Dansportalen

Balettens ABC

Ordlista med de vanligaste stegen och termer inom baletten. Skriven av Elise Englund.
Adagio (italienska) – Adage (franska)Ordet är en italiensk musikterm, som betyder utan brådska, i lugn och ro. I balettsammanhang har ordet flera betydelser:
1. Ett allmänt uttryck för en serie långsamma rörelser utförda högsta höjd (á la hauteur), avsedda för att utveckla dansarens sinne för linje och balans.
2. Ett dansavsnitt – pas de deux – särskilt ämnat att möjliggöra för ballerinan, av sin partner, att framhäva sin grace, känsla för linje och perfekta balans. Adagiot följs i regel av två variationer - en för ballerinan och en för hennes partner samt avslutas med en coda, där båda dansar tillsammans.
3. Adagio-klass betyder i regel en klass, där man undervisar pas de deux
Airluft– en l´air = i luften
Allegrolätt, livlig - kommer från latinets alacer. Ett allmänt uttryck för alla snabba och lätta rörelser, företrädesvis hopp.
Allongéförlängt, utsträckt (av verbet allonger)
Arabesqueen av den klassiska dansens poser, som har fått sitt namn av moriska utsmyckningar i byggnadskonsten.
Arrière, en(i riktning) bakåt
Assemblésamlat (av verbet assembler) – ett av balettens grundläggande hopp, i vilket båda fötterna når marken samtidigt i 5:e position demi-plié.
Attitudeen av den klassiska dansens poser, som sägs vara introducerad av Carlo Blasis efter den berömda Mercuriusstatyn.
Avant, en(i riktning) framåt
Balancégungat (av verbet balancer)
Balancoire, eni gungning
Ballonballong - en dansares förmåga att hålla sig kvar i luften under ett hopp
Ballonéstudsat ( av verbet ballonner) – ett hopp, i vilket det arbetande benet skjuts ut i battement för att i landningen stanna i cou-de-pied demi-plié.
Barre, labalettstången
Bas, enlågt, ned, nedåt
Battementslag
Batterieterm, som innefattar alla slags "batteringar"
Battuslagen (av verbet battre)
Bras, learmen - port de bras=armföring
Brisésönderbruten (av verbet briser)
Cabrioleluftsprång, krumsprång - ett hopp, där de utsträckta benen slås samman i luften.
Cambréböjd (av verbet cambrer) - böjning från midjan i olika riktningar.
Chaînékedjeformig - chaînés-déboulés är en serie snabba vändningar på tå eller halvtå.
Changement byte – changement de pied = ett hopp, där fötterna bytt plats vid landningen.
Changer byta
Chasséjagad (av verbet chasser) – ett steg, där den ena foten jagar den andra ut ur sin position.
Cloche, en som en klocka (pendelslag)
Contretemps motslag, kontratempo
Corps, le kroppen
Corps de ballet balettkår
Côté, deåt sidan
Cou, lehalsen
Cou-de-pied fotens hals = vristen ; sur le cou-de-pied = vid vristen
Coude, learmbågen
Coupéklippt, avbruten (av verbet couper) – ett litet mellansteg, som används som upptakt till ett annat steg.
Croiséi form av ett kors
Criox, en Criox, en i form av ett kors
Cuisse, lalåret - temps de cuisse är benämningen på ett snabbt mellansteg bestående av ett kort retiré-passé + ett sissonne fermée.
Dedans, en inåt
Dégagé frigjord, lösgjord (av verbet dégager) - en sträckning av foten till pointe tendue utan viktöverföring
Dehors, en utåt
Demihalv
Derriérebakom
Dessousunder, nedanför
Dessusöver, ovanför
Détournévändning ifrån det främre benet
Devantframför
Développéutvecklad (av verbet développer). Det är en rörelse, i vilken det arbetande benet långsamt dras upp och under fullständig kontroll vecklas ut till en öppen position en l´air.
Doigtsfingrar
Dos, lerygg
Dos à dosrygg mot rygg
Doubledubbel
Droite, àåt höger
Échappéundflydd, undsluppen (av verbet échapper)
Effacéutplånad (av verbet effacer) – en av kroppens riktningar i rummet
Élancéframslängd (av verbet élancer)
Emboîtéinnesluten i en ask (av verbet emboîter)
Enchaînementstegföljd - en avgränsad följd av steg, som vanligtvis är avpassad till en musikalisk fras.
Entrechatglädjesprång – ett vertikalt "batterat" hopp, där benen korsar varandra i en serie slag.
Entrelacésammanflätad (av verbet entrelacer)
Enveloppéinvecklad (av verbet envelopper) – motsatsen till développé.
Épauleskuldra, axel
Épaulementskulderrörelse
Estomacmage
Étenduutsträckt (av verbet étendre)
Exercisekroppsövning – den första delen av balettlektionen, där dansaren står vid stången.
Face, enmitt emot (publiken eller spegeln)
Faillisviken, eftergiven (av verbet faillir) - ett flytande steg, som sammanlänkar två steg bestående av ett sissonne-liknande upphopp + ett chassé passé.
Ferméstängd (av verbet fermer)
Flic-flacklatsch, snärt
Fondusmält, uppmjukad (av verbet fondre) – en demi-plié på ett ben med det andra böjt i cou-de-pied.
Fouettévispad, piskad (av verbet fouetter)
Frappéslagen (av verbet frapper)
Gauche, à åt vänster
Genou, leknät
Glissadeglidning, halkning – ett terre à terre-steg från 5:e position demi-plié till 5:e position demi-plié genom dégagé med viktöverföring.
Glisségliden (av verbet glisser)
Grandstor
Haut, enuppe, uppåt
Jambe, labenet
Jetékastad (av verbet jeter) – ett hopp från ett ben till landning på det andra benet.
Lentlångsam
Main, lahanden
Manège, eni cirkel
Mazurkadans av polskt ursprung i 3/4 takt.
Milieu, aui mitten – andra avdelningen av en traditionell lektion
Minuet eller menuetstildans i 3/4 takt
Mollet, lehandleden
Oreilles, lesöronen
Ouvertöppen
Passteg
Pas couruspringsteg
Pas de basquesteg taget från baskiska danser
Pas de bourréesteg från den franska dansen bourrée
Pas de chatkattsteg
Pas de chevalhäststeg
Pas de cisauxsaxsteg
Pas de deuxdans för två
Pas de polkapolkasteg
Pas de valsevalssteg
Pas marchégångsteg
Passépasserad (av verbet passer)
Penchélutad (av verbet pencher)
Petitliten
Pied, lefoten – le pied dans la main = foten i handen (turnering)
Piquéstucken (ev verbet piquer) – viktöverföring i full balans från ett ben till det andra på tå eller halvtå
Pirouettesnurr, sväng
Pivotvändtapp, svängningspunkt
Pliénigning, böjning av knäna (av verbet plier)
Pointéspetsig (av verbet pointer)
Pointes, sur lespå tåspetsarna
Poitrine, labröstkorgen
Popo, le”baken”
Port de brasarmföring
Poseställning
Poséställd (av verbet poser)
Positionläge, ställning – det finns 5 fastlagda fotpositioner
Preparationförberedelse
Promenadepromenad
Raccourciförkortad (av verbet raccourcir) – en benämning för retiré i den franska skolan
Relevéupphöjd (av verbet relever)
Renverséomkullvält (av verbet renverser) – överkroppen ”välts omkull” genom en stark vridning samtidigt med en cambré
Retirétillbakadragen, uppdragen
Révérencevördnad, nigning, bugning
Rondcirkel, rund
Royalkunglig – ett batterat changement de pieds
Saut hopp
Sautéhoppad (av verbet sauter)
Serréåtdragen, klämd, snäv (av verbet serrer)
Simpleenkel
Sissonneett av balettens hopp – från två fötter till en
Soubresautplötsligt hopp eller språng
Sousousunder – ett releé i 5:e position
Soutenuuppburen, uthållen (av verbet soutenir)
Suite, eni följd
Suivioavbruten – (av verbet suivre)
Sur
Tempstid – i baletten även steg, rörelser
Temps de cuisse medmed låret
Temps de flechesom en pil
Temps levéupphöjd
Temp liésammanfoga
Tendu sträckt (av verbet tendre)
Terre, àpå golvet
Terre, parlängs, över golvet
Terre à terrejordbunden
Tête, lahuvudet
Tire-bouchon korkskruv
Tombénedfallen (av verbet tomber)
Tourvändning
Tournant, enmed vändning
Tournévänd (av verbet tourner)
Traversépasserad igenom (av verbet traverser)
Voléflugan (av verbet voler)
Volée, de i flykten
Voyagéförflyttad (av verbet voyager) – en rörelse som förflyttar sig över golvet
Yeux, lesögonen
Räkneord grundtalRäkneord ordningstal
Un, une ettPremier första
Deux tvåDeuxième (second) andra
Trois treTroisième tredje
Quatre fyraQuatrième fjärde
Cinq femCinqième femte
Six sexSixième sjätte
Sept sjuSeptième sjunde
Huit åttaHuitième åttonde
Neuf nioNeuvième nionde
Dix tioDixième tionde
  
Jag ville bara dansa
NorrDans
Dans i Nord
GöteborgsOperan

Läs mer här:

Powered by SiteVisionlänk till annan webbplats