Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Vem KSB

Elever i årskurs 5 i Vem, i koreografi av Camilla Wiehen. Foto Tilo Stengel

12 nov
2019

Kungliga Svenska Balettskolan med ett massivt dansprogram

STOCKHOLM: Dansportalen har fått en intervju med konstnärlig chef Cecilia Selander Moss vid Kungliga Svenska Balettskolan. Cecilia är själv utbildad vid skolan och har en bakgrund som dansare, balettmästare och administratör vid Göteborgsoperans balett och danskompani.

Kungliga Svenska Balettskolan har ”Öppet hus” 30 november kl. 11:00-14:00. Skolan ligger i Münchenbryggeriet i Stockholm.

Defile1 KSB

Kilian Öhman, Theodor Bimer, Olof Li, Ingmar Tedborn och Lukas Kochanowski från årskurs 8 i Défilé, i koreografi av Brendan Collins. Foto Tilo Stengel

Vad kommer skolans elever att bjuda på under hösten?
Just nu repeteras det inför julpresentationen. De klassiska delarna i programmet är koncentrerade runt romantiken och baletten ”Giselle”. Det hänger ihop med att Operan spelar ”Giselle” och eleverna får med detta möjlighet att fördjupa sig i den stilen och tidsepoken.

De moderna inslagen i julpresentationen arbetas inte fram runt något specifikt tema den här gången men repetitionsarbetet är i full gång. Vi har viljat dra ner lite runt julföreställningen, det är därför vi kallar den för julpresentation. Dock ruckar vi inte på kvaliteten utan tanken är att visa det vi jobbat med under hösten.

Cecilia Moss Foto

Cecilia Selander Moss. Foto KSB

Hur ser vårens föreställningar ut?
Grundskolan har sina föreställningar 29-30 maj på skolans teater, Riddarfjärdsteatern. Det programmet är inte riktigt klart ännu. Förutom att danslärarna koreograferar för eleverna har jag också tankar på gästkoreografer.

Gymnasiets klassiska linje har sina föreställningar 13-14 mars också den på Riddarfjärdsteatern.

De kommer att dansa ”Serenade” av George Balanchine. Det var tänkt redan förra året men det gick inte att få in i planeringen med repetitör från Balanchine. Även några av våra elever i årskurs nio kommer att medverka. Det kommer att bli en fantastisk utmaning för eleverna.

Instuderar gör Malin Thoors som har rättigheter att instudera Balanchines verk. Malin kommer att repetera med eleverna tre veckor under hösten och tre veckor under våren fram till premiär. Malin är utbildad vid Operans Balettelevskola och har tidigare varit dansare vid Operan i Stockholm.

Det andra stycket i föreställningen är ”Stabat Mater” av Robert Cohan. Innan han blev koreograf var han dansare i koreografen Martha Grahams kompani. Stycket är från 1975 och baserat på Graham teknik. Ett oerhört vackert stycke för nio kvinnor till musik av Vivaldi. Jag ser fram emot att en av Roberts tidigare dansare Anne Donnelly kommer till skolan för att instudera verket.

Rain Dogs KSB

Hera Norin, Aino Päivike, Jennifer Wallén, Li Johansson, Emma Kerttula, Léo Khebizi, Hamilton Blomquist, Veerle Hesselink, Matthea Lára Pedersen, Pin-Huei Wu, Johanna Hasselqvist, Noëlle Guinoo, Lucile Boulay och Pernille Öisevold Öien gy IIM+IDS M i Rain Dogs, i koreografi av Johan Inger. Foto Tilo Stengel

Robert Cohan är en av den moderna dansens frontfigurer. Han grundade London Contemporary Dance Theater och London Contemporary Dance School. För sitt arbete med att utveckla den moderna dansen i England blev han 7 november i år utnämnd till ”Sir” av den engelska drottningen, vilket är ovanligt eftersom han ursprungligen är amerikan.

Det tredje stycket i programmet är ”Caligula” koreografi av Nicolas Le Riche – som är balettchef på Operan i Stockholm. Han har tidigare varit stjärndansare på Parisoperan. ”Caligula” gjordes ursprungligen för baletten vid Parisoperan. Vi kommer att dansa utdrag ur verket. Nicolas har varit på skolan under hösten och satt igång repetitionsarbetet.

I sin helhet är det ett ganska massivt program, för flickorna först och främst, men eleverna behöver något att bita i.

Défile 2 KSB

Erik Åhl, gy IK, Alexander Larsson och Otto Eltell åk 9 i Défilé, i koreografi av Mats Wegman. Foto Tilo Stengel

Vad kommer gymnasiets moderna linje att presentera?
De har sina föreställningar i Riddarfjärdsteatern 3-4 april. Eleverna kommer bland annat att framföra koreografier av Heidi Vierthaler, Nadja Hjorton, Kenneth Kvarnström och Helena Franzén. Repetitionsarbetet har redan satts igång nu under hösten och kommer att fortgå fram till premiär.

Hur går du till väga när du väljer repertoar till föreställningarna?
Det gör jag i samråd med de konstnärligt ansvariga på skolan. Clairemarie Osta för den klassiska baletten och Cecilia Olsen för den moderna nutida dansen.

I vårens program blev ”Serenade” utgången för gymnasiets klassiska linje eftersom vi fick licens att göra den.
Sedan tänkte vi vidare runt hur vi skulle lägga upp programmet. Jag hade tankar på att göra något av Robert Cohan eftersom den typen av modern dans passar de klassiska eleverna. Jag såg att ”Tring Park School” i England hade gjort ”Stabat Mater” och visste att Robert Cohan är öppen för att låta skolor framföra sina verk. Programmet kompletterades med ”Caligula” för att få en fullständig föreställning.

Vad gäller gymnasiets moderna program har Cecilia Olsen haft ganska fria händer. Vi åkte till Göteborg och såg Heidi Vierthalers koreografi för årskurs nio vid Svenska Balettskolan och blev imponerade av den. Vi beslutade att bjuda in henne till att skapa något för gymnasiet. Heidi har ju tidigare varit dansare dels vid Göteborgsoperan och senare även i the Forsythe Company. Helena Franzén gjorde ett stycke för eleverna förra året som fungerade ”klockrent” så vi ville gärna arbeta med henne igen. Vad gäller Kenneth Kvarnströms koreografi så är han intresserad av att skapa något nytt för oss igen.

Någon som jag gärna vill bjuda in igen är Anthony Lomuljo, dansare vid Stockholmsoperan. Den koreografi han gjorde förra året blev en stor succé.

Hur finansierar skolan föreställningsverksamheten?
Jag har sökt extra pengar från Carina Aris stiftelse utöver de kostnader skolan står för. Det är kostsamt med produktioner och gäster, Numera har vi en lägenhet i elevhemmet i Skärholmen som en del av gästerna kan bo i, på så sätt får vi ner kostnaderna något.

Par Terre KSB

Jenny Jonsson, Olivia Borre, Nora Svendsgård Lönnebotn och Lucinda Rosell, studenter 2019, i Par Terre i koreografi av Helena Franzén. Foto Tilo Stengel

Den 13 juni kan man se ett sammansatt program med skolans samtliga elever på Kungliga Operan.

Alla elever i gymnasiets sista år på yrkesdansarutbildningen ska göra APL (Arbetsplatsförlagt lärande), en slags yrkespraktik, som är ett lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Kungliga Svenska balettskolans elever i gy III gör minst 15 veckors APL, i vissa fall helårspraktik.
Läsåret 19-20 gör eleverna APL på följande platser:

Dans i Nord, Ballet Theatre UK, Musiktheater Im Revier, koreograf Claire Parsons, koreograf Joseph Sturdy, Strindbergs Intima Teater, Konstnärskollektivet MELO, koreograf Malin Hellkvist Sellén, Ballet Dortmund, Kungliga Operan, Den Norske Opera och Balett, Regionteater Väst/RTV danskompani, Göteborgsoperans danskompani, Ballet Preljocaj Junior och i Polens Nationalbalett i Warsawa.

I år är det många gymnasie elever som gör sin yrkespraktik utomlands hur har det blivit möjligt?
I år har vi en stor grupp med gymnasie III elever som håller en hög nivå. Alla kan inte få APL på Operan. De har tre praktikanter i år vilket är mycket bra men jag ville ge fler elever möjligheter att få yrkespraktik i ett kompani.

Numera kan man söka något som heter Erasmus plus för yrkespraktik även om man inte är högskola. Pengarna därifrån finansierar hela kostnaden för APL platserna utomlands. De bidragen kan bara användas inom EU.

Det finns också något som heter Atlasbidrag som vi har ansökt om och fått. De kan användas för projekt i hela världen.

Man kan få bidrag för att bekosta gästlärare och även för att skicka våra egna lärare till andra skolor på ”jobbskuggning”. En sorts vidareutbildning för att inspireras och uppdatera sig inom dansområdet. Bidragen kan också bekosta utbyten med andra skolor.

Fick skolan hjälp av Stockholms stad att söka dessa bidrag?
Jag hörde mig för med staden och hänvisades till en kurs av UHR (utbildnings och högskolerådet). Sedan samarbetade jag, skolans verksamhetsassistent Ann-Louise Moberg och engelsklärare Nadja Goliath med att göra ansökningarna.

Alla Fuga KSB

Inka Keränen och Carl Sjögren gy IIK i Alla Fuga, i koreografi av Jean-Guillaume Bart. Foto Tilo Stengel

Hur hittade du praktikplatserna utomlands?
Jag reste till Tyskland och England med hjälp av bidrag från UHR för att hitta platser. Innan hade jag varit i kontakt med bland annat Dortmund som jag anser är ett kanonbra kompani. Jag hade skickat videos på eleverna och de var mycket intresserade och frågade, "Hur många får vi ta?" De har även ett ungdomskompani och funderade på att placera elever även där.

Både kompanierna i Tyskland och England ville ha eleverna hela året. Det är en fantastisk möjlighet för eleverna att få denna erfarenhet och i bästa fall möjlighet till en anställning efter avslutad praktik.

Skolan har tidigare haft samarbete med Nicolas Le Riche och Clairemarie Ostas balettskola ”Laac” i Paris. Är det aktuellt inför framtiden?
Vi har planerat ett fortsatt samarbete nu till våren. Nicolas och Clairemarie har inte möjlighet att vara så mycket på sin skola nu när de arbetar i Stockholm, så de har dragit ner en del på verksamheten. Det är lite osäkert vilken form det får men intentionen att fortsätta samarbetet finns där.

För tre år sedan när du tillträdde gjordes en omorganisation av ledningen för dansen med en konstnärlig chef, en konstnärlig ansvarig klassisk balett och en konstnärlig ansvarig modern nutida dans. Detta gjordes för att ge möjlighet till mer tid för den pedagogiska utvecklingsarbetet. Hur arbetar ni med det?
Tittar man på den klassiska sidan har Clairemarie tagit ett fast grepp och har väldigt intressanta pedagogiska diskussioner med balettlärarna. De har ett väl etablerat pågående samarbete för att utveckla den klassiska dansen.

När det kommer till den moderna nutida dansen har det haltat lite. På grund av ett ekonomiskt underskott för drygt ett år sedan blev vi av med en hel del lärare. Det drabbade den moderna sidan väldigt mycket mer. Det gjorde att den påbörjade pedagogiska utveckling fick pausas lite. Lärarna fick arbeta väldigt mycket och det pedagogiska utvecklingsarbetet hanns inte med som det borde eftersom de inte hade de förutsättningar som krävdes. Det är löst nu och jag hoppas att det kommer att fungera. Det känns som vi är på banan igen.

Bloom Room KSB

Asia Norén, Indra Östberg, Helena Zinck, Sonja Svanberg och Filippa Stennert åk 9 i Bloom Room, i koreografi av Ana Sendas. Foto Tilo Stengels

Hur tycker du att den nya organisationen fungerar i sin helhet?
Det är mycket tungt administrativt arbete och ett stort personalansvar som ligger på mig. Det är svårt att hinna med det på ett tillfredställande sätt och samtidigt fullt ut arbeta med den konstnärliga biten. Rektor Peter Green och jag diskuterar om hur vi skulle kunna fördela det här ansvaret på ett annat sätt.

Vad finns det för andra tankar runt förändringar i organisationen som rör yrkesdansar utbildningen inför framtiden?
De båda skolorna som driver utbildningen i Sverige, Göteborg och Stockholm, vill ha större inflytande vad gäller färdighetsproven (proven till skolan). Vi vill också påverka sammansättningen av det konstnärliga råd som är tillsatt för att i första hand ansvara för färdighetsprovens utförande.

Förutom den tillsatta domare som är ordförande för rådet och länken till regeringen vill vi i framtiden att de två skolornas konstnärliga chefer ska ha varsin plats, rektor och huvudman en plats, representanter från Kungliga Operan, Göteborgsoperan, Cullbergbaletten, Skånes dansteater varsin plats och ytterligare två representanter från den fria dansvärlden koreografer eller producenter som anställer dansare.

Vad gäller planer för Kungliga Svenska Balettskolan vill jag försöka göra det möjligt för våra internationella elever att kunna få ett treårigt IB careers programme (International Baccalaureate) en tung akademisk utbildning. Studierna hålls på engelska, vid avslutade studier får man diplom som gör det möjligt att studera vidare på alla universitet i världen. I Sverige är dessa studier helt gratis. Som det är nu kan man inte läsa teori på gymnasiet om man inte är från de nordiska länderna.

Det vi kan erbjuda våra internationella elever idag är ett års dansstudier samt musik och språkstudier. Vi har många sökande till vår internationella linje men många tackar nej då det inte är möjligt att samtidigt få teoretisk utbildning.

Vi för också en dialog med Kungliga Operan om att starta ett ungdomskompani inom en snar framtid. Elever som går den klassiska linjen skulle då kunna göra sin APL i ungdomskompaniet.

Vad gäller den moderna linjens elever tittar vi på en möjlighet till ett ungdomskompani med backning från våra avnämare, Göteborgsoperan, Skånes Dansteater, Cullbergbaletten och frilans världen.

Min tanke och förhoppning är att vi skulle kunna slå oss ihop och få resurser från dessa kompanier. Detta skulle göras med ett frivilligt förlängt APL år, alltså ett fjärde år i utbildningen.

Institutionerna skulle på det här sättet kunna lägga över en del av sina politiska uppdrag på skolan, till exempel regionturné med ungdomsverksamhet.

Innan vi avslutar intervjun vill Cecilia framhålla att skolan har ett mycket bra samarbete med Operan och med balettchef Nicolas Le Riche, vilket är väldigt viktigt för skolan. Nicolas är mycket engagerad och har kontakt både med eleverna och danslärarna.

Margareta Lidström
12 nov 2019


 • RBS1
  Royal Ballet School Affiliate Training and Assessment Programme
  ‘The unique programme will drive forward the standard and accessibility of recreational dance training, providing an alternative to the current model of training offered by recreational dance organisa...

 • Helsinkigala1
  En efterlängtad öppning av Dansens hus i Helsingfors
  Finlands efterlängtade Dansens hus – Tanssin talo – har öppnat sina dörrar på ett magiskt datum 2.2.2022. Om ett hus för dansen hade dansfolket drömt om i årtionden, och nu var glädjen stor att detta ...

 • PDL22 1
  Årets Prix de Lausanne i Montreux med samtliga deltagare på plats
  Förra årets tävling tvingades hållas online på grund av pandemin. Med genomförda vaccinationer och covidpass gick lyckligtvis årets Prix av stapeln med deltagarna på plats. Covidpass var obligatoriskt...

 • Here not here 1
  Verket har många olika delar, med olika rörelsescheman, improvisationer, men det är vi dansare som sätter materialet.
  Det handlar om att gråta i solskenet och dansa i mörkret Det handlar om att vara Här Inte Här

 • Kungsbacka1
  Dans på högsta nivå
  Sommaren 2019 hölls en stor gala i Kungsbacka med klassisk balett. Det kan numera bara upplevas på Kungliga Operan, såvida inget utländskt danskompani av okänd kvalitet dyker upp. Äntligen är det dags...

 • Nurejevs Svansjön1
  Nurejevs Svansjön på Stockholmsoperan – en version aldrig tidigare spelad i Sverige
  Inför Kungliga Balettens premiär på Svansjön i koreografi av Rudolf Nurejev gästades Operans Balettklubb av iscensättaren Charles Jude och dansaren Calum Lowden.Charles Jude är före detta Etoile på Pa...

 • Lana Maxxa
  Till julen gör de sina första huvudroller i Nötknäpparen
  Att få dansa huvudrollen i en helaftonsbalett är drömmen för de flesta dansare. Men få förunnat. På Svenska Balettskolan i Göteborg har eleverna en helt egen uppsättning av baletten Nötknäpparen där d...

 • Transit1
  Transit av Tero Saarinen – mångfasetterad visuell fest ­
  Tero Saarinen Company presenterade sig i Saarinens nyaste koreografi Transit med en större mängd dansare än vad vanligt är i hans verk. Det hade beställts av Skånes dansteater och sågs nu i Helsingfor...

 • Bella figura
  Kylián, Ek and Forsythe at the Royal Swedish Ballet
  The Royal Opera House in Stockholm is thankfully back to capacity audiences and enjoying a popular programme of modern classics. Under director, Nicolas Le Riche, the company sees changes in the reper...

 • Daria Ivanova
  Ett nytt Mariane Orlando stipendium utdelat
  Operans Balettklubbs pris till årets dansare har genom enhälligt beslut tilldelats premiärdansaren vid Kungliga Baletten Daria Ivanova.

 • SAAGA 1
  Göteborgsoperan öppnar upp med dubbla världspremiärer
  GöteborgsOperan öppnade delvis i augusti och den 30 oktober var det dubbla världspremiärer utan begränsning på antalet besökare. Föreställningen Unfold med de två dansverken Continuim och SAABA skapad...

 • Linnar Looris
  Meet Linnar Looris Artistic Director of The Estonian National Opera
  Dansportalen has got an interview with Linnar Looris – Artistic Director since autumn 2019 for the The Estonian National Ballet.

 • Gala Korsaren
  Kungliga Operan rivstartar säsongen med balettgala.
  Äntligen, är vi många som säger. Den 17:e september slås portarna upp, dansen kan börja och det är inte vilken dans som helst. Ett unikt program med åtta verk, varav flera sällan sedda, utgör höstens ...

 • Nimrud
  Liselott Berg, om sina 42 år som fanbärare för dansen i Göteborg – hittills!
  Att det blev Göteborg var en slump. Men där blev hon kvar. 42 år senare brinner och jobbar hon lika engagerat för dansen på Sveriges framsida. Idag som biträdande och administrativ chef för GöteborgsO...

 • Swingle Stepping, Morgann Runacre-Temple, Year 11 students - 
  Whirling flying bodies with the Royal Ballet School
  Coordinating a performance for a ballet school of several hundred pupils to stringent Covid social distancing is a Herculean task but amazingly the Royal Ballet School pulled it off.

 • Vinnare Prix du Nord 2021
  Prix du Nord – ett viktigt steg för framtidens dansare
  Norra Europas största tävling för klassisk balett och modern dans lever vidare under ett nytt namn – Prix du Nord – och en ny inramning. Denna händelse är en lika viktig kulturinsats som lyckan är sto...

 • Sonatra1
  Joseph Sturdy about Sonatra: I was interested to look at the classical technique, to awaken it and enjoy it
  When Joseph Sturdy was asked to choreograph a work for the Royal Swedish Ballet, he accepted the challenge with alacrity.‘I admired how Nicolas [Le Riche, Artistic Director] was trying to keep his dan...

 • Dansmuseet
  Dansmuseets utställning om Ballets Suédois är förlängd
  Dansmuseets intendent Erik Mattsson har tillbringat många timmar i museets arkiv med att läsa dagböcker, gå igenom alla fotografier och vända på varenda papperslapp som kunde vara av intresse för den ...

 • Pär Isberg
  Pär Isbergs magiska låda, musiken och teatern
  Dansportalen gläntar på ridån för Pär Isberg, premiärdansare och koreograf med gedigen meritlista. Utbildad vid Operans balettelevskola, senare Kungliga Svenska Balettskolan. I dansen såg han en frihe...

 • pure_coincidence_c_admill_kuyler
  Young dancers impress in new choreography: Junior Ballett Zürich in Impulse
  Junior Ballett Zürich , founded in 2001 is now an established adjunct to the main company appearing regularly in major productions and with many of the young dancers joining the company ranks.The lives...

 • tag_tueren_2015©zenna_web_D33B0866
   »I think the Prix de Lausanne gives a great opportunity for young dancers to get into the international dance field«
  In Montreux I met with Jason Beechey director of the Palucca University of Dance Dresden, one of the prestigious schools that are associated with the Prix. Jason has also been a member of the Artistic...

 • Samira Bethke Kitri PDL21
  Prix de Lausanne 2021 blev en annorlunda tävling
  På grund av den pågående pandemin hölls tävlingen i år digitalt. De nio jury medlemmarna som bedömde dansarna var samlade i Lausanne där de såg de tävlandes bidrag på storbildsvideo. Clairemarie Osta ...

 • Törnrosa Aurora 
  I pandemins spår – kommer dansare, sångare med flera tvingas byta yrke? Dansportalen undersöker
  I en artikel i DN den 17 november säger Birgitta Svendén, chef för Kungliga Operan i Stockholm: ”fler och fler lämnar sina yrken och söker nytt jobb. Vi ser redan nu ett kompetenstapp och om vi inte k...

 • Auguste Marmus
  Auguste Marmus förverkligar sin dröm i St Petersburg
  Uppvuxen i Majorna i Göteborg och tidigare elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg gör Auguste Marmus just nu sitt APL-år vid Vaganova-skolan i St Petersburg. Att han getts denna möjlighet handlar om...

 • God Jul & Gott Nytt År 🎄 Merry Christmas & Happy New Year
  A Holiday Greeting from Dansportalen!

 • Jekyll & Hyde
  Världspremiären av baletten Dr. Jekyll and Mr. Hyde vid Nationalbaletten med glänsande manlig energi och dans
  Höstens andra balettpremiär i Operahuset i Helsingfors hann ha sin premiär och dansas av alla tre rollbesättningarna före dörrarna åter stängdes på grund av pandemin. Tre föreställningar skulle ha åte...

 • Laura Persson SVB
  Kulturstipendium till ung talang vid Svenska Balettskolan
  Laura Persson, 15 år, har tilldelats ett stipendium ur Västsvenska Kulturfonden. Stipendiet skulle hon få mottaga vid en festlig ceremoni den 28 november.

 • Transit SDT Carl Thorborg
  Nya verket Transit är en ursinnigt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring
  Jag fick tillfälle att se premiären av Skånes Dansteaters Transit på Malmö Operan den 17 oktober. I en lokal som rymmer ca 1500 åskådare var det tillåtit att endast ha en publik på högst 50 personer.F...

 • Dansmuseet
  Ballets Suédois 1920–1925 på Dansmuseet
  Dansmuseet i Stockholm uppmärksammar hundraårsdagen av Svenska balettens i Paris premiärföreställning den 25 oktober 1920 med en jubileumsutställning under mottot ”OM NI INTE GILLAR DET KAN NI DRA ÅT ...

 • Saluts démos 2015
  Everything is in our bodies, says Madame Elisabeth Platel, director for Paris Opera Ballet School
  Leaving the plane at Charles de Gaulle-airport you are met by large photos of dancers, musicians and other cultural motives along the walls in the airport. A fantastic way to welcome visitors.My goal ...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil