna ska bidra till främjande av förebyggande arbete för att förbättra ungas psykiska hälsa”.

Barn och utbildningsnämnden betonar ”den sociala hållbarheten och särskilt det främjande och förebyggande arbetet för att förbättra ungas psykiska hälsa.”

Ett led i detta borde rimligtvis vara att behålla Svenska Balettskolan. Att krossa unga människors drömmar förebygger knappast psykisk ohälsa.

För det fjärde, strävar kommunen efter att skapa ett Piteå för alla – med ökad mångfald.

Mångfald är både en förutsättning och en möjlighet för tillväxt. Piteå vill vara en förebild för mångfald och värna öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer, företagande, andra olikheter eller helt enkelt öppenhet för mångfald”.

Även denna vision blir svår att realisera om man lägger ner Svenska Balettskolan. Dansen är ett internationellt språk där alla kan mötas oavsett modersmål, religion, kön eller sexualitet. Dansen är för alla.

Avslutningsvis går förslaget att lägga ner Svenska Balettskolans verksamhet stick i stäv med den forskning som visar hur viktig fysisk aktivitet är för såväl inlärning som fysiskt välbefinnande.

Anders Hansen, leg läkare från Karolinska Institutet och idag verksam som överläkare i psykiatri, menar i sin bok Hjärnstark:

– Vi människor har inte bara en kropp som är byggd för rörelse. Även vår hjärna är byggd för det. Fysisk aktivitet är medicinen vi glömde för att ingen tjänade pengar på den. Det är ofattbart att inte fler känner till hur viktigt det är för hjärnan att vi rör på oss. Om du inte är fysiskt aktiv fungerar inte din hjärna så bra som den skulle kunna.

Hansen skriver vidare att fysisk aktivitet gör oss mer kreativa. ”Forskning visar att resultaten på kreativitetstester ökar med 60 procent om testerna görs efter att du varit i rörelse. Träning stärker koncentrationen även hos barn och tycks särskilt bra för koncentrationen för barn med ADHD."

"Träning är enormt effektivt när det gäller att förbättra toleransen mot stress och dämpa aktiviteten i kroppens stressystem. Träning stärker minnet. Effekterna på hjärnan av att träna är så omfattande att de faktiskt kan beskrivas som en mental uppgradering.”

Det faktum att våra barn och ungdomar idag blir alltmer inaktiva är ytterligare en anledning till att Piteå Kommun borde låta Svenska Balettskolan leva vidare.

För att sammanfatta, om Piteå Kommuns verksamhetsplan för 2017-2019 ska betyda mer än fina formuleringar i ett dokument så anser vi att förslaget om att lägga ner Svenska Balettskolans verksamhet genast ska dras tillbaka.

Det är en utbildning som Piteå Kommun inte har råd att vara utan om de visioner om ett Piteå för alla som kommunen vill skapa ska kunna realiseras.

Camilla och Göran Sundqvist

12 okt 2017


Jag ville bara dansa
NorrDans
Dans i Nord
GöteborgsOperan

Läs mer här:

Powered by SiteVisionlänk till annan webbplats