Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Anita Jokela: BalettPalett –


de finska dansskolorna på Operans scen

De finaste numren från de finska skolorna presenterades på Finlands Nationaloperas stora scen den 30 maj. Det var en ganska solig söndag i Helsingfors. Det blåste ute, och inne i operans stora salong gick det ännu hetsigare till: föreställningen som fått namnet BalettPalett skulle börja. De lyckliga barnen och ungdomarna från hela Finlands dansskolor väntade på sin tur – att få presentera sig, sitt kunnande – och sin skola – på scenen.

De hade med hjälp av insända videofilmer valts ut bland alla som sökt plats till detta evenemang och är i åldern 9-19. Bara två pojkar var med. Trots att speakern, en mycket professionell Timo Sokura, före detta dansare vid Nationaloperan, kunde berätta att det i staden Vanda finns en skola med en hel mängd dans- och balettintresserade pojkar, fanns ingen gosse med från Vantaan tanssiopisto. Inte nu, men vi får hoppas att så inte är fallet en annan gång.

BalettPalett. Bild Finlands Nationalopera

BalettPalett. Bild Finlands Nationalopera

Publiken, som på sina platser ivrigt väntade på att föreställningen skulle börja, bestod av barnens föräldrar, syskon och vänner samt av talrika andra intresserade av ung dans. Och så fanns det bland åskådarna danspedagoger med rätt skarpa ögon.

Det gällde att få en allmän blick över vad som pågår i skolorna som undervisar i balett i detta land, samt vilka unga som möjligtvis är blivande yrkesdansare. Skolorna i sin tur kan ansöka om rätt att få undervisa och profilera sig enligt schemat för Grundläggande undervisning i dans, godkänt av Undervisnings- och kulturministeriet.

Allmänt om föreställningen
Hela matinén sköttes perfekt. Det fanns en passande mängd dansnummer att beskåda och variationen i karaktär var tillräckligt omfattande. Även i det här avseendet kan man tacka arrangörerna. Ofta finns det för mycket program – detta kan vara fallet när dansskolorna ska ha alla sina elever på scenen – och ofta är numren för långa.

Evenemanget visade vilken kunskap som finns på olika håll och vilka de saker är som man betonar i undervisningen i de olika skolorna. Mycket fint fanns att se, men också bristerna blev synliga. En del av fotarbetet skulle kräva förbättring, alltför ofta kunde vristerna vara ordentligare och kraftigare sträckta.  ”Tänk på era tår”, kunde en pedagog tidigare säga, för att få eleverna att förstå vad som gällde. En sådan pedagog var tidigare ballerinan Elsa Sylvestersson, som gärna betonade kvaliteten av fotarbetet, och som i sina koreografier till Nationaloperan gärna satte in krävande fotsteg – vilka man inte klarade av att dansa ifall tekniken var bristfällig.

Eerik Koivisto, Oliver Kallio, Minna Somero och Kabba Jallow i Sorella Englunds Momentum. Fotograf Sakari Viika

Eerik Koivisto, Oliver Kallio, Minna Somero och Kabba Jallow i Sorella Englunds Momentum. Fotograf Sakari Viika

I många fall är det också lite si och så med springandet på scenen. Det ska inte se ut som om dansaren skulle löpa framåt. Det gäller i klassiska koreografier att förflytta sig på scenen med springsteg eller – då dansen är avslutad och ovationerna förbi – att springa bort till kulisserna. Alltså inte någon bagatell för en dansare, detta att snabbt röra sig fort framåt.

En krävande uppgift för en ung dansare är dans i tåspetsskor. Det är inte meningen att eleverna ska uppträda i dansnummer som kräver teknik på tå innan de är mogna för det. Och särskilt inte i nummer vilka är för krävande för de små dansarna. Och märk väl: här menas inte att man inte skulle få dansa enligt traditionell repertoar då man väl kommit in i passande ålder och blivit färdig för uppgiften.

En dansare ska uttrycka något med sin konst. Om hon eller han inte gör det blir dansen ointressant i publikens ögon. Man skall visst vara koncentrerad i vad man gör, men det utesluter inte inlevelsen, glädjen av att vara på scenen, sinnesstämningen som krävs i numret, detta att vara happy i sig själv och visa det.

En växelverkan bör finnas mellan dansaren och publiken. Små barn har ofta kvar det att lyckas i andras ögon – ”Mamma/Pappa, titta vad jag gör!" Denna vilja utstrålar från scenen; barnen visar sig själva så som de är, och är högst närvarande. Hos något äldre elever har ofta denna förmåga – som kunde ha utvecklats vidare från småbarnsår – någonstans blivit borta på vägen under uppväxten.  

Suvi Honkanen från Balettläroanstalten vid Nationaloperan. Fotograf Stanislav Belyaevsky

Suvi Honkanen från Balettläroanstalten vid Nationaloperan. Fotograf Stanislav Belyaevsky

Några plock ur det sedda – och något om lärarna
Störst och finast i föreställningen var Nationaloperans balettläroanstalt, som under senaste tiden även satsat ordentligt på elevernas och de yrkesstuderandes presentation och närvaro på scen. Under våren har man anlitat helsingforsfödda Sorella Englund som gästpedagog till den gamla balettskolan och operan där hon inlett sin dansarkarriär, och nu delat med sig av sina gedigna kunskaper åt de studerande. Detta syntes på scenen vid BalettPalett då turen kom till de unga som fått njuta av hennes undervisning i mimik och scenkonst.

Sorella Englund, född 1945, sågs för övrigt under våren även på scenen i rollen som häxan Madge i baletten La Sylphide. Denna karaktärsroll, som passar utmärkt för en mognare dansare, har blivit något av ett vida känt varumärke för Sorella. Hon lämnade inte heller sin publik i Helsingfors besviken – jag kan inte tänka mig en bättre Madge – extra finesser hela rollen igenom. Sorella Englunds dansarkarriär på olika operahus, som omfattat allt från solistroller i kända baletter till karaktärsroller i ett senare skede, utgör basen för en lyckad verksamhet av alla de slag inom området; bl.a. för iscensättande av verk, för att undervisa och att verka som balettmästare.

Operans balettskola med de mindre eleverna presenterades genom en Vårpolka av Minna Stenvall och en Pas de trois ur Nötknäpparen i en äldre koreografi av Vasilij Vainonen och med före detta dansaren Venla Konttinen som repetitör. Damerna hade gjort bra jobb, det var passande repertoar för de unga och en glädje att se på. Och i det sistnämnda numret sågs den ene av matinéns två pojkar. Han fick några extra applåder.

Liisa Palin – en gedigen lärartalang också hon, med lärdom inhämtad från flera olika håll i Europa  – hade fungerat som repetitör för Memory av Michael Jackson, koreograferad och dansad av Ida Viikinkoski – Inte illa alls! Vi hoppas få se Ida mycket på scenen i fortsättningen.

Pia Auvinen i en variation ur Paquita. Fotograf Sakari Viika

Pia Auvinen i en variation ur Paquita. Fotograf Sakari Viika

De yrkesstuderande presenterades genom en stilig Suvi Honkanen i en variation ur Tjajkovskijs Prinsessan Törnrosa i koreografi av Marius Petipa; samt genom Entrée ur hans balett Paquita, vilken avslutade matinén, och mycket fint. I det här traditionellt och också tekniskt mycket krävande numret var det avgångsklassen som presenterade sig som redan ganska ”färdiga” dansare.  Anastasia Dunets – förutom uppgifter vid balettskolan även dansare på Operan, och Saima Kranig – en engagerad lärare med ballerinabakgrund från Estoniateatern i Tallinn och med erfarenhet som pedagog, stod för jobbet som repetitörer.

Dansare var Pia Auvinen, Rosa Brisson, Greta Kella, Karoliina Niemi (andraprisvinnaren i seniorklassen vid Stora Daldansen 2009), Essi Nurminen, Johanna Peltonen, Pinja Poropudas, Hilda Salmi, Susanna Sell, Minna Somero, Elisa Tuovila, Sanna Töyrylä och Paula Veiler.

Några plock ur de övriga skolornas programmet
Vackra skolor finns det gott om. Sådana i vilka man beaktar vad eleverna kan och ännu viktigare, vad dessa ännu inte behärskar – och vilka också väljer koreografier som skall dansas enligt de här principerna. Och det finns några lite mindre vackra, där ambitionerna och kunnandet inte ännu riktigt möts – åtminstone inte på scenen.

Glädjande är att pedagogerna i sina skolor ofta hade satsat ordentligt på armarna och händerna. Rörelserna var lugna, vackra och mjuka, och detta – liksom annat där man kunde se det arbete som låg bakom – kunde själva Agrippina Vaganova ha varit nöjd med. Det är Vaganova-metodiken som allmänt tillämpas i skolornas undervisning.

Dansstudion Amica Backman från Helsingfors, representerades av fyra pigga flickor med en passande koreografi för de små dansarna. Koreografin Tre Små Grisar och Vargen av Margaretha von Bahr – känd som ballerina vid Nationaloperan och vid Kungliga Operan i Stockholm före karriären i Helsingfors – var fortfarande fräsch och rolig. Amica Backman själv och Terttu Laurikainen – med dansarbakgrund från Operan – stod för iscensättningen. Ett exempel på ett smakfullt och passande program.

Pirjo Kuhas fyra flickor – i koreografin Myrskyluodon Maijat (Stormskärs Maja), en älskad berättelse av åländska Anni Blomqvist – visade sitt kunnande med en njutbart vacker och flödande dans där grunden till en suverän klassisk baletträning syntes väl. De båda Majorna, dansade av Linda Kuula, Siri-Niina Takanen, Salla Tallgren och Aino Tamminen, skulle föra tankarna till ett fiskarsamhälle på Åland för några generationer sedan, där livet var hårt och ett enda kämpande för överlevnad. – Och: om det var detta som publiken kom att tänka på ligger i varje åskådares egna ögon; hur man uppfattar rörelsespråket eller bara tittar på utförandet av själva dansen och njuter av den. Häri ligger också dansens möjligheter; upplevelserna kan vara av många slag.

Seinäjoen Baletti- ja Tanssiopistos tre unga damer visade sitt kunnande i Muistoja (Minnen) av Aime Leis. Tiina Rajala stod för repetitionen, och dansarna hette Petra Kreekka, Karoliina Kuhalampi och Tiia-Linda Lehtimäki.  Det var ett enda flöde när dansarna rörde sig med riktigt snabba steg över scenen, stannade, sträckte på sig i poser. Dessa unga kunde dansa, och applåderna var därefter.

Espoon Tanssiopisto med sin Unelmia (Drömmar) för 14 flickor, och med Pizzicato visade även de glädjande balettnummer.

Det här var alltså några kommentarer ur det fina urvalet. 24 nummer sågs allt som allt.

Karoliina Niemi och Ville Mäki i Paquita. Fotograf Sakari Viika

Karoliina Niemi och Ville Mäki i Paquita. Fotograf Sakari Viika

Övrigt
Balettchefen Kenneth Greve, som välkomnat alla de 155 unga dansare som sågs på Nationaloperans scen, ville att såväl dessa elever som publiken skulle få njuta av dans, som resultat av det hårda arbetet som låg bakom prestationerna, och av glädjen med det hela – förutom baktanken att på förhand kunna ”välja” blivande konstnärer till operan.

Barnen och de unga som fått uppträda var nöjda och sommarlovet skulle börja. Man hade kanske kommit en bit närmare målet. En och annan kunde också konstatera att balett är svårt. Också det blev klart när man sett föreställningen.

Anita Jokela
14 juli 2010


 • Nathalie Nordquist Jonathan Davidsson Törnrosa
  Balettgala med hög kvalitet och välavvägd variation
  Det finns ett sug efter klassisk dans, därom råder ingen tvekan. Balettgalan i halländska Kungsbacka blev en succé innan pandemin, och härom veckan ringlade kön äntligen lång utanför Kungsbacka Teater...

 • Clark Engelgroth Maya Schonbrun
  Young Ballet Stars of the future showed their skills in Helsinki
  The Artistic Director of the Finnish National Ballet, Madeleine Onne , worked as the chair of the judges at The 9th Helsinki International Ballet Competition. When welcoming us all to the prize distrib...

 • Five short stories and a prelude av Ana Sendas
  Innehållsrik föreställning på Riddarfjärdsteatern
  Kungliga Svenska Balettskolans avslutande uppvisningar för spelåret 2021-2022 var uppdelade på tre tillfällen. Det första programmet, med titeln Promises, gavs på Riddarfjärdsteatern 20 maj. Föreställ...

 • 2022 års stipendiater och medaljör.
  Carina Ari Dagen firades igen med nya stipendiater och en välförtjänt Carina Ari-medalj
  2022 kunde Carina Ari Dagen åter firas. 16 maj samlades i Operans guldfoajé en krets entusiaster för att hylla stipendiater och mottagare av Carina Ari Medaljen och, inte minst, mecenaten själv. Henne...

 • Askungen Woo Romano
  Colourful new Cinderella in Stockholm
  Tamara Rojo’s new production of Cinderella in Stockholm is successfully adapted to current themes. Cinderella is a refugee washed up on the shore still clutching a precious photo of her family. Two po...

 • Little Dragon
  Dansfestival förgyllde Göteborg
  Under tre dagar i maj förgylls Göteborg av dans. GöteborgsOperans andra dansfestival är ett forum för nyskapande, oförutsägbara möten med publiken, samarbeten mellan artister och olika konstformer, en...

 • Peter Pan och Wendy
  Peter Pan och Wendy ett balettäventyr för hela familjen
  ”Det blir en magisk dansföreställning för hela familjen”, säger Sebastian Michanek om Svenska Balettskolan nya verk Peter Pan och Wendy på Lorensbergsteatern i Göteborg. Förutom skolans danselever med...

 • Kasperi Kolehmainen
  Talangfulla elever i den Nationella tävlingen
  En Nationell danstävling för unga dansare ordnas varannat år i Helsingfors. Det är Balettpedagogernas förening som står som arrangör av tävlingen.Solisterna är indelade i tre grupper, 12-14 år, 15-16 ...

 • Grand Ballet de Kyiv
  En alldeles ovanligt känslofylld Giselle i Karlstad
  Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva detta: Publiken hälsar den manlige huvudrollsinnehavaren med samfällt jubel, efter ett framförande av en klassisk balett, när han vid applådtacket vecklar u...

 • ProDance1
  Helsingfors: Festgala med många stipendiater
  Föreningen Pro Dance har varit verksam i 50 år i Finland. En festgala firades vid Aleksandersteatern en söndagseftermiddag i mars. Ändamålet med verksamheten är att samla in medel för att med stipendi...

 • swanlake kiev
  Se den ukrainska Svansjön på bio – alla intäkter går till UNHCR
  Det är folkrörelsen Folkets Hus och Parker som driver initiativet ”Live på bio”. I dessa bistra tider visar man, för första gången, en balett från Kievoperan: Svansjön. Alla intäkter från visningarna ...

 • Stabat Mater KSB 1
  En beundransvärd säkerhet och ett övertygande lugn i framförandet
  Favourites är en elevföreställning med fyra verk på Kungliga Svenska Balettskolan som var genomgående i hög klass på dansandet. Alla fyra var gruppdanser med från åtta till elva medverkande från gymna...

 • Eskapist4
  Läs vad Peter Bohlin skrev om Eskapist vid premiären 2019
  Alexander Ekmans Eskapist: En visionär svingar sitt trollspö


 • The company demonstrated their enthusiasm in vivid characterisations.
  Under the direction of Nicolas Le Riche, the Royal Swedish Ballet presented a double bill of French choreography. Roland Petit’s Carmen is a timeless gem. Premiered in London in 1949, the choreographi...

 • Kites1 GO
  Kites – Allt hänger på en tråd
  Allt hänger på en tråd, tro mig, jag ligger på en slätt, torr i munnen, andfådd, och du är här vid min sida, du skulle kunna gå härifrån, men det finns band som binder, allt är upp och ner och det fin...

 • Sibelius1
  The Ballet Sibelius at the Finnish National Ballet is a story – and a great love story of a composer
  Finnish National Ballet celebrates its centenary this year and the new commission, Sibelius , plays an important role. The significance of the composer and his works inspired Finnish choreographer, Jor...

 • RBS1
  Royal Ballet School Affiliate Training and Assessment Programme
  ‘The unique programme will drive forward the standard and accessibility of recreational dance training, providing an alternative to the current model of training offered by recreational dance organisa...

 • Helsinkigala1
  En efterlängtad öppning av Dansens hus i Helsingfors
  Finlands efterlängtade Dansens hus – Tanssin talo – har öppnat sina dörrar på ett magiskt datum 2.2.2022. Om ett hus för dansen hade dansfolket drömt om i årtionden, och nu var glädjen stor att detta ...

 • PDL22 1
  Årets Prix de Lausanne i Montreux med samtliga deltagare på plats
  Förra årets tävling tvingades hållas online på grund av pandemin. Med genomförda vaccinationer och covidpass gick lyckligtvis årets Prix av stapeln med deltagarna på plats. Covidpass var obligatoriskt...

 • Here not here 1
  Verket har många olika delar, med olika rörelsescheman, improvisationer, men det är vi dansare som sätter materialet.
  Det handlar om att gråta i solskenet och dansa i mörkret Det handlar om att vara Här Inte Här

 • Kungsbacka1
  Dans på högsta nivå
  Sommaren 2019 hölls en stor gala i Kungsbacka med klassisk balett. Det kan numera bara upplevas på Kungliga Operan, såvida inget utländskt danskompani av okänd kvalitet dyker upp. Äntligen är det dags...

 • Nurejevs Svansjön1
  Nurejevs Svansjön på Stockholmsoperan – en version aldrig tidigare spelad i Sverige
  Inför Kungliga Balettens premiär på Svansjön i koreografi av Rudolf Nurejev gästades Operans Balettklubb av iscensättaren Charles Jude och dansaren Calum Lowden.Charles Jude är före detta Etoile på Pa...

 • Lana Maxxa
  Till julen gör de sina första huvudroller i Nötknäpparen
  Att få dansa huvudrollen i en helaftonsbalett är drömmen för de flesta dansare. Men få förunnat. På Svenska Balettskolan i Göteborg har eleverna en helt egen uppsättning av baletten Nötknäpparen där d...

 • Transit1
  Transit av Tero Saarinen – mångfasetterad visuell fest ­
  Tero Saarinen Company presenterade sig i Saarinens nyaste koreografi Transit med en större mängd dansare än vad vanligt är i hans verk. Det hade beställts av Skånes dansteater och sågs nu i Helsingfor...

 • Bella figura
  Kylián, Ek and Forsythe at the Royal Swedish Ballet
  The Royal Opera House in Stockholm is thankfully back to capacity audiences and enjoying a popular programme of modern classics. Under director, Nicolas Le Riche, the company sees changes in the reper...

 • Daria Ivanova
  Ett nytt Mariane Orlando stipendium utdelat
  Operans Balettklubbs pris till årets dansare har genom enhälligt beslut tilldelats premiärdansaren vid Kungliga Baletten Daria Ivanova.

 • SAAGA 1
  Göteborgsoperan öppnar upp med dubbla världspremiärer
  GöteborgsOperan öppnade delvis i augusti och den 30 oktober var det dubbla världspremiärer utan begränsning på antalet besökare. Föreställningen Unfold med de två dansverken Continuim och SAABA skapad...

 • Linnar Looris
  Meet Linnar Looris Artistic Director of The Estonian National Opera
  Dansportalen has got an interview with Linnar Looris – Artistic Director since autumn 2019 for the The Estonian National Ballet.

 • Gala Korsaren
  Kungliga Operan rivstartar säsongen med balettgala.
  Äntligen, är vi många som säger. Den 17:e september slås portarna upp, dansen kan börja och det är inte vilken dans som helst. Ett unikt program med åtta verk, varav flera sällan sedda, utgör höstens ...

 • Nimrud
  Liselott Berg, om sina 42 år som fanbärare för dansen i Göteborg – hittills!
  Att det blev Göteborg var en slump. Men där blev hon kvar. 42 år senare brinner och jobbar hon lika engagerat för dansen på Sveriges framsida. Idag som biträdande och administrativ chef för GöteborgsO...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil