Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

David Wambachs Sacre. Foto Valérie Archero

David Wambachs Sacre. Foto Valérie Archero

Danssamarbete Sverige – Sydafrika premierat

STOCKHOLM: Festivalen Dans <3 Stockholm var både innehållsrik och överraskande. Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-stipendium på 100 000 kronor delades ut till koreografen Malin Elgán. Där utdelades också stipendiet Framtidens dansare, som instiftades av Dansens Hus till minne av Jan Zetterberg, som bland mycket annat i svensk dansvärld var grundare till Dansens Hus och dess förste chef.

Årets stipendium tilldelades ett hyperintressant samarbetsprojekt. Fyra dansöser från Sverige och fyra från Sydafrika har samarbetat i Sydafrika och Sverige. Syftet har i första hand varit kunskapsutbyte och "cooperative dialogue".

Dans <3 Stockholm, International Contemporary Dance Festival, initierades av Dansens Hus. Både huset och Eva Broberg, festivalens konstnärliga ledare, har all anledning att vara nöjda med koncept och genomförande.

Det blev en innehållsrik festival:
5 dagar, 12 spelplatser och ett bibliotek, över 30 programpunkter. 

Malin Elgán (t.h.) erhöll Konstnärsnämndens Cullbergstipendium. Foto Snezana Vuetic-Bohm/SR

Malin Elgán (t.h.) erhöll Konstnärsnämndens Cullbergstipendium. Foto Snezana Vuetic-Bohm/SR

Under invigningen presenterades också en ny danstidskrift: den sobert designade Koreografisk Journal. Redaktörer är Rebecca Chentinell och Marie Fahlin. Grundvalen är tydligt uttryckt: texter skrivs av verksamma inom det koreografiska fältet. Journalen är fri från kalendarier, annonser och annan reklam. Tidskriften publiceras av Koreografiska Konstitutet och ges ut två gånger per år.

Temat för första numret är kritik. Koreografiska Konstitutet presenteras bland annat med orden "arbetar långsiktigt för konstnärlig utveckling inom och för koreografi som konstområde". Dansportalen önskar det nya projektet hjärtligen Lycka till!

Några av föreställningarna
Jag hade möjlighet att se blott ett fåtal av festivalens föreställningar. Den gladaste och mest lättillgängliga var för mig The Old Testament according to The Loose Collective. Detta kollektiv hör hemma i Österrike.

Föreställningen var musikalisk, textrik och dynamisk, därtill mycket skrattretande. Unikt var att åskådaren efteråt, läsandes programhäftet, skrattade ännu mer. I de tryckta texterna gavs nämligen upplysningar om gruppens arbetsmetod (snillrik och högst användbar!) och förklaringar till moment som under framförandet kunde framstå som kryptiska.

Sju personer i det internationella kollektivet framförde stycket. En av dem är svensk: Alexander Gottfarb. Ensemblen turnerar flitigt internationellt. Det är lätt att förstå de publika framgångarna.

Loose Collective. Foto Loose Collective

Loose Collective. Foto Loose Collective

Ett lustigt verk var Sacre av den franske koreografen David Wampach. Två figurer (koreografen och partnern Tamar Shelef) i trikåer med huvor och primitivistiska rörelsemönster ackompanjerade sig själva med apliknande stöt- och suckljud plus stampningar av olika kroppsdelar i staccattoartade takter.

Programbladets "nya perspektiv på Stravinskijs Våroffer"? O ja! Särskilt som musiken hördes enbart i det mäktiga avslutande ackordet. Förmodligen ett av jubileumsårets mest originella inslag. Skandalsuccén till urpremiär ägde rum 1913.

Verk som manar till eftertanke
Inget framförande var ointressant. Några manade mig mer till eftertanke än till omedelbar entusaism. Ett sådant var Siena, av och med katalanska gruppen La Veronal, med Marcos Morau som konstnärlig ledare.

Blickfång på fonden var en jätteversion av Tizians Venus från Urbino. Originalet hänger i Uffizierna i Florens. Kopplingen till Siena framstod där som mindre tydlig. Ett par duetter i föreställningen var intressanta, men jag undrar hur mycket den som inte närmare känner till Siena fick ut av scenkonstverket.

Klassiskt måleri inspirerar La Veronal. © J Robisco, E Pérez & Quevieneelcoco

Klassiskt måleri inspirerar La Veronal. © J Robisco, E Pérez & Quevieneelcoco

I Mapping the Wind, av den engelska koreografen Alexandra Waierstall, hade nio fläktar stor betydelse. Något danssolo var både snabbt och dynamiskt, annars bar många rörelser karaktären av långsamma förflyttningar med ordentligt återhållen dynamik. Jag hade svårt att koncentrera mig och kan bara ge en liknelse av rörelsestilen: som akvarell med mycket vatten.

Weld
Den konstnärsdrivna plattformen Weld startades 2006 av dansaren och koreografen Anna Koch. Tidigare i år presenterades Weld Company, med sex dansare. Med enkla regler ("No talking. No props.") är avsikten att fokusera på rörelsen. En annan uttalad avsikt är att återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar.

Jag såg ett framförande: Sediments of an Ordinary Mind, av den österrikiske koreografen, fil. dr. Michael Kliën. Publik på alla sidor i Welds lokal på Norrttullsgatan, dansare i enklast möjliga kostymering: mjuka långbyxor och mjuka överdelar, ungefär som till ett träningspass.

Koncentrationen på dansare och rörelse är konsekvent och berömvärd. Dock var koreografin för mig en rejäl besvikelse. Under långa stycken undrade jag när fritt improviserande övergick i koreografi.

Ett inspirerande inslag i festivalen var vad man kallade curatortexter. Några skribenter hade ombetts att författa personliga reflektioner på en A 4 över verk eller koreografer.

Dansforskaren Cecilia Malmström Olsson formulerar i sin text ambitionerna bakom Weld Company: bland annat att "tillsammans göra en djuplodande kritisk och metodisk läsning av kunskapsöverföring" och "nå djupare insikter i vad de facto kosntituterar en överföring".

Denna överföring har i scendansen traditioner som redan sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Jag väntar med spänning på resultaten av dessa höga ambitioner.

African Exchange. Foto Disa Krosness

African Exchange. Foto Disa Krosness

Samarbete Sverige-Sydafrika
Dansens Huschefen Virve Sutinen medverkade nyligen vid ett seminarium i Sydafrika. Från Europa kom i stort sett bara män, i Sydafrika såg hon en enda kvinna bland mängder av män. Därför bjöd Virve Sutinen damen till Norden och bad henne ta med sig en kvinnlig koreograf.

Fortsättningen av det projektet blev ett högeligen berömvärt samarbetsinitiativ. Fyra sydafrikanska och fyra svenska dansöser arbetade tillsammans i två perioder under hösten. I Johannesburg passade man på under en Dance Umbrella Festival där, och i Stockholm nu under Dance <3 Stockholm.

I en öppen presentation under festivalen fick åskådaren se konkreta exempel på arbetsmetoderna och ta del av de insikter om likheter och skillnader som dansöserna tillägnat sig under arbete och utbyte av erfarenheter.

Just utbytet är en grundpelare i projektet. Ett arbete på låmg sikt, med andra ord. Här verkar det bestämt som att man kommer att förändra både verkligheten och framtiden!

Projektet leds av dansösen och koreografen Lulu Mlangeni från Vuyani Dance Theatre i Johannesburg och Katja Seitajoki, projektkoordinator på Dansens Hus. Arbetet dokumenteras på film. Trots att nu syftet inte var att skapa en föreställning ser det nu ut som om detta kan bli ett resultat. Tänk om det kunde bli en film också, eller en bok, eller båda! 

Cullbergbaletten intar Dansmuseet. Foto Urban Jörén

Cullbergbaletten intar Dansmuseet. Foto Urban Jörén

Vernissage
Dansmuseet hade upplåtit den stora hallen (som kanske kunde få ett namn) till dansare från Cullbergbaletten och fem koreografer för ett öppet projekt. Vernissagen visade sig innebära idérika, muntliga presentationer av ett samarbete som kom att pågå under två veckor. Jag lyssnade på två stycken, som sinsemellan var mycket olika.

Nittonhundratalet var en utgångspunkt, Birgit Cullberg (som med sitt långa liv, 1908-99, täckte in praktiskt taget hela seklet) en annan. En glad överraskning var den Cullbergstad man hade börjat bygga på golvet i hallen. Dessutom inbjöds besökare att skapa egna bidrag till staden, med hjälp av bland annat pepparkaksdeg, som kunde gräddas, sammanfogas med kristyr, utsmyckas och kommenteras med texter.

Jag blev därför kvar under ett par timmar, under glatt småprat med dansare och koreografer. Det finns så många sätt att vara kreativ inom dansen, utöver att dansa och koreografera. Här märktes en särskild glädje över att få tid att upptäcka sådana.

Mängder av nya dansböcker
På Carina Ari Biblioteket samtalade danskritikerna Margareta Sörenson från Expressen och Örjan Abrahamsson från Dagens Nyheter om svenska dansböcker som utkommit sedan år 2000. Det visade sig vara ett stort antal, uppemot tvåhundra! Undertecknad är f. n. anställd på biblioteket. Därför utdelas inget omdöme om arrangemanget. Av de närvarandes intresse att döma torde dock detta kunna återkomma i någon form.

Motivering till Konstnärsnämndens Cullbergstipendium:
"Malin Elgán fick en skräddarsydd utbildning på Danshögskolan med bred konstnärlig praktik. Hon skapar genom dramaturgens öga en ny ingång för koreografiska processer i nära samarbete med sina utövare. Hennes koreografi blandar, mixar och tiltar teaterns begrepp med rörelse på ett oförutsägbart sätt, där hon hittar det intressanta i mellanrummen. Elgáns tilltal är humoristiskt och publikt men på inget sätt ”happy to please”. Fokus ligger inte i det uppenbara, hon vrider blick och perspektiv åt ett annat håll för att närma sig sitt tema. Alltid detaljrikt, alltid meningsproducerande."

Deltagande institutioner:
Dansens Hus, Weld, Danscentrum Stockholm, Arkitektur och Designcentrum, Dansmuseet, SITE, Dramaten, MDT, Carina Ari-biblioteket, Kulturhudset/Stadsteatern, Bonniers konsthall. Kungliga Operan.

Festivalen tilldelas stöd av:
Modul Dance, EU Culture, Institut Français, Intpa Österrike, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Stockholms stad

Peter Bohlin
12 dec 2013


 • Auguste Marmus
  Auguste Marmus förverkligar sin dröm i St Petersburg
  Uppvuxen i Majorna i Göteborg och tidigare elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg gör Auguste Marmus just nu sitt APL-år vid Vaganova-skolan i St Petersburg. Att han getts denna möjlighet handlar om...

 • God Jul & Gott Nytt År 🎄 Merry Christmas & Happy New Year
  A Holiday Greeting from Dansportalen!

 • Jekyll & Hyde
  Världspremiären av baletten Dr. Jekyll and Mr. Hyde vid Nationalbaletten med glänsande manlig energi och dans
  Höstens andra balettpremiär i Operahuset i Helsingfors hann ha sin premiär och dansas av alla tre rollbesättningarna före dörrarna åter stängdes på grund av pandemin. Tre föreställningar skulle ha åte...

 • Laura Persson SVB
  Kulturstipendium till ung talang vid Svenska Balettskolan
  Laura Persson, 15 år, har tilldelats ett stipendium ur Västsvenska Kulturfonden. Stipendiet skulle hon få mottaga vid en festlig ceremoni den 28 november.

 • Transit SDT Carl Thorborg
  Nya verket Transit är en ursinnigt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring
  Jag fick tillfälle att se premiären av Skånes Dansteaters Transit på Malmö Operan den 17 oktober. I en lokal som rymmer ca 1500 åskådare var det tillåtit att endast ha en publik på högst 50 personer.F...

 • Dansmuseet
  Ballets Suédois 1920–1925 på Dansmuseet
  Dansmuseet i Stockholm uppmärksammar hundraårsdagen av Svenska balettens i Paris premiärföreställning den 25 oktober 1920 med en jubileumsutställning under mottot ”OM NI INTE GILLAR DET KAN NI DRA ÅT ...

 • Saluts démos 2015
  Everything is in our bodies, says Madame Elisabeth Platel, director for Paris Opera Ballet School
  Leaving the plane at Charles de Gaulle-airport you are met by large photos of dancers, musicians and other cultural motives along the walls in the airport. A fantastic way to welcome visitors.My goal ...

 • Ekman Operan sep 2020
  Det var som om man blev ännu mer passionerad av att vara dansare bara för att man inte kunde ge föreställningar
  Dansportalen träffade dansarna Hampus Gauffin och Gabriel Barrenengoa vid Kungliga Baletten i ett samtal om pandemins konsekvenser och om det nya programmet på Operan av koreografen Alexander Ekman.De...

 • Agneta S
  Agneta Stjernlöf-Valcu: Du ska förmedla dansnotationen till dansare så att det blir en föreställning.
  Dansnotationens syfte är inte bara att bevara något som passerat utan först och främst att ge möjlighet till återskapande. En videofilmning är alltid en tolkning av ett koreografiskt verk.Oavsett om a...

 • COW1
  Nationaloperans säsongöppning med en mycket fräsch COW av Alexander Ekman.
  Höstens första danspremiär vid Nationaloperan i Helsingfors hälsades mycket välkommen av premiärpubliken på lördag kväll. Alexander Ekmans COW visade sig vara den energiska laddning som behövs just nu...

 • SHIFT I CACTI
  Höststart på Kungliga Operan – urpremiär av Alexander Ekman
  Den 26 september slår Kungliga Operan åter upp dörrarna för en ny säsong med två premiärer, först ut är Alexander Ekmans SHIFT | CACTI. Därmed flyttas säsongsstarten fram vilket innebär att premiären ...

 • Oscar Salomonsson
  Oscar Salomonsson, premiärdansare – Det udda och uttrycksfullas mästare
  Oscar är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och anställdes vid baletten 1997. Mellan 2004 och 2007 dansade han i Madrid, Spanien.Han återvände till Stockholm och fick utmärkelsen Årets dansare...

 • SigridYAGP
  Om finalen som ställdes in och Sigrids drivkraft, engagemang och hårda arbete
  Sigrid Åberg är 13 år och går Alhanko Academy of Ballet i Stockholm. I höstas var hon i Cattolica, Italien och tävlade i Youth American Grand Prix.I vår skulle hon egentligen åkt till New York för att...

 • LesBalletSuedois
  There is no lack of creativity in the house. We just work in different ways.”
  Nicolas Le Riche – Ballet director of Royal Swedish Ballet – gives Dansportalen an update on the current situation of the company and informs about the plans for the future.Upon arrival of Covid-19 Ro...

 • Paul Marque Le Louvre
  Scènes de la vie confinée de Paul Marque
  A Paris, le confinement règne depuis le mois de mars. Pour les Français il est interdit de passer plus d’une heure dehors ou s'éloigner au-delà d’un kilomètre de sa maison, sinon on écope d’une amende...

 • Paul Marque Louvre
  Meet Paul Marque and a Soloist Dancers Life Today in Paris
  In Paris, social distancing rules have been in place since March. French people are forbidden to spend more than an hour outside or travelling more than one kilometre from their home. If they do eithe...

 • Carmen Helsinki
  En magisk föreställning av Carmen
  En helaftonsbalett i tre akter till musik av Georges Bizet hade premiär på Nationaloperan i Helsingfors i vår. Produktionen var norsk och koreografen var denna gång Liam Scarlett.Alla föreställningar ...

 • GöteborgsOperan
  Vad händer på våra operahus när världen stängs ner på grund av Covid-19? Katrín Hall, GöteborgsOperans Danskompanis konstnärliga chef om situationen i Göteborg
  Dansportalen har talat med Göteborgsoperans Danskompanis konstnärliga chef, Katrín Hall. Hon berättar att man i dessa dagar får använda all sin kreativitet för att hitta och nå publiken och att vara f...

 • Beyond GO mars 2020
  "Allt som man gör i en uppsättning, vare sig det är teater, dans eller något annat rör det sig om en relation med åskådarna"
  GöteborgsOperans Danskompani backar inte för utmaningar. Efter Sidi Larbi Cherkaouis ”Icon”, med 3,5 ton lera på scenen, och Damien Jalets ”Skid”, där golvet hade en lutning på 34˚, tar de sig nu an ä...

 • Balettpedagogtävlingen
  Många talanger i den nationella balettävlingen
  Den nationella balettävlingen hålls vartannat år av Balettpedagogernas förening i Helsingfors . Den alternerar med tävlingen Ung energi som också anordnas av föreningen. Skolornas intresse stort och ko...

 • Kuckel Foto Mats Bäcker
  Alexander Ekman, highly topical choreographer
  Well renowned choreographer Alexander Ekman , 36, has a voluminous luggage of successes in his baggage. When you open the case, they fly out of it. Eskapist which opened in the spring 2019 at the Stock...

 • Mats Eks "överbord", en del av dansprogrammet Kylián/Ek/Naharin med Kungliga Baletten. På bilden: Dmitry Zagrebinoch Daria Ivanova. Foto: Carl Thorborg
  I det vardagliga livet finns inga rörelser som ser ut som de Mats Ek skapar, men i rätt sammanhang, som på scenen ser det helt naturligt ut.
  Tre av världens främsta koreografer Jiří Kylián, Mats Ek och Ohad Naharin – för första gången tillsammans på Kungliga Operan – varav Mats Eks överbord (Woman with water) är en urpremiär.I en danssal h...

 • MarcoMasiariPDL2020
  I think it’s great to show contrasting sides of youth at Prix de Lausanne, to compete with different ways of dancing and the creative process
  Created in 1973 the Prix de Lausanne is an annual international competition for young dancers age 15-18. Its goal is to discover, promote and support the finest talents. More than 70 of the world's mo...

 • aska 2 Oskar
  Jag hade ingen aning om vad dansyrket var – trodde att det var ett ”gig” på Melodifestivalen
  Henrietta Wallberg, Oskar Landström och Philip Berlin är alla utbildade vid Kungliga Svenska Balettskolans gymnasielinje i modern nutida dans.Tre dansare som efter avslutad utbildning varit verksamma ...

 • Mattheus Bäckström 1
  In the school your main focus is on the training. In the company your focus is on what you are doing on stage.
  Mattheus Bäckström started his ballet training at the Swedish National Ballet School in Gothenburg in 2011. Now on the brink of launching his professional career, he talks to Dansportalen about life a...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil