Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Anita Jokela: BalettPalett –


de finska dansskolorna på Operans scen

De finaste numren från de finska skolorna presenterades på Finlands Nationaloperas stora scen den 30 maj. Det var en ganska solig söndag i Helsingfors. Det blåste ute, och inne i operans stora salong gick det ännu hetsigare till: föreställningen som fått namnet BalettPalett skulle börja. De lyckliga barnen och ungdomarna från hela Finlands dansskolor väntade på sin tur – att få presentera sig, sitt kunnande – och sin skola – på scenen.

De hade med hjälp av insända videofilmer valts ut bland alla som sökt plats till detta evenemang och är i åldern 9-19. Bara två pojkar var med. Trots att speakern, en mycket professionell Timo Sokura, före detta dansare vid Nationaloperan, kunde berätta att det i staden Vanda finns en skola med en hel mängd dans- och balettintresserade pojkar, fanns ingen gosse med från Vantaan tanssiopisto. Inte nu, men vi får hoppas att så inte är fallet en annan gång.

BalettPalett. Bild Finlands Nationalopera

BalettPalett. Bild Finlands Nationalopera

Publiken, som på sina platser ivrigt väntade på att föreställningen skulle börja, bestod av barnens föräldrar, syskon och vänner samt av talrika andra intresserade av ung dans. Och så fanns det bland åskådarna danspedagoger med rätt skarpa ögon.

Det gällde att få en allmän blick över vad som pågår i skolorna som undervisar i balett i detta land, samt vilka unga som möjligtvis är blivande yrkesdansare. Skolorna i sin tur kan ansöka om rätt att få undervisa och profilera sig enligt schemat för Grundläggande undervisning i dans, godkänt av Undervisnings- och kulturministeriet.

Allmänt om föreställningen
Hela matinén sköttes perfekt. Det fanns en passande mängd dansnummer att beskåda och variationen i karaktär var tillräckligt omfattande. Även i det här avseendet kan man tacka arrangörerna. Ofta finns det för mycket program – detta kan vara fallet när dansskolorna ska ha alla sina elever på scenen – och ofta är numren för långa.

Evenemanget visade vilken kunskap som finns på olika håll och vilka de saker är som man betonar i undervisningen i de olika skolorna. Mycket fint fanns att se, men också bristerna blev synliga. En del av fotarbetet skulle kräva förbättring, alltför ofta kunde vristerna vara ordentligare och kraftigare sträckta.  ”Tänk på era tår”, kunde en pedagog tidigare säga, för att få eleverna att förstå vad som gällde. En sådan pedagog var tidigare ballerinan Elsa Sylvestersson, som gärna betonade kvaliteten av fotarbetet, och som i sina koreografier till Nationaloperan gärna satte in krävande fotsteg – vilka man inte klarade av att dansa ifall tekniken var bristfällig.

Eerik Koivisto, Oliver Kallio, Minna Somero och Kabba Jallow i Sorella Englunds Momentum. Fotograf Sakari Viika

Eerik Koivisto, Oliver Kallio, Minna Somero och Kabba Jallow i Sorella Englunds Momentum. Fotograf Sakari Viika

I många fall är det också lite si och så med springandet på scenen. Det ska inte se ut som om dansaren skulle löpa framåt. Det gäller i klassiska koreografier att förflytta sig på scenen med springsteg eller – då dansen är avslutad och ovationerna förbi – att springa bort till kulisserna. Alltså inte någon bagatell för en dansare, detta att snabbt röra sig fort framåt.

En krävande uppgift för en ung dansare är dans i tåspetsskor. Det är inte meningen att eleverna ska uppträda i dansnummer som kräver teknik på tå innan de är mogna för det. Och särskilt inte i nummer vilka är för krävande för de små dansarna. Och märk väl: här menas inte att man inte skulle få dansa enligt traditionell repertoar då man väl kommit in i passande ålder och blivit färdig för uppgiften.

En dansare ska uttrycka något med sin konst. Om hon eller han inte gör det blir dansen ointressant i publikens ögon. Man skall visst vara koncentrerad i vad man gör, men det utesluter inte inlevelsen, glädjen av att vara på scenen, sinnesstämningen som krävs i numret, detta att vara happy i sig själv och visa det.

En växelverkan bör finnas mellan dansaren och publiken. Små barn har ofta kvar det att lyckas i andras ögon – ”Mamma/Pappa, titta vad jag gör!" Denna vilja utstrålar från scenen; barnen visar sig själva så som de är, och är högst närvarande. Hos något äldre elever har ofta denna förmåga – som kunde ha utvecklats vidare från småbarnsår – någonstans blivit borta på vägen under uppväxten.  

Suvi Honkanen från Balettläroanstalten vid Nationaloperan. Fotograf Stanislav Belyaevsky

Suvi Honkanen från Balettläroanstalten vid Nationaloperan. Fotograf Stanislav Belyaevsky

Några plock ur det sedda – och något om lärarna
Störst och finast i föreställningen var Nationaloperans balettläroanstalt, som under senaste tiden även satsat ordentligt på elevernas och de yrkesstuderandes presentation och närvaro på scen. Under våren har man anlitat helsingforsfödda Sorella Englund som gästpedagog till den gamla balettskolan och operan där hon inlett sin dansarkarriär, och nu delat med sig av sina gedigna kunskaper åt de studerande. Detta syntes på scenen vid BalettPalett då turen kom till de unga som fått njuta av hennes undervisning i mimik och scenkonst.

Sorella Englund, född 1945, sågs för övrigt under våren även på scenen i rollen som häxan Madge i baletten La Sylphide. Denna karaktärsroll, som passar utmärkt för en mognare dansare, har blivit något av ett vida känt varumärke för Sorella. Hon lämnade inte heller sin publik i Helsingfors besviken – jag kan inte tänka mig en bättre Madge – extra finesser hela rollen igenom. Sorella Englunds dansarkarriär på olika operahus, som omfattat allt från solistroller i kända baletter till karaktärsroller i ett senare skede, utgör basen för en lyckad verksamhet av alla de slag inom området; bl.a. för iscensättande av verk, för att undervisa och att verka som balettmästare.

Operans balettskola med de mindre eleverna presenterades genom en Vårpolka av Minna Stenvall och en Pas de trois ur Nötknäpparen i en äldre koreografi av Vasilij Vainonen och med före detta dansaren Venla Konttinen som repetitör. Damerna hade gjort bra jobb, det var passande repertoar för de unga och en glädje att se på. Och i det sistnämnda numret sågs den ene av matinéns två pojkar. Han fick några extra applåder.

Liisa Palin – en gedigen lärartalang också hon, med lärdom inhämtad från flera olika håll i Europa  – hade fungerat som repetitör för Memory av Michael Jackson, koreograferad och dansad av Ida Viikinkoski – Inte illa alls! Vi hoppas få se Ida mycket på scenen i fortsättningen.

Pia Auvinen i en variation ur Paquita. Fotograf Sakari Viika

Pia Auvinen i en variation ur Paquita. Fotograf Sakari Viika

De yrkesstuderande presenterades genom en stilig Suvi Honkanen i en variation ur Tjajkovskijs Prinsessan Törnrosa i koreografi av Marius Petipa; samt genom Entrée ur hans balett Paquita, vilken avslutade matinén, och mycket fint. I det här traditionellt och också tekniskt mycket krävande numret var det avgångsklassen som presenterade sig som redan ganska ”färdiga” dansare.  Anastasia Dunets – förutom uppgifter vid balettskolan även dansare på Operan, och Saima Kranig – en engagerad lärare med ballerinabakgrund från Estoniateatern i Tallinn och med erfarenhet som pedagog, stod för jobbet som repetitörer.

Dansare var Pia Auvinen, Rosa Brisson, Greta Kella, Karoliina Niemi (andraprisvinnaren i seniorklassen vid Stora Daldansen 2009), Essi Nurminen, Johanna Peltonen, Pinja Poropudas, Hilda Salmi, Susanna Sell, Minna Somero, Elisa Tuovila, Sanna Töyrylä och Paula Veiler.

Några plock ur de övriga skolornas programmet
Vackra skolor finns det gott om. Sådana i vilka man beaktar vad eleverna kan och ännu viktigare, vad dessa ännu inte behärskar – och vilka också väljer koreografier som skall dansas enligt de här principerna. Och det finns några lite mindre vackra, där ambitionerna och kunnandet inte ännu riktigt möts – åtminstone inte på scenen.

Glädjande är att pedagogerna i sina skolor ofta hade satsat ordentligt på armarna och händerna. Rörelserna var lugna, vackra och mjuka, och detta – liksom annat där man kunde se det arbete som låg bakom – kunde själva Agrippina Vaganova ha varit nöjd med. Det är Vaganova-metodiken som allmänt tillämpas i skolornas undervisning.

Dansstudion Amica Backman från Helsingfors, representerades av fyra pigga flickor med en passande koreografi för de små dansarna. Koreografin Tre Små Grisar och Vargen av Margaretha von Bahr – känd som ballerina vid Nationaloperan och vid Kungliga Operan i Stockholm före karriären i Helsingfors – var fortfarande fräsch och rolig. Amica Backman själv och Terttu Laurikainen – med dansarbakgrund från Operan – stod för iscensättningen. Ett exempel på ett smakfullt och passande program.

Pirjo Kuhas fyra flickor – i koreografin Myrskyluodon Maijat (Stormskärs Maja), en älskad berättelse av åländska Anni Blomqvist – visade sitt kunnande med en njutbart vacker och flödande dans där grunden till en suverän klassisk baletträning syntes väl. De båda Majorna, dansade av Linda Kuula, Siri-Niina Takanen, Salla Tallgren och Aino Tamminen, skulle föra tankarna till ett fiskarsamhälle på Åland för några generationer sedan, där livet var hårt och ett enda kämpande för överlevnad. – Och: om det var detta som publiken kom att tänka på ligger i varje åskådares egna ögon; hur man uppfattar rörelsespråket eller bara tittar på utförandet av själva dansen och njuter av den. Häri ligger också dansens möjligheter; upplevelserna kan vara av många slag.

Seinäjoen Baletti- ja Tanssiopistos tre unga damer visade sitt kunnande i Muistoja (Minnen) av Aime Leis. Tiina Rajala stod för repetitionen, och dansarna hette Petra Kreekka, Karoliina Kuhalampi och Tiia-Linda Lehtimäki.  Det var ett enda flöde när dansarna rörde sig med riktigt snabba steg över scenen, stannade, sträckte på sig i poser. Dessa unga kunde dansa, och applåderna var därefter.

Espoon Tanssiopisto med sin Unelmia (Drömmar) för 14 flickor, och med Pizzicato visade även de glädjande balettnummer.

Det här var alltså några kommentarer ur det fina urvalet. 24 nummer sågs allt som allt.

Karoliina Niemi och Ville Mäki i Paquita. Fotograf Sakari Viika

Karoliina Niemi och Ville Mäki i Paquita. Fotograf Sakari Viika

Övrigt
Balettchefen Kenneth Greve, som välkomnat alla de 155 unga dansare som sågs på Nationaloperans scen, ville att såväl dessa elever som publiken skulle få njuta av dans, som resultat av det hårda arbetet som låg bakom prestationerna, och av glädjen med det hela – förutom baktanken att på förhand kunna ”välja” blivande konstnärer till operan.

Barnen och de unga som fått uppträda var nöjda och sommarlovet skulle börja. Man hade kanske kommit en bit närmare målet. En och annan kunde också konstatera att balett är svårt. Också det blev klart när man sett föreställningen.

Anita Jokela
14 juli 2010


 • Auguste Marmus
  Auguste Marmus förverkligar sin dröm i St Petersburg
  Uppvuxen i Majorna i Göteborg och tidigare elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg gör Auguste Marmus just nu sitt APL-år vid Vaganova-skolan i St Petersburg. Att han getts denna möjlighet handlar om...

 • God Jul & Gott Nytt År 🎄 Merry Christmas & Happy New Year
  A Holiday Greeting from Dansportalen!

 • Jekyll & Hyde
  Världspremiären av baletten Dr. Jekyll and Mr. Hyde vid Nationalbaletten med glänsande manlig energi och dans
  Höstens andra balettpremiär i Operahuset i Helsingfors hann ha sin premiär och dansas av alla tre rollbesättningarna före dörrarna åter stängdes på grund av pandemin. Tre föreställningar skulle ha åte...

 • Laura Persson SVB
  Kulturstipendium till ung talang vid Svenska Balettskolan
  Laura Persson, 15 år, har tilldelats ett stipendium ur Västsvenska Kulturfonden. Stipendiet skulle hon få mottaga vid en festlig ceremoni den 28 november.

 • Transit SDT Carl Thorborg
  Nya verket Transit är en ursinnigt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring
  Jag fick tillfälle att se premiären av Skånes Dansteaters Transit på Malmö Operan den 17 oktober. I en lokal som rymmer ca 1500 åskådare var det tillåtit att endast ha en publik på högst 50 personer.F...

 • Dansmuseet
  Ballets Suédois 1920–1925 på Dansmuseet
  Dansmuseet i Stockholm uppmärksammar hundraårsdagen av Svenska balettens i Paris premiärföreställning den 25 oktober 1920 med en jubileumsutställning under mottot ”OM NI INTE GILLAR DET KAN NI DRA ÅT ...

 • Saluts démos 2015
  Everything is in our bodies, says Madame Elisabeth Platel, director for Paris Opera Ballet School
  Leaving the plane at Charles de Gaulle-airport you are met by large photos of dancers, musicians and other cultural motives along the walls in the airport. A fantastic way to welcome visitors.My goal ...

 • Ekman Operan sep 2020
  Det var som om man blev ännu mer passionerad av att vara dansare bara för att man inte kunde ge föreställningar
  Dansportalen träffade dansarna Hampus Gauffin och Gabriel Barrenengoa vid Kungliga Baletten i ett samtal om pandemins konsekvenser och om det nya programmet på Operan av koreografen Alexander Ekman.De...

 • Agneta S
  Agneta Stjernlöf-Valcu: Du ska förmedla dansnotationen till dansare så att det blir en föreställning.
  Dansnotationens syfte är inte bara att bevara något som passerat utan först och främst att ge möjlighet till återskapande. En videofilmning är alltid en tolkning av ett koreografiskt verk.Oavsett om a...

 • COW1
  Nationaloperans säsongöppning med en mycket fräsch COW av Alexander Ekman.
  Höstens första danspremiär vid Nationaloperan i Helsingfors hälsades mycket välkommen av premiärpubliken på lördag kväll. Alexander Ekmans COW visade sig vara den energiska laddning som behövs just nu...

 • SHIFT I CACTI
  Höststart på Kungliga Operan – urpremiär av Alexander Ekman
  Den 26 september slår Kungliga Operan åter upp dörrarna för en ny säsong med två premiärer, först ut är Alexander Ekmans SHIFT | CACTI. Därmed flyttas säsongsstarten fram vilket innebär att premiären ...

 • Oscar Salomonsson
  Oscar Salomonsson, premiärdansare – Det udda och uttrycksfullas mästare
  Oscar är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och anställdes vid baletten 1997. Mellan 2004 och 2007 dansade han i Madrid, Spanien.Han återvände till Stockholm och fick utmärkelsen Årets dansare...

 • SigridYAGP
  Om finalen som ställdes in och Sigrids drivkraft, engagemang och hårda arbete
  Sigrid Åberg är 13 år och går Alhanko Academy of Ballet i Stockholm. I höstas var hon i Cattolica, Italien och tävlade i Youth American Grand Prix.I vår skulle hon egentligen åkt till New York för att...

 • LesBalletSuedois
  There is no lack of creativity in the house. We just work in different ways.”
  Nicolas Le Riche – Ballet director of Royal Swedish Ballet – gives Dansportalen an update on the current situation of the company and informs about the plans for the future.Upon arrival of Covid-19 Ro...

 • Paul Marque Le Louvre
  Scènes de la vie confinée de Paul Marque
  A Paris, le confinement règne depuis le mois de mars. Pour les Français il est interdit de passer plus d’une heure dehors ou s'éloigner au-delà d’un kilomètre de sa maison, sinon on écope d’une amende...

 • Paul Marque Louvre
  Meet Paul Marque and a Soloist Dancers Life Today in Paris
  In Paris, social distancing rules have been in place since March. French people are forbidden to spend more than an hour outside or travelling more than one kilometre from their home. If they do eithe...

 • Carmen Helsinki
  En magisk föreställning av Carmen
  En helaftonsbalett i tre akter till musik av Georges Bizet hade premiär på Nationaloperan i Helsingfors i vår. Produktionen var norsk och koreografen var denna gång Liam Scarlett.Alla föreställningar ...

 • GöteborgsOperan
  Vad händer på våra operahus när världen stängs ner på grund av Covid-19? Katrín Hall, GöteborgsOperans Danskompanis konstnärliga chef om situationen i Göteborg
  Dansportalen har talat med Göteborgsoperans Danskompanis konstnärliga chef, Katrín Hall. Hon berättar att man i dessa dagar får använda all sin kreativitet för att hitta och nå publiken och att vara f...

 • Beyond GO mars 2020
  "Allt som man gör i en uppsättning, vare sig det är teater, dans eller något annat rör det sig om en relation med åskådarna"
  GöteborgsOperans Danskompani backar inte för utmaningar. Efter Sidi Larbi Cherkaouis ”Icon”, med 3,5 ton lera på scenen, och Damien Jalets ”Skid”, där golvet hade en lutning på 34˚, tar de sig nu an ä...

 • Balettpedagogtävlingen
  Många talanger i den nationella balettävlingen
  Den nationella balettävlingen hålls vartannat år av Balettpedagogernas förening i Helsingfors . Den alternerar med tävlingen Ung energi som också anordnas av föreningen. Skolornas intresse stort och ko...

 • Kuckel Foto Mats Bäcker
  Alexander Ekman, highly topical choreographer
  Well renowned choreographer Alexander Ekman , 36, has a voluminous luggage of successes in his baggage. When you open the case, they fly out of it. Eskapist which opened in the spring 2019 at the Stock...

 • Mats Eks "överbord", en del av dansprogrammet Kylián/Ek/Naharin med Kungliga Baletten. På bilden: Dmitry Zagrebinoch Daria Ivanova. Foto: Carl Thorborg
  I det vardagliga livet finns inga rörelser som ser ut som de Mats Ek skapar, men i rätt sammanhang, som på scenen ser det helt naturligt ut.
  Tre av världens främsta koreografer Jiří Kylián, Mats Ek och Ohad Naharin – för första gången tillsammans på Kungliga Operan – varav Mats Eks överbord (Woman with water) är en urpremiär.I en danssal h...

 • MarcoMasiariPDL2020
  I think it’s great to show contrasting sides of youth at Prix de Lausanne, to compete with different ways of dancing and the creative process
  Created in 1973 the Prix de Lausanne is an annual international competition for young dancers age 15-18. Its goal is to discover, promote and support the finest talents. More than 70 of the world's mo...

 • aska 2 Oskar
  Jag hade ingen aning om vad dansyrket var – trodde att det var ett ”gig” på Melodifestivalen
  Henrietta Wallberg, Oskar Landström och Philip Berlin är alla utbildade vid Kungliga Svenska Balettskolans gymnasielinje i modern nutida dans.Tre dansare som efter avslutad utbildning varit verksamma ...

 • Mattheus Bäckström 1
  In the school your main focus is on the training. In the company your focus is on what you are doing on stage.
  Mattheus Bäckström started his ballet training at the Swedish National Ballet School in Gothenburg in 2011. Now on the brink of launching his professional career, he talks to Dansportalen about life a...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil