Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Claire Parsons ger en vild performance för barn. Fotograf Bengt Wanselius

Claire Parsons ger en vild performance för barn. Fotograf Bengt Wanselius

Stockholm: Claire Parsons skapar danskonst för barn i Picassos anda

Koreografen Claire Parsons gillar att studsa dåtid mot nutid. Hon inspireras av genreöverskridanden och av andra konstnärer.

Nu är hon aktuell på Moderna Museet med sitt senaste verk, Fyra Flickor. Visuell dansperformance för folk från fyra år.

”Jag vill utforska det vilda och oförutsägbara och göra publiken delaktig. Min grundfilosofi är att allt är möjligt.”

Hon har länge gillat att samarbeta med konsthallar och museer, att placera dans i andra rum än på traditionella scener. 2007 fick hon en förfrågan från Moderna Museet och konstintendent Maria Taube, om hon ville skapa koreografi inspirerad av konstnären Robert Rauschenberg. Det resulterade i föreställningen Hej Robert som sattes upp på Moderna 2008.
  
”Mötet med Maria Taube blev en aha-upplevelse för mig”, berättar Claire i ett personligt samtal om barn och konst. ”Maria är en karismatisk person och formidabel konstpedagog som har betytt väldigt mycket för utvecklingen av konst för och med barn.”

Under det förra samarbetet med Moderna Museet fick Claire träffa Robert Rauschenberg, en då gammal man som just haft två strokes.

”Han var rätt nedbruten rent fysiskt, men han var väldigt charmig och spännande att prata med. Han förmedlade verkligen livsfilosofin Bejaka Allt!” Det blev ledstjärnan för Hej Robert och en hållning som också väl beskriver Fyra Flickor.

”Jag vill utforska det vilda och oförutsägbara och göra publiken delaktig. Min grundfilosofi är att allt är möjligt. Om vi bejakar!”

Claire Parsons är intresserad av att jobba med historiska perspektiv och studsa nutid mot dåtid, samtid mot tidlös lektid.

”20-talets Paris är något av en favorit som jag gärna återkommer till. Det var en tid av gränsöverskridande samarbeten där konsten överraskade och vägrade anpassa sig. Jag känner mig hemma i de tankegångarna, i de tvära kasten, det platta tilltalet …”

Något som tydligt syns i Fyra Flickor. Hon beskriver uppsättningen som en vild dansperformance för barn, inspirerad av pjäsen De fyra flickorna av Pablo Picasso.

”Pjäsen skrevs 1948 och är en abstrakt berättelse om lek och identitet. Ett sökande efter det magiska barnet. Picassos egen dotter var då fyra år gammal. Det är inte en pjäs skriven för barn utan snarare en ogreppbar målning i text som lockade mig att försöka omsätta känslan av magi i dans.”

Är ditt stycke en saga som utgår från pjäsen?
”Nej, jag har snarare använt pjäsen som en trampolin att hoppa från, ett konstnärligt utgångsläge mer än en sammanhängande berättelse. Fyra Flickor är ganska abstrakt, fragmentarisk som ett mångbottnat collage. Jag tror man kan säga att pusslet läggs under föreställningens gång. Man kanske inte hänger med helt och hållet i alla svängar, men det finns något spännande i just det. Att befinna sig på osäker mark.”

Claire Parsons beskriver den konstnärliga processen som ett fritt fall.

”Ibland känns det just så och jag vill att mina föreställningar ska innehålla det momentet. Så tycker jag också att Picassos konst känns, det finns något kreativt och positivt barnsligt i det förhållningssättet. Att inte ta den bekväma vägen utan förlita sig på att det blir något, trots – eller kanske tack vare – osäkerhetsmomenten …”

Vad är det magiska barnet?
”Det kommer från grundmaterialet, Picassos pjäs. Den är som en absurdistisk vulkan av olika element och handlar om fyra små flickor. De som formulerat sig kring pjäsen har ofta använt begreppet 'Det magiska barnet'. Själv tänker jag på det tillstånd jag minns som barn, att vara ett barn, det man uppnår i lekens tillstånd. Kan vi söka det som vuxna? Kan vi hitta tillbaka till det tillståndet?”

Claire pratar om att bjuda in vuxna och barn till ett rum där allting är tillåtet. Att det inte finns så många sådana platser idag.

”Jag tror att vi vuxna har förmågan att återknyta till vårt eget magiska barn om vi får vistas i ett tillåtande sammanhang. Barnen kommer automatiskt att känna sig inbjudna för de känner igen sättet att leka. Barn förhandlar hela tiden när de leker. Det intresserar mig att utforska om den sortens förhandling kan uppstå med publiken. Går ni med på det här? Är ni med oss?”

Sanna Söderholm dansar i Claire Parsons Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

Sanna Söderholm dansar i Claire Parsons Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

Föreställningen Fyra Flickor är inte konventionell. Claire Parsons medger att hon gett sig i kast med ett ambitiöst projekt, att det har varit både spännande och läskigt.

”Det har varit viktigt för mig att vara avantgardistisk och performanceorienterad och ta med mig detta i arbetet med danskonst för små barn. I Fyra Flickor vill jag spränga gränsen för de ramar vi vanligtvis har genom att sätta spelet i centrum och bjuda in att delta och uppleva. Fylla i det man själv ser hända på scenen.”

Hur definierar du performancebegreppet?”
Jag ser det som ett helhetspaket och ett Nu. I större utsträckning än vad ren dans ofta blir. Att komma nära publiken, nästan infiltrera den. Alla uttrycksmedel kan användas och skapa spännande glapp mellan verklighet och fantasi. Det vi vanligtvis har i samhället av konsekvenser och logiskt tänkande bryts upp och istället skapas lekfull inkonsekvens. Absurda sammanhang där man som publik blir inbjuden.”

När Fyra Flickor spelas på Moderna Museet sker det i samband med den pågående utställningen Picasso/Duchamp, He was wrong! Något som gör koreografens eget intresse för andra konstarter tydligt. Claire Parsons talar om konstnärerna som platser att färdas till. Själva utställningen beskriver hon som en labyrint där den analytiska, smarta Duchamp fajtas med den köttiga Picasso.

”Båda ger en upplevelse av och känsla för sin samtid, olika saker och tider sammanstrålar, det är fascinerande.”

Som koreograf beskriver hon sig själv som visuell snarare än ekvilibristisk.

”Det intressanta behöver inte nödvändigtvis vara mycket rörelse, mycket dans. Att bara skapa innehållsrika, koreografiska fraser har aldrig intresserat mig. Jag är mer ute efter att upptäcka och förmedla olika tillstånd.”

Hennes rörelsespråk är ofta tvådimensionellt, lite platt. Kroppens egna, skulpturala former är utgångspunkten.

Hur skiljer sig Fyra Flickor från dina tidigare verk?
”Budgeten, måste jag först säga!” Claire skrattar, men påpekar att det tack vare projektets ekonomiska förutsättningar för en gångs skull varit möjligt att jobba en längre tid med den konstnärliga processen. Fyra Flickor är en stor produktion sett till antalet inblandade yrkesgrupper; dramaturg, musiker, scenograf, peruk- och kostymmakare.

”Och så dansarna förstås! Jag har haft den stora förmånen att få jobba med ett dream team.”

Hon framhåller också det unika samarbetet med dramaturgen, något som utvecklat det konceptuella tänket.
   
”Det intellektuella formulerandet är alltid en del av mitt arbete och nu har detta fått ta tid och plats. Samtalet pågick under ett halvår, inte minst i studion där allt provades fysiskt, stöttes och blöttes. Vi har tittat på barns lust till lek, utforskat lekens tillstånd. Detta att vara helt i nuet, leka obegränsat i tiden som barn gör. Målsättningen har varit att låta berättelsen bli en del av publiken som i sin tur också börjar berätta berättelsen, samtidigt som den pågår ...”

Hon vet vad hon vill, Claire Parsons. Men hon är medveten om att arbetssättet kräver sina dansare och sin ensemble.

”Det gäller att vilja vara med i processen, kunna kombinera det jag är ute efter med den öppna inbjudan till delaktighet och egen kreativitet.”
    
Ett förhållningssätt som kräver att var och en tar sitt personliga ansvar.
   
”Det är otroligt viktigt att alla har roligt! För att få till den lekfullhet och skapelselust jag eftersträvar. Därifrån kommer energin att arbeta. Det är nog typiskt mig …”

Jennie Lindström, Sanna Söderholm och Andrea Svensson i Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

Jennie Lindström, Sanna Söderholm och Andrea Svensson i Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

I alla Parsons verk har humor och kommunikation alltid en framträdande roll. Liksom kostymerna.
   
”Ja, kläderna, kostymerna, tillhör ju kroppen och ger signaler. I Fyra Flickor blir Picassoreferenserna igenkännbara men ändå kanske inte riktigt som man trodde. Klänningarna antyder något, de för stora skorna något annat, kragarna och manschetterna ytterligare något, perukerna ... Något händer i hjärnan och kroppen som kostymerna förstärker. Som en konstnärlig förlängning av kroppen, berättelsen och den associativa sfär som skapas. Kostymerna bidrar till den helhet jag eftersträvar.”

Vad hoppas du förmedla med Fyra Flickor?
”En vild och oförutsägbar upplevelse! Min grundfilosofi att allt är möjligt. Jag vill ställa frågor utan att sitta inne med svaren, öppna upp för samtal och medskapande. Jag hoppas att man i Fyra Flickor kan uppleva den osynliga dialogen. Om det händer blir jag lycklig.”

Claire Parsons vill skapa dans som når en stor publik.
   
”Gör jag föreställningar för en ung publik så nås fler av danskonsten. Barn är ofta öppnare för vad man har att komma med än den redan frälsta danspubliken. Om vi möter vår publik med lika öppna sinnen som de kommer med till oss, kan vi mötas på lika villkor. Föreställningen och dansen blir en mötesplats.”
  
Och i samarbetet med Moderna Museet kan Claire Parsons yttersta budskap sammanfattas med ett citat av Pablo Picasso:
”Varje barn är en konstnär.”

Claire Parsons Fyra Flickor:

Moderna Museet, Auditoriet. Introduktion av intendent Maria Taube, Moderna Museet. Efter föreställningen visas utställningen Picasso/Duchamp He was wrong!
1 och 7 nov kl 10.00 och 13.00
3, 10 och 11 nov kl 13.00
Biljetter allmänhet, 40 kr Moderna Museet Tel: 08-5195 5200

Koreografi: Claire Parsons
Dansare: Jennie Lindström, Sanna Söderholm och Andrea Svensson
Musik: Anna Gustavsson
Scenografi: Katarina Wiklund
Kostym: Bitte Palm
Peruk och mask: Gunilla Pettersson
Dramaturg: Tove Salmgren

Med bidrag från av Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning och Konstnärsnämnden.

Anna Lafvas
29 okt 2012


 • Kites1 GO
  Kites – Allt hänger på en tråd
  Allt hänger på en tråd, tro mig, jag ligger på en slätt, torr i munnen, andfådd, och du är här vid min sida, du skulle kunna gå härifrån, men det finns band som binder, allt är upp och ner och det fin...

 • Sibelius1
  The Ballet Sibelius at the Finnish National Ballet is a story – and a great love story of a composer
  Finnish National Ballet celebrates its centenary this year and the new commission, Sibelius , plays an important role. The significance of the composer and his works inspired Finnish choreographer, Jor...

 • RBS1
  Royal Ballet School Affiliate Training and Assessment Programme
  ‘The unique programme will drive forward the standard and accessibility of recreational dance training, providing an alternative to the current model of training offered by recreational dance organisa...

 • Helsinkigala1
  En efterlängtad öppning av Dansens hus i Helsingfors
  Finlands efterlängtade Dansens hus – Tanssin talo – har öppnat sina dörrar på ett magiskt datum 2.2.2022. Om ett hus för dansen hade dansfolket drömt om i årtionden, och nu var glädjen stor att detta ...

 • PDL22 1
  Årets Prix de Lausanne i Montreux med samtliga deltagare på plats
  Förra årets tävling tvingades hållas online på grund av pandemin. Med genomförda vaccinationer och covidpass gick lyckligtvis årets Prix av stapeln med deltagarna på plats. Covidpass var obligatoriskt...

 • Here not here 1
  Verket har många olika delar, med olika rörelsescheman, improvisationer, men det är vi dansare som sätter materialet.
  Det handlar om att gråta i solskenet och dansa i mörkret Det handlar om att vara Här Inte Här

 • Kungsbacka1
  Dans på högsta nivå
  Sommaren 2019 hölls en stor gala i Kungsbacka med klassisk balett. Det kan numera bara upplevas på Kungliga Operan, såvida inget utländskt danskompani av okänd kvalitet dyker upp. Äntligen är det dags...

 • Nurejevs Svansjön1
  Nurejevs Svansjön på Stockholmsoperan – en version aldrig tidigare spelad i Sverige
  Inför Kungliga Balettens premiär på Svansjön i koreografi av Rudolf Nurejev gästades Operans Balettklubb av iscensättaren Charles Jude och dansaren Calum Lowden.Charles Jude är före detta Etoile på Pa...

 • Lana Maxxa
  Till julen gör de sina första huvudroller i Nötknäpparen
  Att få dansa huvudrollen i en helaftonsbalett är drömmen för de flesta dansare. Men få förunnat. På Svenska Balettskolan i Göteborg har eleverna en helt egen uppsättning av baletten Nötknäpparen där d...

 • Transit1
  Transit av Tero Saarinen – mångfasetterad visuell fest ­
  Tero Saarinen Company presenterade sig i Saarinens nyaste koreografi Transit med en större mängd dansare än vad vanligt är i hans verk. Det hade beställts av Skånes dansteater och sågs nu i Helsingfor...

 • Bella figura
  Kylián, Ek and Forsythe at the Royal Swedish Ballet
  The Royal Opera House in Stockholm is thankfully back to capacity audiences and enjoying a popular programme of modern classics. Under director, Nicolas Le Riche, the company sees changes in the reper...

 • Daria Ivanova
  Ett nytt Mariane Orlando stipendium utdelat
  Operans Balettklubbs pris till årets dansare har genom enhälligt beslut tilldelats premiärdansaren vid Kungliga Baletten Daria Ivanova.

 • SAAGA 1
  Göteborgsoperan öppnar upp med dubbla världspremiärer
  GöteborgsOperan öppnade delvis i augusti och den 30 oktober var det dubbla världspremiärer utan begränsning på antalet besökare. Föreställningen Unfold med de två dansverken Continuim och SAABA skapad...

 • Linnar Looris
  Meet Linnar Looris Artistic Director of The Estonian National Opera
  Dansportalen has got an interview with Linnar Looris – Artistic Director since autumn 2019 for the The Estonian National Ballet.

 • Gala Korsaren
  Kungliga Operan rivstartar säsongen med balettgala.
  Äntligen, är vi många som säger. Den 17:e september slås portarna upp, dansen kan börja och det är inte vilken dans som helst. Ett unikt program med åtta verk, varav flera sällan sedda, utgör höstens ...

 • Nimrud
  Liselott Berg, om sina 42 år som fanbärare för dansen i Göteborg – hittills!
  Att det blev Göteborg var en slump. Men där blev hon kvar. 42 år senare brinner och jobbar hon lika engagerat för dansen på Sveriges framsida. Idag som biträdande och administrativ chef för GöteborgsO...

 • Swingle Stepping, Morgann Runacre-Temple, Year 11 students - 
  Whirling flying bodies with the Royal Ballet School
  Coordinating a performance for a ballet school of several hundred pupils to stringent Covid social distancing is a Herculean task but amazingly the Royal Ballet School pulled it off.

 • Vinnare Prix du Nord 2021
  Prix du Nord – ett viktigt steg för framtidens dansare
  Norra Europas största tävling för klassisk balett och modern dans lever vidare under ett nytt namn – Prix du Nord – och en ny inramning. Denna händelse är en lika viktig kulturinsats som lyckan är sto...

 • Sonatra1
  Joseph Sturdy about Sonatra: I was interested to look at the classical technique, to awaken it and enjoy it
  When Joseph Sturdy was asked to choreograph a work for the Royal Swedish Ballet, he accepted the challenge with alacrity.‘I admired how Nicolas [Le Riche, Artistic Director] was trying to keep his dan...

 • Dansmuseet
  Dansmuseets utställning om Ballets Suédois är förlängd
  Dansmuseets intendent Erik Mattsson har tillbringat många timmar i museets arkiv med att läsa dagböcker, gå igenom alla fotografier och vända på varenda papperslapp som kunde vara av intresse för den ...

 • Pär Isberg
  Pär Isbergs magiska låda, musiken och teatern
  Dansportalen gläntar på ridån för Pär Isberg, premiärdansare och koreograf med gedigen meritlista. Utbildad vid Operans balettelevskola, senare Kungliga Svenska Balettskolan. I dansen såg han en frihe...

 • pure_coincidence_c_admill_kuyler
  Young dancers impress in new choreography: Junior Ballett Zürich in Impulse
  Junior Ballett Zürich , founded in 2001 is now an established adjunct to the main company appearing regularly in major productions and with many of the young dancers joining the company ranks.The lives...

 • tag_tueren_2015©zenna_web_D33B0866
   »I think the Prix de Lausanne gives a great opportunity for young dancers to get into the international dance field«
  In Montreux I met with Jason Beechey director of the Palucca University of Dance Dresden, one of the prestigious schools that are associated with the Prix. Jason has also been a member of the Artistic...

 • Samira Bethke Kitri PDL21
  Prix de Lausanne 2021 blev en annorlunda tävling
  På grund av den pågående pandemin hölls tävlingen i år digitalt. De nio jury medlemmarna som bedömde dansarna var samlade i Lausanne där de såg de tävlandes bidrag på storbildsvideo. Clairemarie Osta ...

 • Törnrosa Aurora 
  I pandemins spår – kommer dansare, sångare med flera tvingas byta yrke? Dansportalen undersöker
  I en artikel i DN den 17 november säger Birgitta Svendén, chef för Kungliga Operan i Stockholm: ”fler och fler lämnar sina yrken och söker nytt jobb. Vi ser redan nu ett kompetenstapp och om vi inte k...

 • Auguste Marmus
  Auguste Marmus förverkligar sin dröm i St Petersburg
  Uppvuxen i Majorna i Göteborg och tidigare elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg gör Auguste Marmus just nu sitt APL-år vid Vaganova-skolan i St Petersburg. Att han getts denna möjlighet handlar om...

 • God Jul & Gott Nytt År 🎄 Merry Christmas & Happy New Year
  A Holiday Greeting from Dansportalen!

 • Jekyll & Hyde
  Världspremiären av baletten Dr. Jekyll and Mr. Hyde vid Nationalbaletten med glänsande manlig energi och dans
  Höstens andra balettpremiär i Operahuset i Helsingfors hann ha sin premiär och dansas av alla tre rollbesättningarna före dörrarna åter stängdes på grund av pandemin. Tre föreställningar skulle ha åte...

 • Laura Persson SVB
  Kulturstipendium till ung talang vid Svenska Balettskolan
  Laura Persson, 15 år, har tilldelats ett stipendium ur Västsvenska Kulturfonden. Stipendiet skulle hon få mottaga vid en festlig ceremoni den 28 november.

 • Transit SDT Carl Thorborg
  Nya verket Transit är en ursinnigt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring
  Jag fick tillfälle att se premiären av Skånes Dansteaters Transit på Malmö Operan den 17 oktober. I en lokal som rymmer ca 1500 åskådare var det tillåtit att endast ha en publik på högst 50 personer.F...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil