STIFTELSEN MARIANE ORLANDOS STIPENDIEFOND

Mariane Orlando vid Balettklubbens tioårsjubileum.
Fotograf Märta Forsman

Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond instiftades vid ett medlemsmöte
i Operans Balettklubbden 4 december 1976, i närvaro av Mariane Orlando själv,

som klubbens särskilda tack för hennes enastående dansargärning.

Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond delar årligen ut ett stipendium till en dansare inom Kungliga Baletten, som under året visat markant utveckling inom sin konst och som äger personlig utstrålning och övertygande gestaltningsförmåga.

Stipendiet kan ej sökas. Stipendiaterna utses av en särskild jury där Mariane Orlando är hedersordförande. Kungliga Balettens konstnärlige ledare och Balettklubbens ordförande är självskrivna medlemmar. Dessutom ingår en representant för svenska dansskribenter och en representant för Kungliga Balettens dansare.

Jury för verksamhetsåret 2008-09: Mariane Orlando, Marc Ribaud, Anna Ångström, Nikolaus Fotiadis samt Anders Jörlén.

Det första stipendiet utdelades till dansösen Kristin Kåge den 19 maj 1977.

Totalt har över 600 000 kronor utdelats.

Stipendiefondens kapital uppgick den 30 juni 2009 till ca 515 000 kronor.  

Operans Balettklubb administrerar stipendiefonden, som årligen delar ut stipendium till lovande yngre dansare vid Kungliga Baletten.

Bidrag till stipendiefonden kan inbetalas Danske Bank konto 1344 32 44 009.