Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

David Wambachs Sacre. Foto Valérie Archero

David Wambachs Sacre. Foto Valérie Archero

Danssamarbete Sverige – Sydafrika premierat

STOCKHOLM: Festivalen Dans <3 Stockholm var både innehållsrik och överraskande. Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-stipendium på 100 000 kronor delades ut till koreografen Malin Elgán. Där utdelades också stipendiet Framtidens dansare, som instiftades av Dansens Hus till minne av Jan Zetterberg, som bland mycket annat i svensk dansvärld var grundare till Dansens Hus och dess förste chef.

Årets stipendium tilldelades ett hyperintressant samarbetsprojekt. Fyra dansöser från Sverige och fyra från Sydafrika har samarbetat i Sydafrika och Sverige. Syftet har i första hand varit kunskapsutbyte och "cooperative dialogue".

Dans <3 Stockholm, International Contemporary Dance Festival, initierades av Dansens Hus. Både huset och Eva Broberg, festivalens konstnärliga ledare, har all anledning att vara nöjda med koncept och genomförande.

Det blev en innehållsrik festival:
5 dagar, 12 spelplatser och ett bibliotek, över 30 programpunkter. 

Malin Elgán (t.h.) erhöll Konstnärsnämndens Cullbergstipendium. Foto Snezana Vuetic-Bohm/SR

Malin Elgán (t.h.) erhöll Konstnärsnämndens Cullbergstipendium. Foto Snezana Vuetic-Bohm/SR

Under invigningen presenterades också en ny danstidskrift: den sobert designade Koreografisk Journal. Redaktörer är Rebecca Chentinell och Marie Fahlin. Grundvalen är tydligt uttryckt: texter skrivs av verksamma inom det koreografiska fältet. Journalen är fri från kalendarier, annonser och annan reklam. Tidskriften publiceras av Koreografiska Konstitutet och ges ut två gånger per år.

Temat för första numret är kritik. Koreografiska Konstitutet presenteras bland annat med orden "arbetar långsiktigt för konstnärlig utveckling inom och för koreografi som konstområde". Dansportalen önskar det nya projektet hjärtligen Lycka till!

Några av föreställningarna
Jag hade möjlighet att se blott ett fåtal av festivalens föreställningar. Den gladaste och mest lättillgängliga var för mig The Old Testament according to The Loose Collective. Detta kollektiv hör hemma i Österrike.

Föreställningen var musikalisk, textrik och dynamisk, därtill mycket skrattretande. Unikt var att åskådaren efteråt, läsandes programhäftet, skrattade ännu mer. I de tryckta texterna gavs nämligen upplysningar om gruppens arbetsmetod (snillrik och högst användbar!) och förklaringar till moment som under framförandet kunde framstå som kryptiska.

Sju personer i det internationella kollektivet framförde stycket. En av dem är svensk: Alexander Gottfarb. Ensemblen turnerar flitigt internationellt. Det är lätt att förstå de publika framgångarna.

Loose Collective. Foto Loose Collective

Loose Collective. Foto Loose Collective

Ett lustigt verk var Sacre av den franske koreografen David Wampach. Två figurer (koreografen och partnern Tamar Shelef) i trikåer med huvor och primitivistiska rörelsemönster ackompanjerade sig själva med apliknande stöt- och suckljud plus stampningar av olika kroppsdelar i staccattoartade takter.

Programbladets "nya perspektiv på Stravinskijs Våroffer"? O ja! Särskilt som musiken hördes enbart i det mäktiga avslutande ackordet. Förmodligen ett av jubileumsårets mest originella inslag. Skandalsuccén till urpremiär ägde rum 1913.

Verk som manar till eftertanke
Inget framförande var ointressant. Några manade mig mer till eftertanke än till omedelbar entusaism. Ett sådant var Siena, av och med katalanska gruppen La Veronal, med Marcos Morau som konstnärlig ledare.

Blickfång på fonden var en jätteversion av Tizians Venus från Urbino. Originalet hänger i Uffizierna i Florens. Kopplingen till Siena framstod där som mindre tydlig. Ett par duetter i föreställningen var intressanta, men jag undrar hur mycket den som inte närmare känner till Siena fick ut av scenkonstverket.

Klassiskt måleri inspirerar La Veronal. © J Robisco, E Pérez & Quevieneelcoco

Klassiskt måleri inspirerar La Veronal. © J Robisco, E Pérez & Quevieneelcoco

I Mapping the Wind, av den engelska koreografen Alexandra Waierstall, hade nio fläktar stor betydelse. Något danssolo var både snabbt och dynamiskt, annars bar många rörelser karaktären av långsamma förflyttningar med ordentligt återhållen dynamik. Jag hade svårt att koncentrera mig och kan bara ge en liknelse av rörelsestilen: som akvarell med mycket vatten.

Weld
Den konstnärsdrivna plattformen Weld startades 2006 av dansaren och koreografen Anna Koch. Tidigare i år presenterades Weld Company, med sex dansare. Med enkla regler ("No talking. No props.") är avsikten att fokusera på rörelsen. En annan uttalad avsikt är att återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar.

Jag såg ett framförande: Sediments of an Ordinary Mind, av den österrikiske koreografen, fil. dr. Michael Kliën. Publik på alla sidor i Welds lokal på Norrttullsgatan, dansare i enklast möjliga kostymering: mjuka långbyxor och mjuka överdelar, ungefär som till ett träningspass.

Koncentrationen på dansare och rörelse är konsekvent och berömvärd. Dock var koreografin för mig en rejäl besvikelse. Under långa stycken undrade jag när fritt improviserande övergick i koreografi.

Ett inspirerande inslag i festivalen var vad man kallade curatortexter. Några skribenter hade ombetts att författa personliga reflektioner på en A 4 över verk eller koreografer.

Dansforskaren Cecilia Malmström Olsson formulerar i sin text ambitionerna bakom Weld Company: bland annat att "tillsammans göra en djuplodande kritisk och metodisk läsning av kunskapsöverföring" och "nå djupare insikter i vad de facto kosntituterar en överföring".

Denna överföring har i scendansen traditioner som redan sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Jag väntar med spänning på resultaten av dessa höga ambitioner.

African Exchange. Foto Disa Krosness

African Exchange. Foto Disa Krosness

Samarbete Sverige-Sydafrika
Dansens Huschefen Virve Sutinen medverkade nyligen vid ett seminarium i Sydafrika. Från Europa kom i stort sett bara män, i Sydafrika såg hon en enda kvinna bland mängder av män. Därför bjöd Virve Sutinen damen till Norden och bad henne ta med sig en kvinnlig koreograf.

Fortsättningen av det projektet blev ett högeligen berömvärt samarbetsinitiativ. Fyra sydafrikanska och fyra svenska dansöser arbetade tillsammans i två perioder under hösten. I Johannesburg passade man på under en Dance Umbrella Festival där, och i Stockholm nu under Dance <3 Stockholm.

I en öppen presentation under festivalen fick åskådaren se konkreta exempel på arbetsmetoderna och ta del av de insikter om likheter och skillnader som dansöserna tillägnat sig under arbete och utbyte av erfarenheter.

Just utbytet är en grundpelare i projektet. Ett arbete på låmg sikt, med andra ord. Här verkar det bestämt som att man kommer att förändra både verkligheten och framtiden!

Projektet leds av dansösen och koreografen Lulu Mlangeni från Vuyani Dance Theatre i Johannesburg och Katja Seitajoki, projektkoordinator på Dansens Hus. Arbetet dokumenteras på film. Trots att nu syftet inte var att skapa en föreställning ser det nu ut som om detta kan bli ett resultat. Tänk om det kunde bli en film också, eller en bok, eller båda! 

Cullbergbaletten intar Dansmuseet. Foto Urban Jörén

Cullbergbaletten intar Dansmuseet. Foto Urban Jörén

Vernissage
Dansmuseet hade upplåtit den stora hallen (som kanske kunde få ett namn) till dansare från Cullbergbaletten och fem koreografer för ett öppet projekt. Vernissagen visade sig innebära idérika, muntliga presentationer av ett samarbete som kom att pågå under två veckor. Jag lyssnade på två stycken, som sinsemellan var mycket olika.

Nittonhundratalet var en utgångspunkt, Birgit Cullberg (som med sitt långa liv, 1908-99, täckte in praktiskt taget hela seklet) en annan. En glad överraskning var den Cullbergstad man hade börjat bygga på golvet i hallen. Dessutom inbjöds besökare att skapa egna bidrag till staden, med hjälp av bland annat pepparkaksdeg, som kunde gräddas, sammanfogas med kristyr, utsmyckas och kommenteras med texter.

Jag blev därför kvar under ett par timmar, under glatt småprat med dansare och koreografer. Det finns så många sätt att vara kreativ inom dansen, utöver att dansa och koreografera. Här märktes en särskild glädje över att få tid att upptäcka sådana.

Mängder av nya dansböcker
På Carina Ari Biblioteket samtalade danskritikerna Margareta Sörenson från Expressen och Örjan Abrahamsson från Dagens Nyheter om svenska dansböcker som utkommit sedan år 2000. Det visade sig vara ett stort antal, uppemot tvåhundra! Undertecknad är f. n. anställd på biblioteket. Därför utdelas inget omdöme om arrangemanget. Av de närvarandes intresse att döma torde dock detta kunna återkomma i någon form.

Motivering till Konstnärsnämndens Cullbergstipendium:
"Malin Elgán fick en skräddarsydd utbildning på Danshögskolan med bred konstnärlig praktik. Hon skapar genom dramaturgens öga en ny ingång för koreografiska processer i nära samarbete med sina utövare. Hennes koreografi blandar, mixar och tiltar teaterns begrepp med rörelse på ett oförutsägbart sätt, där hon hittar det intressanta i mellanrummen. Elgáns tilltal är humoristiskt och publikt men på inget sätt ”happy to please”. Fokus ligger inte i det uppenbara, hon vrider blick och perspektiv åt ett annat håll för att närma sig sitt tema. Alltid detaljrikt, alltid meningsproducerande."

Deltagande institutioner:
Dansens Hus, Weld, Danscentrum Stockholm, Arkitektur och Designcentrum, Dansmuseet, SITE, Dramaten, MDT, Carina Ari-biblioteket, Kulturhudset/Stadsteatern, Bonniers konsthall. Kungliga Operan.

Festivalen tilldelas stöd av:
Modul Dance, EU Culture, Institut Français, Intpa Österrike, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Stockholms stad

Peter Bohlin
12 dec 2013


 • Kites1 GO
  Kites – Allt hänger på en tråd
  Allt hänger på en tråd, tro mig, jag ligger på en slätt, torr i munnen, andfådd, och du är här vid min sida, du skulle kunna gå härifrån, men det finns band som binder, allt är upp och ner och det fin...

 • Sibelius1
  The Ballet Sibelius at the Finnish National Ballet is a story – and a great love story of a composer
  Finnish National Ballet celebrates its centenary this year and the new commission, Sibelius , plays an important role. The significance of the composer and his works inspired Finnish choreographer, Jor...

 • RBS1
  Royal Ballet School Affiliate Training and Assessment Programme
  ‘The unique programme will drive forward the standard and accessibility of recreational dance training, providing an alternative to the current model of training offered by recreational dance organisa...

 • Helsinkigala1
  En efterlängtad öppning av Dansens hus i Helsingfors
  Finlands efterlängtade Dansens hus – Tanssin talo – har öppnat sina dörrar på ett magiskt datum 2.2.2022. Om ett hus för dansen hade dansfolket drömt om i årtionden, och nu var glädjen stor att detta ...

 • PDL22 1
  Årets Prix de Lausanne i Montreux med samtliga deltagare på plats
  Förra årets tävling tvingades hållas online på grund av pandemin. Med genomförda vaccinationer och covidpass gick lyckligtvis årets Prix av stapeln med deltagarna på plats. Covidpass var obligatoriskt...

 • Here not here 1
  Verket har många olika delar, med olika rörelsescheman, improvisationer, men det är vi dansare som sätter materialet.
  Det handlar om att gråta i solskenet och dansa i mörkret Det handlar om att vara Här Inte Här

 • Kungsbacka1
  Dans på högsta nivå
  Sommaren 2019 hölls en stor gala i Kungsbacka med klassisk balett. Det kan numera bara upplevas på Kungliga Operan, såvida inget utländskt danskompani av okänd kvalitet dyker upp. Äntligen är det dags...

 • Nurejevs Svansjön1
  Nurejevs Svansjön på Stockholmsoperan – en version aldrig tidigare spelad i Sverige
  Inför Kungliga Balettens premiär på Svansjön i koreografi av Rudolf Nurejev gästades Operans Balettklubb av iscensättaren Charles Jude och dansaren Calum Lowden.Charles Jude är före detta Etoile på Pa...

 • Lana Maxxa
  Till julen gör de sina första huvudroller i Nötknäpparen
  Att få dansa huvudrollen i en helaftonsbalett är drömmen för de flesta dansare. Men få förunnat. På Svenska Balettskolan i Göteborg har eleverna en helt egen uppsättning av baletten Nötknäpparen där d...

 • Transit1
  Transit av Tero Saarinen – mångfasetterad visuell fest ­
  Tero Saarinen Company presenterade sig i Saarinens nyaste koreografi Transit med en större mängd dansare än vad vanligt är i hans verk. Det hade beställts av Skånes dansteater och sågs nu i Helsingfor...

 • Bella figura
  Kylián, Ek and Forsythe at the Royal Swedish Ballet
  The Royal Opera House in Stockholm is thankfully back to capacity audiences and enjoying a popular programme of modern classics. Under director, Nicolas Le Riche, the company sees changes in the reper...

 • Daria Ivanova
  Ett nytt Mariane Orlando stipendium utdelat
  Operans Balettklubbs pris till årets dansare har genom enhälligt beslut tilldelats premiärdansaren vid Kungliga Baletten Daria Ivanova.

 • SAAGA 1
  Göteborgsoperan öppnar upp med dubbla världspremiärer
  GöteborgsOperan öppnade delvis i augusti och den 30 oktober var det dubbla världspremiärer utan begränsning på antalet besökare. Föreställningen Unfold med de två dansverken Continuim och SAABA skapad...

 • Linnar Looris
  Meet Linnar Looris Artistic Director of The Estonian National Opera
  Dansportalen has got an interview with Linnar Looris – Artistic Director since autumn 2019 for the The Estonian National Ballet.

 • Gala Korsaren
  Kungliga Operan rivstartar säsongen med balettgala.
  Äntligen, är vi många som säger. Den 17:e september slås portarna upp, dansen kan börja och det är inte vilken dans som helst. Ett unikt program med åtta verk, varav flera sällan sedda, utgör höstens ...

 • Nimrud
  Liselott Berg, om sina 42 år som fanbärare för dansen i Göteborg – hittills!
  Att det blev Göteborg var en slump. Men där blev hon kvar. 42 år senare brinner och jobbar hon lika engagerat för dansen på Sveriges framsida. Idag som biträdande och administrativ chef för GöteborgsO...

 • Swingle Stepping, Morgann Runacre-Temple, Year 11 students - 
  Whirling flying bodies with the Royal Ballet School
  Coordinating a performance for a ballet school of several hundred pupils to stringent Covid social distancing is a Herculean task but amazingly the Royal Ballet School pulled it off.

 • Vinnare Prix du Nord 2021
  Prix du Nord – ett viktigt steg för framtidens dansare
  Norra Europas största tävling för klassisk balett och modern dans lever vidare under ett nytt namn – Prix du Nord – och en ny inramning. Denna händelse är en lika viktig kulturinsats som lyckan är sto...

 • Sonatra1
  Joseph Sturdy about Sonatra: I was interested to look at the classical technique, to awaken it and enjoy it
  When Joseph Sturdy was asked to choreograph a work for the Royal Swedish Ballet, he accepted the challenge with alacrity.‘I admired how Nicolas [Le Riche, Artistic Director] was trying to keep his dan...

 • Dansmuseet
  Dansmuseets utställning om Ballets Suédois är förlängd
  Dansmuseets intendent Erik Mattsson har tillbringat många timmar i museets arkiv med att läsa dagböcker, gå igenom alla fotografier och vända på varenda papperslapp som kunde vara av intresse för den ...

 • Pär Isberg
  Pär Isbergs magiska låda, musiken och teatern
  Dansportalen gläntar på ridån för Pär Isberg, premiärdansare och koreograf med gedigen meritlista. Utbildad vid Operans balettelevskola, senare Kungliga Svenska Balettskolan. I dansen såg han en frihe...

 • pure_coincidence_c_admill_kuyler
  Young dancers impress in new choreography: Junior Ballett Zürich in Impulse
  Junior Ballett Zürich , founded in 2001 is now an established adjunct to the main company appearing regularly in major productions and with many of the young dancers joining the company ranks.The lives...

 • tag_tueren_2015©zenna_web_D33B0866
   »I think the Prix de Lausanne gives a great opportunity for young dancers to get into the international dance field«
  In Montreux I met with Jason Beechey director of the Palucca University of Dance Dresden, one of the prestigious schools that are associated with the Prix. Jason has also been a member of the Artistic...

 • Samira Bethke Kitri PDL21
  Prix de Lausanne 2021 blev en annorlunda tävling
  På grund av den pågående pandemin hölls tävlingen i år digitalt. De nio jury medlemmarna som bedömde dansarna var samlade i Lausanne där de såg de tävlandes bidrag på storbildsvideo. Clairemarie Osta ...

 • Törnrosa Aurora 
  I pandemins spår – kommer dansare, sångare med flera tvingas byta yrke? Dansportalen undersöker
  I en artikel i DN den 17 november säger Birgitta Svendén, chef för Kungliga Operan i Stockholm: ”fler och fler lämnar sina yrken och söker nytt jobb. Vi ser redan nu ett kompetenstapp och om vi inte k...

 • Auguste Marmus
  Auguste Marmus förverkligar sin dröm i St Petersburg
  Uppvuxen i Majorna i Göteborg och tidigare elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg gör Auguste Marmus just nu sitt APL-år vid Vaganova-skolan i St Petersburg. Att han getts denna möjlighet handlar om...

 • God Jul & Gott Nytt År 🎄 Merry Christmas & Happy New Year
  A Holiday Greeting from Dansportalen!

 • Jekyll & Hyde
  Världspremiären av baletten Dr. Jekyll and Mr. Hyde vid Nationalbaletten med glänsande manlig energi och dans
  Höstens andra balettpremiär i Operahuset i Helsingfors hann ha sin premiär och dansas av alla tre rollbesättningarna före dörrarna åter stängdes på grund av pandemin. Tre föreställningar skulle ha åte...

 • Laura Persson SVB
  Kulturstipendium till ung talang vid Svenska Balettskolan
  Laura Persson, 15 år, har tilldelats ett stipendium ur Västsvenska Kulturfonden. Stipendiet skulle hon få mottaga vid en festlig ceremoni den 28 november.

 • Transit SDT Carl Thorborg
  Nya verket Transit är en ursinnigt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring
  Jag fick tillfälle att se premiären av Skånes Dansteaters Transit på Malmö Operan den 17 oktober. I en lokal som rymmer ca 1500 åskådare var det tillåtit att endast ha en publik på högst 50 personer.F...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil