Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

  • 19 sep
    2020

    Agneta Stjernlöf-Valcu: Du ska förmedla dansnotationen till dansare så att det blir en föreställning.

    Dansnotationens syfte är inte bara att bevara något som passerat utan först och främst att ge möjlighet till återskapande. En videofilmning är alltid en tolkning av ett koreografiskt verk.Oavsett om artisten utför koreografin enligt koreografens instruktioner så finns alltid tolkningen där. Risken är då att nästa dansare kopierar en tolkning istället för att få insikt om originalet och göra sin tolkning.Dansnotationstekniken kan användas till all kroppslig rörelse och är ett fantastiskt verktyg,...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil