Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Törnrosa Aurora 

Haruka Sassa som Aurora från Törnrosa. Foto Sören Vilks, Kungliga Operan

25 jan
2021

I pandemins spår – kommer dansare, sångare med flera tvingas byta yrke? Dansportalen undersöker

I en artikel i DN den 17 november säger Birgitta Svendén, chef för Kungliga Operan i Stockholm: ”fler och fler lämnar sina yrken och söker nytt jobb. Vi ser redan nu ett kompetenstapp och om vi inte kommer upp i normala förhållanden 2021 kommer vi antagligen förlora fler sångare och dansare men även scenografer, de som arbetar med ljud och ljus med flera. Helt enkelt många yrkeskategorier.”

Dansportalens Marie Louise Waldenström blev nyfiken på vad Birgitta Svendén egentligen menade med sitt uttalande. Och vad andra hade för kommentarer om dansarnas situation i pandemins spår.

Birgitta Svendén

Birgitta Svendén, VD för Kungliga Operan. Foto Tobias Regnell, Kungliga Operan

Den tråkiga vinkeln hade inte slagit mig fullt ut. Nu söker jag några svar. Och börjar med att ställa första frågan till just Birgitta Svendén:

Vad har du sett och hört som verkligen tyder på att personalgrupper funderar på att omskola sig?

”Det finns internationella studier som tyder på att många lämnar sina konstnärliga utbildningar. Färre personer har gjort auditions, provsjungningar till exempel, vilket vi har märkt av här hemma. Det kan ses som naturligt i den rådande situationen men är också alarmerande siffror som visar på en vikande återväxt. Du kan inte utbilda konstnärer och artister på kort tid. Det är ett tapp på flera generationer som nu står på spel.”

Är det möjligt att kompensera tapp av den här dimensionen när läget har stabiliserats?

”De som nu eventuellt försvinner från våra scener ser ingen möjlighet till försörjning och det är svårt att upprätthålla sina kunskaper under en obestämd framtid. Det kommer att uppstå luckor om inte situationen kan räta upp sig. Konkurrensläget och frilansmarknaden blir urholkad.”

”På Kungliga Operan är den fasta personalen naturligtvis kvar, men vi har till exempel dansare som är anställda med korttidskontrakt som är mycket oroliga. För frilansare är den här tiden naturligtvis katastrofal.”

Hur ser planeringen ut?

”Vi har kontinuerliga möten och följer utvecklingen noggrant. Inför våren finns det tre olika scenarier som vi arbetar med och förbereder oss för.”

”Strömningstjänsterna, de föreställningar vi har kunnat presentera online har också gjort opera och dans/balett tillgängliga för grupper som kanske inte besökt oss tidigare på Operan. Man kan hoppas att det visar sig bli en positiv effekt för framtiden.”

Nicolas Le Riche

Nicolas Le Riche, chef för Kungliga Baletten. Foto Carl Thorborg, Kungliga Operan

Nicolas Le Riche, chef för Kungliga Baletten på Operan, har liknande tankar, men även andra svar.

Det första som M. Le Riche just nämner är att studenter är de som eventuellt försvinner. Ungdomarna är bekymrade när de förlorar kontakten med att se föreställningar, se sin egen framtid och tappar motivationen för att träna och att arbeta framåt. Han ser precis som Birgitta Svendén en sådan trend internationellt, att det är en realitet. ”Det är klart att när man satsar så mycket och inte kan se sina mål eller sin utkomst, då blir det väldigt svårt.

”För de vuxna dansarna är det så att de lever för att stå på scenen, göra föreställningar. Det är därför man tränar och utan det krävs enormt stor viljestyrka för att känna meningen med att vara dansare. Situationen påverkar hela ens självuppfattning.”

Han säger också att för Operans del kan han inte se ett tapp. Varför?

”Det trista är att många kompanier runt om i världen kommer att falla. Sådan är marknaden, särskilt i USA, där de flesta överlever tack vare sponsring och privata finansieringar. Dessa dansare kommer att spridas i Europa och finnas till för oss, de kommer att söka jobb här.”

Trots det talar balettchefen om att vid auditions är och har varit svårt för dansare att komma hit fysiskt.

Kungliga Baletten är en statlig institution med för närvarande 68 dansare i kompaniet. Nästa säsong kommer sju dansare att återvända från längre tjänstledigheter och måste enligt lag återfå sin tjänst. De som har ett korttidskontrakt ”sitter löst” – för att använda ett Idol-uttryck – då man är sist i anställningsordningen. ”Att ändra de förhållandena är en fråga om långvariga förhandlingar”, säger M. Le Riche som möjligtvis inte är helt tillfreds med de svenska paragraferna.

”Artister som inte kan repetera eller ha kontakt med en produktion kan tappa sin konstnärliga glöd. Vi jobbar aktivt med att stötta dem så mycket det bara går.”

”Vi måste förstås anpassa repertoaren kontinuerligt då allt varit och fortfarande är osäkert. Flera program har strukits under hösten, bland dem Svansjön som kräver alla dansare i toppform. En helaftonsföreställning som har fått läggas på is. Det är också en utmaning att motivera och organisera alla dansare så att de kan träna och arbeta på ett smittsäkert sätt. Hela Operahuset har hittills jobbat med ett minutiöst pussel av olika scheman.”

”Det är som en violinmakare och en musiker, men den stora skillnaden är att som dansare måste du vara både den som skapar instrumentet och utföraren som spelar på det och använder det”, säger Nicolas Le Riche.

Även baletten är naturligtvis involverad i de olika scenarier för teatern som Birgitta Svendén nämnde, det finns planer beroende på hur utvecklingen blir. Många frågetecken kvarstår, som när vi kan ha publik igen…

Haruki Sassa

Haruka Sassa, premiärdansare i Kungliga baletten. Foto Markus Gårder

Haruka Sassa, premiärdansare vid Kungliga baletten i Stockholm: Har du märkt några tendenser bland dina kolleger:

”En vän sa till mig nyligen att hon ifrågasatte meningen med att vara dansare. Meningen med vårt jobb är att ge och dela, från och på scenen. Man känner sig hjälplös och vilsen när man inte kan göra det. Vi dansar nu för oss själva, men utan en kanal där man kan uttrycka sig går det inte att växa som dansare.”

”Jag är mycket tacksam för det Nicolas [Le Riche] har gjort för oss för att vi ska kunna hålla oss i form trots att det är svårt. Jag hade tur att vara med i Nyårsgalan* som spelades in och sändes på nyårsafton. Jag har repeterat och fått stå på scenen, men min vän hade inte den möjligheten. Hon blir inte sämre som dansare, men det är så mycket som saknas. Med så mycket ledig tid som spills funderar hon på att studera något annat. Och det finns fler som tänker i samma banor. Personligen har jag inte några sådana planer.”

”Jag har dansat hela tiden, och repeterat för galan. Ändå var det så speciellt att stå på scenen igen, även utan publik! Ljuset, golvet, allt. Jag kände starkt hur viktigt det är för oss alla, och vi glömmer faktiskt känslan. Jag blev lite nervös men njöt mest.”

Hur har det varit att hålla sig i form under så lång tid?

”Pandemin som helhet har bestått av ”ups and downs”, och många känslor. Jag brukar skilja på arbete och mitt hem, men nu är halva min lägenhet en studio! På teatern har vi varit uppdelade i grupper om sex bubblor som tränat ihop, alltid med samma pianist. ”Besöken” på Operan har begränsats av en tidsram, vi måste lämna huset en viss tid, då nästa grupp kommer en halvtimme senare. Egna övningar som man vill göra har fått ske hemma. Där har jag försökt växla mellan yoga, pilates, floor-barres m m, men det är en utmaning att hålla motivationen uppe.”

”Före sommaren var vi vid gott mod, vi tränade utomhus ibland och repeterade ute med till exempel Alexander Ekman. När hösten kom blev det tyngre.”

Hur är situationen för dina dansarvänner?

”Jag har många japanska vänner runt om i världen och en del har ekonomiska svårigheter. De har rest hem till Japan utan att veta vad de ska ta sig till. Just nu spelar teatrarna ännu, men de som kommer tillbaka dit är utlämnade till en oviss framtid. Med en vidare syn på läget är vi i Sverige oerhört lyckligt lottade som får lön och kan träna.”

”Med det sagt, det finns stora svårigheter. Baletten ”Three Preludes” som spelats in, repeterades med zoom-möte på video från Texas! Vår repetitör gick upp vid 5-tiden på morgonen, ibland arbetade vi kvällstid, musiken spelades upp med fördröjning. Processen var inte lätt.”

Har Kungliga Baletten varit drabbad av några smittade?

”Vi har haft fem smittade dansare, alla nu återställda. Då höll vi oss helt borta från teatern i två veckor.”

[Kungliga Operans Nyårsgala fanns att se till den 31 januari på Operan Play.

Dansinslagen: Haruka Sassa dansar med Calum Lowden ”Three Preludes”, koreografi av Ben Stevenson, musik av Rachmaninov. Pianist: Anna Buchenhorst.

Dmitry Zagrebin dansar ur ”Les Lutins”, koregrafi Johan Kobborg, musik ”Caprice” av Henryk Wieniawski. På violin: Anders Kjellberg Nilsson och piano: Jane Lennard Suff.]

Mika Romanus

Mika Romaus, Teaterförbundets direktör. Foto Melker Dahlstrand

Teaterförbundets direktör Mika Romanus, säger så här om utvecklingen:

”Det är en farhåga och en diskussion som är aktuell, vi ser absolut en sådan risk. Inställda produktioner har redan inträffat. Merparten av våra medlemmar är frilansare. Blir det långvarigt äventyras möjligheten till A-kassa, det måste finnas arbeten att söka inom dessa områden för att kunna vara kvar i yrket.”

”Dansarna måste hålla sitt instrument intakt, ett stort problem är inställda träningsmöjligheter. För dansare är det viktigt med möjligheter till gemensam träning i studio, även om det har uppstått många varianter med träning i hemmiljö under pandemin. Det finns musiker som har en ljudisolerad box i sitt hem, men sångare och musiker behöver en plats att vara på för övning.”

”Vad vi ser nu är att antalet ansökningar om medlemskap ökat när man nådde slutet på årets sista månader. Det var en indikation. Vi har inte märkt någon stor ökning av ansökningar om medlemskap från just dansare, däremot ganska markant från andra yrkesgrupper.”

Börjar unga tveka om sin utbildning?

”Bland unga är risken överhängande att tappa talanger tills vi kommer ut ur den här situationen. Det är vad vi för fram som argument med beslutsfattare när vi pratar om behovet av krisstöd, stipendier och särskilda insatser för konstnärer och kulturskapare. De nyutbildade har det fruktansvärt tufft. Vi vill inte se att vi har tappat kompetens eller talang när verksamheter normaliseras.”

”Om några eventuellt lämnar Teaterförbundet nu, vägs det upp av att många nya medlemmar tillkommer som nu behöver oss. Antalet medlemmar har ökat under året men fortsätter krisen kan det hända att det vänder.”

kerstinabrahamsson

Kerstin Abrahamsson.

Kerstin Abrahamsson, frilans och delad ordförande för dansavdelningen på Teaterförbundet, samt verksam i styrelsen hos Dansalliansen:

”Naturligtvis är det problematiskt. Tillvaron för frilansare är osäker och de befinner sig i en utsatt situation. Tankar på att byta bana har funnits i den här gruppen sedan länge, även före pandemin.”

”Särskilt de som har egen firma och fakturerar och inte har möjlighet att få stöd, de har kommit i kläm. Det finns de som har satt sitt företag i vilande läge för att kunna få A-kassa. I den gruppen vet jag att flera har släppt allt och valt att studera något annat på heltid.”

”Dansare och koreografer har alltid varit i en utsatt situation, men pandemin har tydliggjort det ännu mer. Jag upplever att klimatet har blivit hårdare ur trygghetssynpunkt. Arbetsförmedlingen har också successivt under de senaste åren drivit fram tuffare villkor redan före pandemiutbrottet, och det gör inte läget lättare nu. Till exempel finns kulturarbetsförmedlingen bara som telefonstöd. Numera måste man söka utanför sitt yrke om man blivit arbetslös. Hela systemet svajar i mina ögon och det visar sig nu när många behöver hjälp.”

”Bristen på träningsmöjligheter är förödande. Utan den dagliga träningen är det inte bara den fysiska formen som förloras. Det är också oerhört viktigt som en mötesplats och ett socialt sammanhang. Det påverkar eventuella beslut att studera andra saker och plugga på heltid.”

Kerstin Abrahamsson har i sin egen vänkrets tre personer i den situationen, vilket betyder att det troligtvis finns fler.

”Många är samtidigt både dansare och koreografer, kreativiteten och innovationsrikedomen har blomstrat. En del, men inte alla, har kunnat arbeta, till exempel med utomhusföreställningar. Ett exempel är extra pengar från Stockholms Stad till Kulan: barnproduktioner som varit ett positivt tillskott. Allt sådant gör skillnad. Många gör allt de kan för att hjälpa till på olika sätt. Det är härligt.”

Ellinor Tollerz Bratteby

Ellinor Tollerz Bratteby. Foto Sanna Söderholm

Elinor Tollerz Bratteby, frilansande dansare och delad ordförande för dansavdelningen på teaterförbundet:

”Läget är förstås allvarligt. Många slutar i min närhet just nu på grund av att det är så tufft. Det har det i och för sig alltid varit inom dansvärlden. För dem som hamnar mellan stolarna nu, som är utanför de sociala trygghetssystemen, kan det lätt bli droppen som leder till ett nytt yrke. Dessutom får många vänta enormt länge på handläggning.”

”Det är svårt att ge en övergripande bild av läget då man är avskuren från kontakt med kolleger och inte vet så mycket om vad som händer. I mina kretsar är det uppenbart att kompetens går snabbt förlorad, eftersom ingen har någon buffert, det finns inga marginaler.”

”Jag tränar själv trots att det är svårt med kontinuitet. Men som frilans är man van att skapa sina egna sammanhang och personligen har jag haft tur i den här krisen och kunnat jobba med olika projekt.”

Daglig träning har påbörjats digitalt på Danscentrum i Stockholm. Ett välkommet samarbete mellan Teaterförbundet, Balettakademin och Danscentrum. Balettakademien har fysiska klasser med högst 18 deltagare och föranmälan.

Även Elinor har erfarenhet av att dansare släpper sitt yrke och omskolar sig. Men hon förtydligar: ”Jag har svårt att urskilja vad som bara handlar om pandemin, vår verklighet är alltid motig, men jag tror att för många är det en tydlig signal, definitivt är det så att vi förlorar värdefull kunskap och erfarenhet. Det blir en klar förlust på fältet, även om några hoppas att kunna komma tillbaka.”

”Det är svårt att stötta varandra när man inte kan ses. Från fackets sida har vi försökt att ha medlemsmöten online. Men personer hamnar lätt ensamma i sina beslut.”

TRS, Trygghetsrådet är en organisation som har haft stor tillströmning av sökande och kan bistå med stöd. Frilansare som har en tidsbegränsad anställning hos en arbetsgivare som är ansluten till TRS kan vända sig till dem vid behov.

För dem som varit anställda på en scenkonstinstitution finns SOK-stiftelsen att vända sig till för stöd med omställning och karriärväxling. SOK betyder ”Scenkonstens omställnings-och karriärväxlings stiftelse.

Helena Sundquist-Laurin, kommunikatör på SOK och TRS förklarar:

”Trygghetsrådet har inte märkt någon större ökning av ansökningar, men tillägger att många frilansare inte känner till möjligheterna. Det finns stöd att söka för den som är uppsagd från en anställning, även om anställningen är tidsbegränsad. Arbetsgivaren betalar in till denna resurs. Den som däremot fakturerar själv, kan inte söka stödet.”

Även hon nämner att de har märkt av en markant ökning av sökande, men inte bland dansare. SOK omfattar i högre grad äldre artister som vill byta bana. Alla kriterier som krävs finns förstås att ta del av på respektive hemsida.

Amy Fee, verksamhetsledare på Danscentrum, ger sin bild:

”Pandemin visar hur prekär vår verksamhet är. Folk började rasa ihop. Jag känner till att etablerade och yngre dansare i Göteborg har slutat, juridiska medlemmar har lagt ner sina företag, folk har gått till jobb inom sjukvården bland annat.”

”De som klarat det bättre är de som har barn som målgrupp för de uppträder mycket. Det har därför varit möjligt för dem att skriva kontrakt med förskolor till exempel. Då har man kunnat anställa dansare.”

Läget i den här yrkesgruppen har varit svår länge.

”I princip allt arbete med dem vi jobbar med är projektbaserat. Reglerna kring att få projektstöd är speciella, det finns många hinder på vägen. Kulturrådet kräver bland annat så kallat likviditetsbevis, en sak som betyder att du behöver administrativ hjälp, eller en deltidsproducent. Långsiktighet går inte att uppnå. Projektstöd går bara att söka en gång i Sverige, så är inte fallet i Danmark och Finland. Det innebär bland annat att en utväg har blivit att släppa ett pågående arbete och söka stöd för ett nytt projekt. Det systemet är tokigt.”

”Vår sektor är liten, vår infrastruktur begränsad. Det finns alldeles för få scener och för många inbyggda låsningar. Får du stöd för ett projekt och lyckas sälja det vidare måste du söka nytt stöd, vilket alltså inte går. Om du inte börjar från början med ett nytt projekt ett år senare.”

”Problemen kan också kopplas till bristen på repetitionslokaler, I Göteborg delar 157 dansare på en studio. I Stockholm är det ännu fler som delar på två lokaler som är på väg att försvinna. Planer har funnits för produktionshus i bägge städerna, men lagts ner. En sådan situation skulle inte tillåtas i något annat yrke.”

Musikcentrum har i en undersökning visat att 1/3 av Sveriges musiker har andra jobb.

Danscentrum har gjort flera enkäter.

(Jag har tagit del av enkäterna. De många skiftande frågeställningarna och spridningen av de svarandes olika situation gör det svårt att utläsa en helhet. En enkel slutsats är att problemen är stora. MLW anm.)

Amy Fee: ”Hälften av våra medlemmar svarade den 31 mars förra året. Då hade 1609 föreställningar ställts in. Det var efter bara två veckor med begränsningar, plus att alla med en publik på högst 50 personer fortfarande kunde spela. Det har varit en utmaning att få in svar från medlemmar, de har varit överbelastade eller för trötta för att orka tala om situationen eller att svara.”

En mycket liten del, strax över en procent av de första krisstöden från Kulturrådet gick till dans i hela Sverige.

Här följer ett urval av kommentarer från enkäten för att visa bredden på svar och individers upplevelse under pandemin:

”Jag har det bättre än många andra. Men lämnar min karriär som dansare vilket är otroligt smärtsamt.”
”Är rädd att branschen kommer förlora en massa kapabla professionella dansare, koreografer, tekniker m.m. pga. ekonomisk osäker framtid och kommer att centraliseras kring några enstaka få aktörer och att den bredd som finns idag kommer att försvinna.”
”Jag har inhandlat dansmatta och blochsox för att kunna vidta åtgärder för att göra förutsättningarna på vardagsrumsgolvet så säkra som möjligt. Långt ifrån idealiskt, men vad gör man, dansare måste dansa.”
”Det skulle kännas snopet om Corona blev det som fick mig efter 20 år att sluta utöva mitt yrke. Tyvärr kan det mycket väl bli så.”

Kristine Slettevold, prefekt och lektor vid Dans- och Cirkushögskolan kommenterar:

”Det ska bli oerhört spännande att se hur det ser ut på vår antagning våren 2021. Då tar vi in till Masterprogram och fortbildningar i form av fristående kurser. Frågan är om framtiden är för osäker eller om man söker sig till en utbildning.”

”Personer som har missat andra projekt eller inte kan jobba nu kanske väljer en kurs istället. Det är jag mycket nyfiken på. Jag tror det är få som lämnar den konstnärliga banan i första taget, det är så identitetsskapande, en så stor del av din person.”

”Bland de unga på gymnasienivå kan det dock vara så att man tänker två gånger. Nästa år, våren 2022, har vi antagningar till Bachelor-programmet, först då kan vi se hur utfallet blir.”

”Vi har klarat att behålla våra studenter, vi har inte haft några avhopp. Under min tid har det varit lite lyx att kunna utbilda inom ett smalt fält, ett frilansfält och det har fungerat bra. Vi har lärt oss hur vi kan söka medel och skapa egna projekt. Våra studenter är väldigt anpassningsbara och ser möjligheter. De är kreativa och funderar på nya arenor där det går att jobba med konst. Det är positivt. Vi har inte behövt tänka så mycket på arbetsmarknaden tidigare för vårt system har fungerat.”

”Vi kan nu oroa oss för hur länge det är möjligt att upprätthålla kvalitén på undervisningen. Jag konstaterar att i samma ögonblick pandemin slog till blev det uppenbart hur nedprioriterat vårt område är.”

* * *

Det var röster från en dansvärld där det just nu blåser snålt. Dansare är ett uthålligt släkte, vilket intervjusvaren visar prov på. De sätter också strålkastarljuset på enormt stora och allvarliga problem som delas med hela kultursektorn. Jag hoppas att uthålligheten ska klara prövningarna tills verkligheten blivit ljusare.

Marie Louise Waldenström
Stockholm


 • Aalto Ballet percussion__Gerritsen_Hans
  Balettgalan i Villmanstrand är sensommarens succéevenemang
  Balettgalan i Villmanstrand vid Finlands östra gräns gavs i år för 12:e gången och var igen en succé med både nationella och internationella dansare. Galans grundare och eldsjäl Juhani Teräsvuori hade...

 • The One Foto Peter Knutson
  Möte med Fredrik Benke Rydman om ”The One”
  Det är mannen från dansgruppen Bounce, koreograf till egna versioner av Svansjön och Snövit bland mycket annat. Jag träffar Fredrik Benke Rydman på en liten thaikrog mellan repetitionspassen.

 • Manon Kungliga Operan 2023
  “A new look at it” – Lady MacMillan about Manon with the Royal Swedish Ballet
  As part of the 250-year jubilee program of the Royal Swedish Opera and as a tribute to the long-lasting cooperation between the Royal Swedish Ballet and world-renowned English choreographer Sir Kennet...

 • Remachine – Jefta van Dinther
  Urpremiär av episkt dansverk på Norrlandsoperan
  Den 1 september bjuder Norrlandsoperan på säsongsuppstart för dans med urpremiär av den episka föreställningen Remachine signerad koreografen Jefta van Dinther . Ljus, ljud, röst, koreografi och scenog...

 • Contemporary Dance GO
  Contemporary dance av Hofesh Shechter på GöteborgsOperan
  Danskväll med intensiv klubbfeeling, smittande glädje och en upplevelse som börjar redan utanför operahuset.

 • Julia Bengtsson Confidencen
  Julia Bengtsson – internationell barockdansös från Sverige
  Höjdpunkten under årets förnämliga Opera- och musikfestival på Confidencen var iscensättningen av Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus . I en annan föreställning, A Baroque Catwalk , gjorde Julia Bengts...

 • Fast Blue by Mikaela Polley - Austen McDonald and George Edwards
  The Royal Ballet School Delights
  Written on the faces of the dancers as they spin and leap in the ecstatic final moments of the Grand Défilé , is the smile that says, ‘I did it’. It’s what I look forward to year after year and it neve...

 • dardanus_Confidencen_foto MartinHellström
  Ett barockt spectacle på Confidencen
  Confidencen Opera & Music Festival inleds den 27 juli med Jean-Philippe Rameaus mästerverk Dardanus, som genom ett gediget arbete får sin nordiska premiär på Sveriges äldsta rokokoteater – 284 år efte...

 • Vivian Assal Koohnavard  1
  Möt Vivian Assal Koohnavard dansare vid Staatsballett Berlin och aktivist
  I Berlin träffade jag och arbetade med Vivian Assal Koohnavard. Vivian fick sin dansarutbildning i Sverige och Tyskland. Hon har varit anställd vid Berlin Staatsballett sedan 2018. Där deltar hon i de...

 • Donizetti KSB
  Peter Bohlin om Kungliga Svenska Balettskolans uppvisningsföreställningar
  Skolårets sista föreställningar på KSB var uppdelade i fyra program. Några koreografier var storartade, andra inte. Här, mot slutet, ett försök att resonera om anledningar till detta.

 • Terpichore
  Dans i Stockholm Early Music Festival
  I 2023 års version av Stockholm Early Music Festival , den tjugoandra i ordningen, ingick två dansföreställningar. I fablernas värld , en kort musikalisk och dansant barockföreställning med Folke Danste...

 • Tallinn Suite en Blanc
  Suite en Blanc av Estoniabaletten med fina danssolister
  Jag hade möjligheten att två gånger se en ny balettafton med två verk. Black/White innehöll “Open Door ” av polskan Katarzyna Kozielska och Serge Lifars kända och genuina Suite en Blanc . Den sistnämnda...

 •  Marie Larsson Sturdy
  Marie Larsson Sturdy Carina Ari Medaljör 2023
  På Carina Ari-dagen 30 maj tilldelades Marie Larsson Sturdy Carina Ari-medaljen för hennes mångåriga och engagerade insatser inom Dans i Nord – en vital verksamhet som under mer än 20 år har främjat m...

 • Manon 1
  Manon: An evening to treasure
  Kenneth MacMillan’s Manon created in 1974, continues to weave its magic providing a slew of dramatic roles against a volatile and violent backdrop. The Royal Swedish Ballet first presented the ballet ...

 • En slags Berlin 
  Instudering av Mats Eks ”En slags” med Staatsballett Berlin
  I april 2022 reser Koreografen Mats Ek och jag till Berlin för att hålla audition med dansarna vid Staatsballett Berlin på Deutsche Oper. Vi ska välja dansare till verket ”En slags” av Mats Ek. Premiä...

 • Peter Pan & Wendy
  Marianne Mörck berättar sagan om Peter Pan med Svenska Balettskolan
  Till vårens uppsättning av Peter Pan och Wendy på Lorensbergsteatern är en av gästartisterna ingen mindre än Marianne Mörck . Efter första repetitionen tillsammans med baletteleverna på svenska baletts...

 • Grand Hotel GöteborgsOperan 
  Det var en gång på Grand Hôtel, musikalen som återupptäckts
  Göteborgsoperan avslutar sin vårsäsong med premiär den 22 april på Paul Abrahams musikal Det var en gång på Grand Hôtel. Musikalen som legat gömd fram till 2017. En föreställning fylld av dans och mus...

 • Virpi Pakkinen trio
  Virpi Pahkinen: "Precision möter osäkerhet, matematik möter mystik"
  Change – den nya dansföreställningen av och med Virpi Pahkinen – är uppbyggd enligt principen 5 + 5 + 5, dvs koreografi/ljus/musik. Strax före fredagskvällens premiär på Kulturhuset Stadsteatern fick ...

 • ProDance 2023
  För dansens skull dansas Pro Dance galan
  Den anrika Aleksandersteatern fylldes åter av dansfolket som ville stödja dansen och dess utövare via föreningen Pro Dance med att köpa biljetter till den årliga galaföreställningen. Artisterna uppträ...

 • Julia & Romeo 1
  Anthony Lomuljo – om hur det är att igen dansa Romeo – 10 år senare
  10 år har gått sedan urpremiären av Mats Eks Julia & Romeo på Kungliga Operan i Stockholm. Då liksom nu dansar Anthony Lomuljo rollen som Romeo. När Dansportalen några dagar innan premiären träffar An...

 • Touched GO 1
  Hur bygger vi upp oss själva igen när allt är förstört–Johan Inger om Dust and Disquiet på Göteborgsoperan
  Danskvällen Touched visar två världspremiärer på Göteborgsoperan, Dust and Disquiet av Johan Inger och To Kingdom Come av det nederländska syskonparet Imre och Marne Van Opstal . Naturkatastrofer runt ...

 • OBK Mats Ek
  Mats Ek om Mats Eks Julia & Romeo
  Operans Balettklubb gästades lördag 25 mars av koreografen Mats Ek och dansare inför nypremiären av ”Julia & Romeo” på Kungliga Operan. Verket uppfördes på teatern för första gången 2013. Det har ocks...

 • PrixduNord2023
  Nordens största danstävling lockade 44 dansare
  Äntligen! Det är vad de flesta kände när tävlingen Prix du Nord genomfördes på Kronhuset i Göteborg.

 • Affinity Operan
  Young choreographers en bra plattform för nya idéer
  En alldeles särskild glädje med workshopartade föreställningar är att man får se dansarna på riktigt nära håll. Så var fallet på Operans Rotunda 16 och 18 mars, i ett program med sju koreografer och 3...

 • Defile Hommage a Patrick Dupond
  Gala till minne av den lysande dansaren Patrick Dupond
  Under februari var det tre utsålda galor på Palais Garnier i Paris, till minne av dansaren och balettchefen Patrick Dupond . För programmet på galan, se nedan!

 • Svansjön Helsingfors M Onne
  Madeleine Onne: Man får slåss för sin konstart
  Madeleine Onne har varit balettchef i Stockholm, Hongkong och Helsingfors. Dansportalen har pratat med Madeleine om bland annat tiden i Hongkong, Helsingfors och om Stockholm 59°North. Men på vår förs...

 • Cacti Alexander Ekman 
  Triple Bill at the Ballet. What's not to Like?
  The feel-good factor was in abundance at the Royal Opera House in Stockholm with a triple bill to send the audience home with a smile.

 • AlexanderMockrichPDL2023
  Elever från Kungliga Svenska balettskolan tävlade i årets Prix de Lausanne
  Sveriges kandidater i Prix de Lausanne kommer båda två ifrån Kungliga Svenska balettskolan. Theodor Bimer och Alexander Mockrish. Tävlingen firar 50 årsjubileum lite sent då pandemin stoppat ett flert...

 • 12+ songs 1
  12 songs + Ane Brun och Kenneth Kvarnström på Göteborgsoperan
  Första helgen i februari är det premiär för 12 songs + på Göteborgsoperan. Ett scenkonstverk skapat genom samarbete mellan 18 dansare och en av Nordens främsta koreografer, Kenneth Kvarnström, i något...

 • Kungliga Baletten Cacti
  Jubileumsgala med Operan och Kungliga Baletten 250 år
  Kungliga Operan öppnade med en fantastisk gala 18 januari med 23 olika programpunkter som innehöll opera, balett och teater. Under 250 år har framförts 54 900 föreställningar och vad var mer naturligt...

ANNONS

Dansmuseet
Transit

Ur Dansportalens arkiv

ANNONS

Dansmuseet
Nötknäpparen

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil