Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

David Wambachs Sacre. Foto Valérie Archero

David Wambachs Sacre. Foto Valérie Archero

Danssamarbete Sverige – Sydafrika premierat

STOCKHOLM: Festivalen Dans <3 Stockholm var både innehållsrik och överraskande. Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-stipendium på 100 000 kronor delades ut till koreografen Malin Elgán. Där utdelades också stipendiet Framtidens dansare, som instiftades av Dansens Hus till minne av Jan Zetterberg, som bland mycket annat i svensk dansvärld var grundare till Dansens Hus och dess förste chef.

Årets stipendium tilldelades ett hyperintressant samarbetsprojekt. Fyra dansöser från Sverige och fyra från Sydafrika har samarbetat i Sydafrika och Sverige. Syftet har i första hand varit kunskapsutbyte och "cooperative dialogue".

Dans <3 Stockholm, International Contemporary Dance Festival, initierades av Dansens Hus. Både huset och Eva Broberg, festivalens konstnärliga ledare, har all anledning att vara nöjda med koncept och genomförande.

Det blev en innehållsrik festival:
5 dagar, 12 spelplatser och ett bibliotek, över 30 programpunkter. 

Malin Elgán (t.h.) erhöll Konstnärsnämndens Cullbergstipendium. Foto Snezana Vuetic-Bohm/SR

Malin Elgán (t.h.) erhöll Konstnärsnämndens Cullbergstipendium. Foto Snezana Vuetic-Bohm/SR

Under invigningen presenterades också en ny danstidskrift: den sobert designade Koreografisk Journal. Redaktörer är Rebecca Chentinell och Marie Fahlin. Grundvalen är tydligt uttryckt: texter skrivs av verksamma inom det koreografiska fältet. Journalen är fri från kalendarier, annonser och annan reklam. Tidskriften publiceras av Koreografiska Konstitutet och ges ut två gånger per år.

Temat för första numret är kritik. Koreografiska Konstitutet presenteras bland annat med orden "arbetar långsiktigt för konstnärlig utveckling inom och för koreografi som konstområde". Dansportalen önskar det nya projektet hjärtligen Lycka till!

Några av föreställningarna
Jag hade möjlighet att se blott ett fåtal av festivalens föreställningar. Den gladaste och mest lättillgängliga var för mig The Old Testament according to The Loose Collective. Detta kollektiv hör hemma i Österrike.

Föreställningen var musikalisk, textrik och dynamisk, därtill mycket skrattretande. Unikt var att åskådaren efteråt, läsandes programhäftet, skrattade ännu mer. I de tryckta texterna gavs nämligen upplysningar om gruppens arbetsmetod (snillrik och högst användbar!) och förklaringar till moment som under framförandet kunde framstå som kryptiska.

Sju personer i det internationella kollektivet framförde stycket. En av dem är svensk: Alexander Gottfarb. Ensemblen turnerar flitigt internationellt. Det är lätt att förstå de publika framgångarna.

Loose Collective. Foto Loose Collective

Loose Collective. Foto Loose Collective

Ett lustigt verk var Sacre av den franske koreografen David Wampach. Två figurer (koreografen och partnern Tamar Shelef) i trikåer med huvor och primitivistiska rörelsemönster ackompanjerade sig själva med apliknande stöt- och suckljud plus stampningar av olika kroppsdelar i staccattoartade takter.

Programbladets "nya perspektiv på Stravinskijs Våroffer"? O ja! Särskilt som musiken hördes enbart i det mäktiga avslutande ackordet. Förmodligen ett av jubileumsårets mest originella inslag. Skandalsuccén till urpremiär ägde rum 1913.

Verk som manar till eftertanke
Inget framförande var ointressant. Några manade mig mer till eftertanke än till omedelbar entusaism. Ett sådant var Siena, av och med katalanska gruppen La Veronal, med Marcos Morau som konstnärlig ledare.

Blickfång på fonden var en jätteversion av Tizians Venus från Urbino. Originalet hänger i Uffizierna i Florens. Kopplingen till Siena framstod där som mindre tydlig. Ett par duetter i föreställningen var intressanta, men jag undrar hur mycket den som inte närmare känner till Siena fick ut av scenkonstverket.

Klassiskt måleri inspirerar La Veronal. © J Robisco, E Pérez & Quevieneelcoco

Klassiskt måleri inspirerar La Veronal. © J Robisco, E Pérez & Quevieneelcoco

I Mapping the Wind, av den engelska koreografen Alexandra Waierstall, hade nio fläktar stor betydelse. Något danssolo var både snabbt och dynamiskt, annars bar många rörelser karaktären av långsamma förflyttningar med ordentligt återhållen dynamik. Jag hade svårt att koncentrera mig och kan bara ge en liknelse av rörelsestilen: som akvarell med mycket vatten.

Weld
Den konstnärsdrivna plattformen Weld startades 2006 av dansaren och koreografen Anna Koch. Tidigare i år presenterades Weld Company, med sex dansare. Med enkla regler ("No talking. No props.") är avsikten att fokusera på rörelsen. En annan uttalad avsikt är att återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar.

Jag såg ett framförande: Sediments of an Ordinary Mind, av den österrikiske koreografen, fil. dr. Michael Kliën. Publik på alla sidor i Welds lokal på Norrttullsgatan, dansare i enklast möjliga kostymering: mjuka långbyxor och mjuka överdelar, ungefär som till ett träningspass.

Koncentrationen på dansare och rörelse är konsekvent och berömvärd. Dock var koreografin för mig en rejäl besvikelse. Under långa stycken undrade jag när fritt improviserande övergick i koreografi.

Ett inspirerande inslag i festivalen var vad man kallade curatortexter. Några skribenter hade ombetts att författa personliga reflektioner på en A 4 över verk eller koreografer.

Dansforskaren Cecilia Malmström Olsson formulerar i sin text ambitionerna bakom Weld Company: bland annat att "tillsammans göra en djuplodande kritisk och metodisk läsning av kunskapsöverföring" och "nå djupare insikter i vad de facto kosntituterar en överföring".

Denna överföring har i scendansen traditioner som redan sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Jag väntar med spänning på resultaten av dessa höga ambitioner.

African Exchange. Foto Disa Krosness

African Exchange. Foto Disa Krosness

Samarbete Sverige-Sydafrika
Dansens Huschefen Virve Sutinen medverkade nyligen vid ett seminarium i Sydafrika. Från Europa kom i stort sett bara män, i Sydafrika såg hon en enda kvinna bland mängder av män. Därför bjöd Virve Sutinen damen till Norden och bad henne ta med sig en kvinnlig koreograf.

Fortsättningen av det projektet blev ett högeligen berömvärt samarbetsinitiativ. Fyra sydafrikanska och fyra svenska dansöser arbetade tillsammans i två perioder under hösten. I Johannesburg passade man på under en Dance Umbrella Festival där, och i Stockholm nu under Dance <3 Stockholm.

I en öppen presentation under festivalen fick åskådaren se konkreta exempel på arbetsmetoderna och ta del av de insikter om likheter och skillnader som dansöserna tillägnat sig under arbete och utbyte av erfarenheter.

Just utbytet är en grundpelare i projektet. Ett arbete på låmg sikt, med andra ord. Här verkar det bestämt som att man kommer att förändra både verkligheten och framtiden!

Projektet leds av dansösen och koreografen Lulu Mlangeni från Vuyani Dance Theatre i Johannesburg och Katja Seitajoki, projektkoordinator på Dansens Hus. Arbetet dokumenteras på film. Trots att nu syftet inte var att skapa en föreställning ser det nu ut som om detta kan bli ett resultat. Tänk om det kunde bli en film också, eller en bok, eller båda! 

Cullbergbaletten intar Dansmuseet. Foto Urban Jörén

Cullbergbaletten intar Dansmuseet. Foto Urban Jörén

Vernissage
Dansmuseet hade upplåtit den stora hallen (som kanske kunde få ett namn) till dansare från Cullbergbaletten och fem koreografer för ett öppet projekt. Vernissagen visade sig innebära idérika, muntliga presentationer av ett samarbete som kom att pågå under två veckor. Jag lyssnade på två stycken, som sinsemellan var mycket olika.

Nittonhundratalet var en utgångspunkt, Birgit Cullberg (som med sitt långa liv, 1908-99, täckte in praktiskt taget hela seklet) en annan. En glad överraskning var den Cullbergstad man hade börjat bygga på golvet i hallen. Dessutom inbjöds besökare att skapa egna bidrag till staden, med hjälp av bland annat pepparkaksdeg, som kunde gräddas, sammanfogas med kristyr, utsmyckas och kommenteras med texter.

Jag blev därför kvar under ett par timmar, under glatt småprat med dansare och koreografer. Det finns så många sätt att vara kreativ inom dansen, utöver att dansa och koreografera. Här märktes en särskild glädje över att få tid att upptäcka sådana.

Mängder av nya dansböcker
På Carina Ari Biblioteket samtalade danskritikerna Margareta Sörenson från Expressen och Örjan Abrahamsson från Dagens Nyheter om svenska dansböcker som utkommit sedan år 2000. Det visade sig vara ett stort antal, uppemot tvåhundra! Undertecknad är f. n. anställd på biblioteket. Därför utdelas inget omdöme om arrangemanget. Av de närvarandes intresse att döma torde dock detta kunna återkomma i någon form.

Motivering till Konstnärsnämndens Cullbergstipendium:
"Malin Elgán fick en skräddarsydd utbildning på Danshögskolan med bred konstnärlig praktik. Hon skapar genom dramaturgens öga en ny ingång för koreografiska processer i nära samarbete med sina utövare. Hennes koreografi blandar, mixar och tiltar teaterns begrepp med rörelse på ett oförutsägbart sätt, där hon hittar det intressanta i mellanrummen. Elgáns tilltal är humoristiskt och publikt men på inget sätt ”happy to please”. Fokus ligger inte i det uppenbara, hon vrider blick och perspektiv åt ett annat håll för att närma sig sitt tema. Alltid detaljrikt, alltid meningsproducerande."

Deltagande institutioner:
Dansens Hus, Weld, Danscentrum Stockholm, Arkitektur och Designcentrum, Dansmuseet, SITE, Dramaten, MDT, Carina Ari-biblioteket, Kulturhudset/Stadsteatern, Bonniers konsthall. Kungliga Operan.

Festivalen tilldelas stöd av:
Modul Dance, EU Culture, Institut Français, Intpa Österrike, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Stockholms stad

Peter Bohlin
12 dec 2013


 • Clark Engelgroth Maya Schonbrun
  Young Ballet Stars of the future showed their skills in Helsinki
  The Artistic Director of the Finnish National Ballet, Madeleine Onne , worked as the chair of the judges at The 9th Helsinki International Ballet Competition. When welcoming us all to the prize distrib...

 • Five short stories and a prelude av Ana Sendas
  Innehållsrik föreställning på Riddarfjärdsteatern
  Kungliga Svenska Balettskolans avslutande uppvisningar för spelåret 2021-2022 var uppdelade på tre tillfällen. Det första programmet, med titeln Promises, gavs på Riddarfjärdsteatern 20 maj. Föreställ...

 • 2022 års stipendiater och medaljör.
  Carina Ari Dagen firades igen med nya stipendiater och en välförtjänt Carina Ari-medalj
  2022 kunde Carina Ari Dagen åter firas. 16 maj samlades i Operans guldfoajé en krets entusiaster för att hylla stipendiater och mottagare av Carina Ari Medaljen och, inte minst, mecenaten själv. Henne...

 • Askungen Woo Romano
  Colourful new Cinderella in Stockholm
  Tamara Rojo’s new production of Cinderella in Stockholm is successfully adapted to current themes. Cinderella is a refugee washed up on the shore still clutching a precious photo of her family. Two po...

 • Little Dragon
  Dansfestival förgyllde Göteborg
  Under tre dagar i maj förgylls Göteborg av dans. GöteborgsOperans andra dansfestival är ett forum för nyskapande, oförutsägbara möten med publiken, samarbeten mellan artister och olika konstformer, en...

 • Peter Pan och Wendy
  Peter Pan och Wendy ett balettäventyr för hela familjen
  ”Det blir en magisk dansföreställning för hela familjen”, säger Sebastian Michanek om Svenska Balettskolan nya verk Peter Pan och Wendy på Lorensbergsteatern i Göteborg. Förutom skolans danselever med...

 • Kasperi Kolehmainen
  Talangfulla elever i den Nationella tävlingen
  En Nationell danstävling för unga dansare ordnas varannat år i Helsingfors. Det är Balettpedagogernas förening som står som arrangör av tävlingen.Solisterna är indelade i tre grupper, 12-14 år, 15-16 ...

 • Grand Ballet de Kyiv
  En alldeles ovanligt känslofylld Giselle i Karlstad
  Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva detta: Publiken hälsar den manlige huvudrollsinnehavaren med samfällt jubel, efter ett framförande av en klassisk balett, när han vid applådtacket vecklar u...

 • ProDance1
  Helsingfors: Festgala med många stipendiater
  Föreningen Pro Dance har varit verksam i 50 år i Finland. En festgala firades vid Aleksandersteatern en söndagseftermiddag i mars. Ändamålet med verksamheten är att samla in medel för att med stipendi...

 • swanlake kiev
  Se den ukrainska Svansjön på bio – alla intäkter går till UNHCR
  Det är folkrörelsen Folkets Hus och Parker som driver initiativet ”Live på bio”. I dessa bistra tider visar man, för första gången, en balett från Kievoperan: Svansjön. Alla intäkter från visningarna ...

 • Stabat Mater KSB 1
  En beundransvärd säkerhet och ett övertygande lugn i framförandet
  Favourites är en elevföreställning med fyra verk på Kungliga Svenska Balettskolan som var genomgående i hög klass på dansandet. Alla fyra var gruppdanser med från åtta till elva medverkande från gymna...

 • Eskapist4
  Läs vad Peter Bohlin skrev om Eskapist vid premiären 2019
  Alexander Ekmans Eskapist: En visionär svingar sitt trollspö


 • The company demonstrated their enthusiasm in vivid characterisations.
  Under the direction of Nicolas Le Riche, the Royal Swedish Ballet presented a double bill of French choreography. Roland Petit’s Carmen is a timeless gem. Premiered in London in 1949, the choreographi...

 • Kites1 GO
  Kites – Allt hänger på en tråd
  Allt hänger på en tråd, tro mig, jag ligger på en slätt, torr i munnen, andfådd, och du är här vid min sida, du skulle kunna gå härifrån, men det finns band som binder, allt är upp och ner och det fin...

 • Sibelius1
  The Ballet Sibelius at the Finnish National Ballet is a story – and a great love story of a composer
  Finnish National Ballet celebrates its centenary this year and the new commission, Sibelius , plays an important role. The significance of the composer and his works inspired Finnish choreographer, Jor...

 • RBS1
  Royal Ballet School Affiliate Training and Assessment Programme
  ‘The unique programme will drive forward the standard and accessibility of recreational dance training, providing an alternative to the current model of training offered by recreational dance organisa...

 • Helsinkigala1
  En efterlängtad öppning av Dansens hus i Helsingfors
  Finlands efterlängtade Dansens hus – Tanssin talo – har öppnat sina dörrar på ett magiskt datum 2.2.2022. Om ett hus för dansen hade dansfolket drömt om i årtionden, och nu var glädjen stor att detta ...

 • PDL22 1
  Årets Prix de Lausanne i Montreux med samtliga deltagare på plats
  Förra årets tävling tvingades hållas online på grund av pandemin. Med genomförda vaccinationer och covidpass gick lyckligtvis årets Prix av stapeln med deltagarna på plats. Covidpass var obligatoriskt...

 • Here not here 1
  Verket har många olika delar, med olika rörelsescheman, improvisationer, men det är vi dansare som sätter materialet.
  Det handlar om att gråta i solskenet och dansa i mörkret Det handlar om att vara Här Inte Här

 • Kungsbacka1
  Dans på högsta nivå
  Sommaren 2019 hölls en stor gala i Kungsbacka med klassisk balett. Det kan numera bara upplevas på Kungliga Operan, såvida inget utländskt danskompani av okänd kvalitet dyker upp. Äntligen är det dags...

 • Nurejevs Svansjön1
  Nurejevs Svansjön på Stockholmsoperan – en version aldrig tidigare spelad i Sverige
  Inför Kungliga Balettens premiär på Svansjön i koreografi av Rudolf Nurejev gästades Operans Balettklubb av iscensättaren Charles Jude och dansaren Calum Lowden.Charles Jude är före detta Etoile på Pa...

 • Lana Maxxa
  Till julen gör de sina första huvudroller i Nötknäpparen
  Att få dansa huvudrollen i en helaftonsbalett är drömmen för de flesta dansare. Men få förunnat. På Svenska Balettskolan i Göteborg har eleverna en helt egen uppsättning av baletten Nötknäpparen där d...

 • Transit1
  Transit av Tero Saarinen – mångfasetterad visuell fest ­
  Tero Saarinen Company presenterade sig i Saarinens nyaste koreografi Transit med en större mängd dansare än vad vanligt är i hans verk. Det hade beställts av Skånes dansteater och sågs nu i Helsingfor...

 • Bella figura
  Kylián, Ek and Forsythe at the Royal Swedish Ballet
  The Royal Opera House in Stockholm is thankfully back to capacity audiences and enjoying a popular programme of modern classics. Under director, Nicolas Le Riche, the company sees changes in the reper...

 • Daria Ivanova
  Ett nytt Mariane Orlando stipendium utdelat
  Operans Balettklubbs pris till årets dansare har genom enhälligt beslut tilldelats premiärdansaren vid Kungliga Baletten Daria Ivanova.

 • SAAGA 1
  Göteborgsoperan öppnar upp med dubbla världspremiärer
  GöteborgsOperan öppnade delvis i augusti och den 30 oktober var det dubbla världspremiärer utan begränsning på antalet besökare. Föreställningen Unfold med de två dansverken Continuim och SAABA skapad...

 • Linnar Looris
  Meet Linnar Looris Artistic Director of The Estonian National Opera
  Dansportalen has got an interview with Linnar Looris – Artistic Director since autumn 2019 for the The Estonian National Ballet.

 • Gala Korsaren
  Kungliga Operan rivstartar säsongen med balettgala.
  Äntligen, är vi många som säger. Den 17:e september slås portarna upp, dansen kan börja och det är inte vilken dans som helst. Ett unikt program med åtta verk, varav flera sällan sedda, utgör höstens ...

 • Nimrud
  Liselott Berg, om sina 42 år som fanbärare för dansen i Göteborg – hittills!
  Att det blev Göteborg var en slump. Men där blev hon kvar. 42 år senare brinner och jobbar hon lika engagerat för dansen på Sveriges framsida. Idag som biträdande och administrativ chef för GöteborgsO...

 • Swingle Stepping, Morgann Runacre-Temple, Year 11 students - 
  Whirling flying bodies with the Royal Ballet School
  Coordinating a performance for a ballet school of several hundred pupils to stringent Covid social distancing is a Herculean task but amazingly the Royal Ballet School pulled it off.

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil