Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Anita Jokela, Helsingfors: en ny Svansjön och nya vindar inom balettutbildningen

Finlands Nationalbalett har dansat Kenneth Greves nya Svansjön under hösten – premiären var den 23 oktober. Föreställningarna har varit slutsålda, och publikens reaktioner har varierat mycket; de som känner till de tidigare versionerna har saknat en del bekanta inslag –  t.ex. vissa utelämnade delar av den kända musiken av Pjotr Tjajkovskij – medan andra däremot har välkomnat denna nyhet bland alla omstrukturerade äldre balettverk.

Svansjön – främst bland alla fina helaftonsbaletter – skapades i St. Petersburg för drygt 100 år sedan av koreograferna Marius Petipa och Lev Ivanov.  Den är också den mest kända baletten bland publiken världen runt.

Andrew Bowman och Nikola Márová som prins Siegfried och Odile. Fotograf Sakari Viika

Andrew Bowman och Nikola Márová som prins Siegfried och Odile. Fotograf Sakari Viika

Numera är det vanligt att gamla klassiker struktureras om – läs: moderniseras – och vanligt är också att balettcheferna – förutom sin egentliga ledaruppgift för kompanier även verkar som koreografer. Det är fallet även i Helsingfors – såsom i Stockholm. Orsakerna är flera. Det är inte alltid endast viljan att skapa ny koreografi, det ekonomiska samt tanken på utvecklingen av den egna karriären kan förutspås ligga bakom – och inget fel med det. Så går ju konsten framåt – också. Cheferna känner sina dansare och deras förmåga och kan bidra till ett lyft för deras karriärer, inte bara genom att ge dem roller utan också i bästa fall genom att entusiasmera artister för att jobba vidare och se framåt.

Och framåt går det också i Helsingfors med undervisningen av blivande konstnärer inom baletten – får vi hoppas: Kenneth Greve har även här blåst nytt liv i de gamla strukturerna vid Operans balettläroanstalt. Förutom införandet av balettens nya dansarkategorier har han fokuserat på utbildningen av operans framtida dansare. De ska ha en bättre och mer omfattande utbildning inom det väsentligaste, själva den klassiska baletten. Finlands Nationalbalett är sedan länge inte en nationell balett i den meningen som man tidigare förstått, en stor del av dansarna är skolade utomlands. Detta är ju fallet på många håll – och teatrarna vill ju erbjuda det bästa till sin publik. Men nu vill Greve alltså ta vara på landets egna förmågor – det finns stor potential i Finland.

Andrew Bowman och Wilfried Jacobs. Fotograf Sakari Viika

Andrew Bowman och Wilfried Jacobs. Fotograf Sakari Viika

Ett nytt koncept
Kenneth Greve har skrivit om balettens libretto; nu ser vi den elaka manliga häxan och härskaren i sitt dunkla rike någonstans inne i skogen, von Rothbart, som en accepterad gäst vid hovet, som drottningens sällskap och förtrogne – och kanske en tilltänkt gemål. Han tycks också ha inflytande över prinsen, han tillrättavisar honom och ger råd till honom; om hur man spänner bågen i skogen med vilt – dvs. svanar - i sikte. Prinsens bästa vän Benno är möjligen förälskad i honom – och blir i sin tur besviken över svanprinsessans inträde i hans liv. Greve har valt att visa hur Benno, som en motpart och fiende till Rothbart, förtrollas av honom: han får skepnaden av den svarta svanen – vilken i sin tur ska bli en bedragare som vid hovbalen ska föra prinsen vilse; få honom att avlägga en ed om äktenskap. Traditionellt har den svarta svanen fått gestalta von Rothbarts dotter i en ny skepnad.

Nikolas Koskivirta, Maki Nakagawa och Frans Valkama i rysk dans. Fotograf Sakari Viika

Nikolas Koskivirta, Maki Nakagawa och Frans Valkama i rysk dans. Fotograf Sakari Viika

En del av publiken saknade en del av de karaktärsdanser som traditionellt setts i tredje akten av den älskade baletten. Den är nu kortare än de tidigare versionerna och Kenneth Greve förklarar att han velat göra helheten mera publikvänlig. Skulle detta förstås som att han inte idag tror på publikens förmåga att smälta en längre helhet? – Något att fundera över. Traditionella Svansjöföreställningar brukar dock dra till sig publik oavsett längden av denna fina saga.

Vid denna nya iscensättning har karaktärsdansernas antal minskats till tre, och med ny koreografi. Vi ser en spansk dans, en rysk dans och en ungersk dans. Dansarna gör bra ifrån sig och några passar bättre till sina nya rolluppgifter än vad man på förhand skulle ha tänkt. Intressant är att se att Anna Sariola, traditionellt en till karaktären mjukare dansare, är bättre som solist i den spanska dansen än i den ryska. För Linda Haakanas del upplevde jag motsatsen; hon är dock vanligtvis en dansare som är skarp i vändningarna och med en gedigen teknik. Här kan man konstatera att det är riktigt bra att en dansare inte alltid används för att tolka och dansa roller av samma typ. Det är på det personliga planet bra med nya utmaningar också karaktärsmässigt.

Den sak som de flesta nämner först, när de tillfrågas hur förändringarna påverkat upplevelsen av baletten jämfört med tidigare, är musiken; upplevelsen av hela verket påverkas av att musiken inte hörs i sin helhet. Detta gör att den här Svansjön är något annat än ett storverk även om något av det ursprungliga och viktigaste behållits på sin plats. Andra aktens stora vita pas de deux är traditionellt, så också det grand pas de deux som vi känner från tredje akten. Och publiken skulle inte gilla alls att inte få se småsvanarnas dans, som stora delen känner igen och tycker om.  

Scenografin och kostymerna är av Karin Betz – såväl i Prag som i Helsingfors, och ljussättningen av Mikki Kunttu. Fungerande – traditionellt med moderna inslag. Och på svanarnas tutuer finns det också äkta fjädrar!

Scenbild skapad av Karin Betz. Fotograf Sakari Viika

Scenbild skapad av Karin Betz. Fotograf Sakari Viika

Goda dansprestationer
Nåväl, när man då på sina ställen får se de vita svanarna blir man lycklig; de är utomordentligt väldansande, vackra och sofistikerade. Raderna är raka och fina. Svanarna i corps de ballet, balettkåren, ska enligt Kenneth Greve verkligen kunna sitt, och koreografin kräver också mer av varje svan än tidigare. De har fått lära sig en ny typ av handrörelser; Greve hade också i sin tur länge studerat riktiga svanar och berättade att dansarna ibland fått verkligen ont av att försöka vända armarna till vissa nya positioner.

I spetsen sågs de små svanarna – fyra åt gången ur gänget Aino Ettala, Linda Haakana, Tiia Huuskonen, Elena Ilyina, Mira Ollila och Annika Nieminen – samt de fyra ledande svanarna – Mai Komori, Ira Lindahl, Claire Lonchampt, Johanna Nuutinen, Terhi Räsänen och Sari Stenholm, vissa av dessa alternerande i uppgiften.

"Väldansande, vackra och sofistikerade svanar". Fotograf Sakari Viika

"Väldansande, vackra och sofistikerade svanar". Fotograf Sakari Viika

Denna Svansjön har också många nya fina lösningar; inte minst tänker man på von Rothbarts roll och dess möjligheter för dansaren – och därigenom görs hans gestalt trovärdigare; han är en annan sorts makthavare än i den traditionella versionen. Eller en jämlik – här har vi ju två olika stories för Svansjön, såsom konstaterats. Så – vi befinner oss närmare det nutida – kanske, vem vet – och en fågelliknande gestalt har här funktionen som en hovmedlem, nästan, i alla fall. Rollen gjordes alldeles ypperligt av Wilfried Jacobs som i och med detta framträdande fick benämningen premiärdansare. Jacobs var ytterst trovärdig – man kunde nästan tro att rollen gjorts för honom. Hans dans var precis, snabb, effektiv – den virtuositet som han visade fick en att tänka att bättre kunde man inte göra ifrån sig.

Om vi fortsätter med männens prestationer måste medges att Nationalbalettens dansare denna höst visat en effektivare och bättre bild av sig själva än tidigare. I Svansjön såg vi många fina rollprestationer. Pas de trois i första akten dansades av nykomlingen i vår balett Toru Okada – Benno – med damerna Aino Ettala och Ophélie Rodighiero. Ophélie utnämnd i höst till solist, unga ballerinan Aino med sin fina dans snart medlem av ABT i New York för ett halvår framåt. Åtminstone. Aino är aktuell även som debutant i rollen som Klara (eller Maria) i Nötknäpparen och Råttkungen vid Nationaloperan från den 7 december.  

Det måste framhållas att drottningens – jag såg Anastasia Dunets i denna roll – dramatiska insats gjorde intryck på mig. Samma sak har sagts om Nina Hyvärinens tolkning med vissa jämförelser. Anastasia har dock fått mera utbildning för drama än de flesta, och det syns, hon gör sin roll verkligen med finess – hon är aristokratisk och allt är på sin plats. Den här dansaren har också annars mognat under sin tid i Finland (2000-), och hinner – får man hoppas – ännu göra en del såväl på scenen som beträffande de utmaningar som hon väljer åt sig i framtiden. Anastasia är utbildad på Vaganova-institutet i St. Petersburg och har inlett sin dansarkarriär på Mariinskij-teatern.

En vacker och övertygande svanprinsessa . . .
Som Odette-Odile sågs bland andra en gäst från operan i Prag. Nikola Márová hade dansat huvudrollen redan på våren när denna version hade sin världspremiär i hennes hemstad. Hon var en säker dansare som intog scenen och övertygade publiken. Hennes svan gled vackert fram som Odette – den första kvällen först lite försiktigare – och när man sedan såg henne som Odile kom man på att, jaha, hon är mera en svart svan än en vit – tills hon mot slutet gav också Odettes roll med mera kraft. Dock inte överdramatiserat utan med en attityd som segrade i rollbilden. – Nikola Márová har tre gånger valts till Tjeckiens populäraste ballerina.

Andrew Bowman och Salla Eerola i andra akten. Fotograf Sakari Viika

Andrew Bowman och Salla Eerola i andra akten. Fotograf Sakari Viika

. . . och den stilige prinsen
Andrew Bowman var hennes partner, liksom åt Salla Eerola då det var hennes tur att göra rollen.  Sallas dans har under hösten – jag har skrivit om detta redan i samband med tankar om Bajadärens gestaltning – blivit något helt annorlunda än tidigare; hon vågar, hon är eterisk på ett sätt som vi inte kunde ana att hon skulle bli, hon har mognat till de stora rollerna. Dansat dessa har hon ju länge, men nu kan vi njuta av en annan sorts tolkning också. Skönt – man upplever dansens magi som bäst – det är så det skall vara, denna stämning som skall strömma över orkesterdiket.

Andrew Bowman var en stilig dansare och bra partner. Till Helsingfors kom han från Köpenhamn och Det Kongelige Ballet där han dansat som solodansare (premiärdansare) sedan 2001. Andrew har gjort alla de stora prinsrollerna i balettens kanon – dvs. ledande roller i de viktigaste stora verken i balettlitteraturen. Såsom just Svansjöns prins. Det är trevligt med gästande dansare som har något att ge ifrån sig, sin konst och kultur, såväl åt publiken som åt dansarna i gruppen.

Några sista reflektioner
Det finns en (så kallad) naken svan i rollistan; det är denna figur som prinsen allra först möter i skogen. Kenneth förklarar att han inte förstår varför prinsen skulle bli kär i en svan, så denna nakna svan är flickan som han möter vid sjön. Rollen görs – i hudfärgad trikå – av någon annan än dansaren som gör Odette-Odile. Jag ställer mig lite tveksamt till den här rollgestalten på grund av att detta tillägg till storyn är mindre lyckat, och inte minst därför att dansens karaktär är annorlunda. Och – det kan ju vara svårt att förstå också detta att det finns några trollkarlar som i verkligheten kan göra under av den typ som är presenterade i berättelsen.

Balettelever har tagits med för att dansa vid hovet i första akten och kommer på att det här kunde kanske ha utelämnats, speciellt efter att barnen vinkande lämnat scenen. Kanske var det tänkt att de yngre i publiken skulle få se barn på scenen vinka åt dem själva, Operans rekommendation är ju också "en Svansjön för alla från 6 år och uppåt".

Salla Eerola som den nakna svanen tillsammans med prinsen, Andrew Bowman. Fotograf Sakari Viika

Salla Eerola som den nakna svanen tillsammans med prinsen, Andrew Bowman. Fotograf Sakari Viika

Anita Jokela
16 dec 2009


 • RBS1
  Royal Ballet School Affiliate Training and Assessment Programme
  ‘The unique programme will drive forward the standard and accessibility of recreational dance training, providing an alternative to the current model of training offered by recreational dance organisa...

 • Helsinkigala1
  En efterlängtad öppning av Dansens hus i Helsingfors
  Finlands efterlängtade Dansens hus – Tanssin talo – har öppnat sina dörrar på ett magiskt datum 2.2.2022. Om ett hus för dansen hade dansfolket drömt om i årtionden, och nu var glädjen stor att detta ...

 • PDL22 1
  Årets Prix de Lausanne i Montreux med samtliga deltagare på plats
  Förra årets tävling tvingades hållas online på grund av pandemin. Med genomförda vaccinationer och covidpass gick lyckligtvis årets Prix av stapeln med deltagarna på plats. Covidpass var obligatoriskt...

 • Here not here 1
  Verket har många olika delar, med olika rörelsescheman, improvisationer, men det är vi dansare som sätter materialet.
  Det handlar om att gråta i solskenet och dansa i mörkret Det handlar om att vara Här Inte Här

 • Kungsbacka1
  Dans på högsta nivå
  Sommaren 2019 hölls en stor gala i Kungsbacka med klassisk balett. Det kan numera bara upplevas på Kungliga Operan, såvida inget utländskt danskompani av okänd kvalitet dyker upp. Äntligen är det dags...

 • Nurejevs Svansjön1
  Nurejevs Svansjön på Stockholmsoperan – en version aldrig tidigare spelad i Sverige
  Inför Kungliga Balettens premiär på Svansjön i koreografi av Rudolf Nurejev gästades Operans Balettklubb av iscensättaren Charles Jude och dansaren Calum Lowden.Charles Jude är före detta Etoile på Pa...

 • Lana Maxxa
  Till julen gör de sina första huvudroller i Nötknäpparen
  Att få dansa huvudrollen i en helaftonsbalett är drömmen för de flesta dansare. Men få förunnat. På Svenska Balettskolan i Göteborg har eleverna en helt egen uppsättning av baletten Nötknäpparen där d...

 • Transit1
  Transit av Tero Saarinen – mångfasetterad visuell fest ­
  Tero Saarinen Company presenterade sig i Saarinens nyaste koreografi Transit med en större mängd dansare än vad vanligt är i hans verk. Det hade beställts av Skånes dansteater och sågs nu i Helsingfor...

 • Bella figura
  Kylián, Ek and Forsythe at the Royal Swedish Ballet
  The Royal Opera House in Stockholm is thankfully back to capacity audiences and enjoying a popular programme of modern classics. Under director, Nicolas Le Riche, the company sees changes in the reper...

 • Daria Ivanova
  Ett nytt Mariane Orlando stipendium utdelat
  Operans Balettklubbs pris till årets dansare har genom enhälligt beslut tilldelats premiärdansaren vid Kungliga Baletten Daria Ivanova.

 • SAAGA 1
  Göteborgsoperan öppnar upp med dubbla världspremiärer
  GöteborgsOperan öppnade delvis i augusti och den 30 oktober var det dubbla världspremiärer utan begränsning på antalet besökare. Föreställningen Unfold med de två dansverken Continuim och SAABA skapad...

 • Linnar Looris
  Meet Linnar Looris Artistic Director of The Estonian National Opera
  Dansportalen has got an interview with Linnar Looris – Artistic Director since autumn 2019 for the The Estonian National Ballet.

 • Gala Korsaren
  Kungliga Operan rivstartar säsongen med balettgala.
  Äntligen, är vi många som säger. Den 17:e september slås portarna upp, dansen kan börja och det är inte vilken dans som helst. Ett unikt program med åtta verk, varav flera sällan sedda, utgör höstens ...

 • Nimrud
  Liselott Berg, om sina 42 år som fanbärare för dansen i Göteborg – hittills!
  Att det blev Göteborg var en slump. Men där blev hon kvar. 42 år senare brinner och jobbar hon lika engagerat för dansen på Sveriges framsida. Idag som biträdande och administrativ chef för GöteborgsO...

 • Swingle Stepping, Morgann Runacre-Temple, Year 11 students - 
  Whirling flying bodies with the Royal Ballet School
  Coordinating a performance for a ballet school of several hundred pupils to stringent Covid social distancing is a Herculean task but amazingly the Royal Ballet School pulled it off.

 • Vinnare Prix du Nord 2021
  Prix du Nord – ett viktigt steg för framtidens dansare
  Norra Europas största tävling för klassisk balett och modern dans lever vidare under ett nytt namn – Prix du Nord – och en ny inramning. Denna händelse är en lika viktig kulturinsats som lyckan är sto...

 • Sonatra1
  Joseph Sturdy about Sonatra: I was interested to look at the classical technique, to awaken it and enjoy it
  When Joseph Sturdy was asked to choreograph a work for the Royal Swedish Ballet, he accepted the challenge with alacrity.‘I admired how Nicolas [Le Riche, Artistic Director] was trying to keep his dan...

 • Dansmuseet
  Dansmuseets utställning om Ballets Suédois är förlängd
  Dansmuseets intendent Erik Mattsson har tillbringat många timmar i museets arkiv med att läsa dagböcker, gå igenom alla fotografier och vända på varenda papperslapp som kunde vara av intresse för den ...

 • Pär Isberg
  Pär Isbergs magiska låda, musiken och teatern
  Dansportalen gläntar på ridån för Pär Isberg, premiärdansare och koreograf med gedigen meritlista. Utbildad vid Operans balettelevskola, senare Kungliga Svenska Balettskolan. I dansen såg han en frihe...

 • pure_coincidence_c_admill_kuyler
  Young dancers impress in new choreography: Junior Ballett Zürich in Impulse
  Junior Ballett Zürich , founded in 2001 is now an established adjunct to the main company appearing regularly in major productions and with many of the young dancers joining the company ranks.The lives...

 • tag_tueren_2015©zenna_web_D33B0866
   »I think the Prix de Lausanne gives a great opportunity for young dancers to get into the international dance field«
  In Montreux I met with Jason Beechey director of the Palucca University of Dance Dresden, one of the prestigious schools that are associated with the Prix. Jason has also been a member of the Artistic...

 • Samira Bethke Kitri PDL21
  Prix de Lausanne 2021 blev en annorlunda tävling
  På grund av den pågående pandemin hölls tävlingen i år digitalt. De nio jury medlemmarna som bedömde dansarna var samlade i Lausanne där de såg de tävlandes bidrag på storbildsvideo. Clairemarie Osta ...

 • Törnrosa Aurora 
  I pandemins spår – kommer dansare, sångare med flera tvingas byta yrke? Dansportalen undersöker
  I en artikel i DN den 17 november säger Birgitta Svendén, chef för Kungliga Operan i Stockholm: ”fler och fler lämnar sina yrken och söker nytt jobb. Vi ser redan nu ett kompetenstapp och om vi inte k...

 • Auguste Marmus
  Auguste Marmus förverkligar sin dröm i St Petersburg
  Uppvuxen i Majorna i Göteborg och tidigare elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg gör Auguste Marmus just nu sitt APL-år vid Vaganova-skolan i St Petersburg. Att han getts denna möjlighet handlar om...

 • God Jul & Gott Nytt År 🎄 Merry Christmas & Happy New Year
  A Holiday Greeting from Dansportalen!

 • Jekyll & Hyde
  Världspremiären av baletten Dr. Jekyll and Mr. Hyde vid Nationalbaletten med glänsande manlig energi och dans
  Höstens andra balettpremiär i Operahuset i Helsingfors hann ha sin premiär och dansas av alla tre rollbesättningarna före dörrarna åter stängdes på grund av pandemin. Tre föreställningar skulle ha åte...

 • Laura Persson SVB
  Kulturstipendium till ung talang vid Svenska Balettskolan
  Laura Persson, 15 år, har tilldelats ett stipendium ur Västsvenska Kulturfonden. Stipendiet skulle hon få mottaga vid en festlig ceremoni den 28 november.

 • Transit SDT Carl Thorborg
  Nya verket Transit är en ursinnigt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring
  Jag fick tillfälle att se premiären av Skånes Dansteaters Transit på Malmö Operan den 17 oktober. I en lokal som rymmer ca 1500 åskådare var det tillåtit att endast ha en publik på högst 50 personer.F...

 • Dansmuseet
  Ballets Suédois 1920–1925 på Dansmuseet
  Dansmuseet i Stockholm uppmärksammar hundraårsdagen av Svenska balettens i Paris premiärföreställning den 25 oktober 1920 med en jubileumsutställning under mottot ”OM NI INTE GILLAR DET KAN NI DRA ÅT ...

 • Saluts démos 2015
  Everything is in our bodies, says Madame Elisabeth Platel, director for Paris Opera Ballet School
  Leaving the plane at Charles de Gaulle-airport you are met by large photos of dancers, musicians and other cultural motives along the walls in the airport. A fantastic way to welcome visitors.My goal ...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil